September 22, 2005

پیامد های جنگ ایران و عراق از دید یک تحلیلگر مسایل ایران

صدا - 5:10 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 1.18MB ) - ( rm: 240KB)

بشنويد:

جنگ هشت ساله عراق و ایران سبب کشته و بیخانمان شدن میلیونها ایرانی و عراقی شد. 25 سال پیش در چنین روزی جنگ ایران و عراق آغاز شد. محمد محسن سازگارا تحلیلگر مسایل ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: جنگ هشت ساله که به دفاع مقدس معروف است بقول مورخی تنها دوسال اول آنرا می شود دفاع ملی و مقدس نامید زیرا شش سال دیگر ایران در حالت تهاجمی قرار گرفت و جنگ بی حاصلی را دنبال کرد. در پایان هیچیک از طرفین برنده جنگ نبودند و یکی از غم انگیزترین و خونبارترین حوادث تاریخ قرن بیستم است. این جنگ برای ایران بیش از 260 هزار کشته و نزدیک به 500 هزار معلول بجای گذاشت و به همین اندازه برای عراق. از این گذشته میلیاردها دلار خسارت مالی دو طرف بود. تصوری که نسل ما داشت با شعارهایی که در آغاز انقلاب بود که از عهده ارتش دنیا بر می آییم با این جنگ به یک واقعیت تبدیل شد که ما حتی از عهده ارتش عراق هم بر نمی آییم. این شکست یک نگرش و بینش بود که در سخنان آقای خمینی که جام زهر را سر می کشد بیان شد.