October 5, 2003

جان محمد محسن سازگارا در خطر است یکشنبه 14 مهر 1382

خبرگزاری طاها – تهران

یکشنبه 14 مهر 1382 – 5 اکتبر 2003

 

با وجود گذشت چهار ماه از بازداشت محمد محسن سازگارا هنوز خبری از سرنوشت وی در دست نیست.

سازگارا یکی از یاران انقلاب اسلامی و از نزدیکان به آیت الله خمینی بود. امروز وی در وضعیت وخیم جسمی به دستور قاضی سعید مرتضوی در زندان است و شایع است که در زندان فوت کرده است .