October 2, 2005

سازگارا در نامه سرگشاده ازرهبر جمهوری اسلامی خواست با پایان دادن به انزوا، ایران را از بحران نجات دهد - راديو فردا

صدا - 5:24 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 1.23MB ) - ( rm: 250KB)

محسن سازگارا فعال سیاسی مقیم واشنگتن، در نامه سرگشاده اي به آيت الله خامنه اي درباره بحران هاي پيش روي جمهوري اسلامي هشدار داد و گفت: دوستي كردن با جامعه جهاني و دنبال منافع ملت ايران بودن، صلح و آشتي و دموكراسي و حقوق بشر مسيري است كه به حل اين بحران ها كمك مي كند. محسن سازگارا درباره انگيزه نوشتن چنين نامه اي كه خود وي اميد چنداني به ثمربخش بودن آن ندارد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: متاسفانه آقاي خامنه اي يك حصار تئوريك بسيار عقب افتاده و ناكارآمدی به دور خودش كشيده است که مملكت را در لبه پرتگاه قرار داده است. وی می افزاید آیت الله خامنه ای باید خود را به راي مردم بگذارد و ببيند كه چقدر مردم در ناراحتي و تنگنا هستند از آنچه كه ايشان انجام دادند.

بشنويد:

محسن سازگارا در نامه سرگشاده اي به آيت الله خامنه اي درباره بحران هاي پيش روي جمهوري اسلامي هشدار داد و گفت: دوستي كردن با جامعه جهاني و دنبال منافع ملت ايران بودن، صلح و آشتي و دموكراسي و حقوق بشر مسيري است كه به حل اين بحران ها كمك مي كند. محسن سازگارا درباره انگيزه نوشتن چنين نامه اي كه خود وي اميد چنداني به ثمربخش بودن آن ندارد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:

محسن سازگارا (فعال سیاسی، واشنگتن): من فكر مي كنم آن چيزي كه بايد گفت، اين است كه يك حصار تئوريك بسيار عقب افتاده و ناكارامدي متاسفانه آقاي خامنه اي دور خودش و كارهايي كه مي كنند كشيدند و در چارچوب اين حصار تئوريك ايشان مملكت را به جايي بردند كه در لبه پرتگاه قرار گرفته. من در همين نامه ام گفتم يك بار زماني كه آمريكا و متحدين در سال 91 لشگر كشيدند و صدام را از كويت بيرون كردند و آن تحريم ها در مورد عراق اعمال شد، به درستي آقاي خامنه اي انتقاد كردند از صدام كه چرا اينقدر مملكت را رهبري كرده و اين چه جور رهبري است كه مردمش را به انواع سختي دچار كرده و به گرفتاري انداخته. به نظر من الان عين سخن را بايد به خود ايشان گفت كه اين چه جور رهبري است كه ايشان در اين كشور كرده و بسيار بد كشور را اداره كردند. مملكت را آوردند لب پرتگاه، وضعيت اقتصادي نابسامان، تضادهاي اجتماعي فراوان و تهديد مردم و خلاصه يك مجموعه پر از گرفتاري و ناراحتي و باز هم پر از دغدغه و دلواپسي براي ملت ايران و شايد هر جاي ديگر دنيا رهبراني اينچنين شكست هاي عملي خورده بودند، خيلي راحت بايد كنار مي رفتند و يا در راي گيري عمومي مردم به آنها راي نه مي دادند. اما با ساختاري كه جامعه ايران و حكومت ايران دارد، ايشان سر جايشان نشستند و به هيچ كس هم اجازه نمي دهند كه حتي مطرح بكند ايشان بايد خودش را به راي مردم بگذارد و ببيند كه چقدر مردم در ناراحتي و تنگنا هستند از آنچه كه ايشان انجام دادند.

مريم احمدي (راديو فردا): شما از ده تضاد صحبت كرديد كه هر كدام مي تواند منجر به يك بحران شود. به نظر شما كدام يكي قريب الوقوع تر مي آيد.

محسن سازگارا: آنچه كه من در اين نامه برشمردم، پاره از آنها پيشاپيش شروع شده، مثل تعويض فرماندهان سپاه كه بيش از يازده تن از فرماندهان ارشد سپاه را آقاي خامنه اي تاكنون عوض كردند، براي اين كه به شكل يك گروه قوي نظامي از آقاي احمدي نژاد اينها پشتيباني مي كردند و حرف ايشان را هم در جريان انتخابات و بعد از آن خيلي گوش نكردند. بنابراين پاره اي از اينها درواقع آغاز شده. مثل مشكلي كه در مجلس خبرگان رهبري اتفاق افتاد و دنبال تغيير آيين نامه انتخابات مجلس بودند. اما به نظر من مهمترين آنها دو تضاد است. يكي در سياست هاي خارجي است كه حتما در نشست ده روز گذشته ديديد كه بعد از نطق بسيار بد آقاي احمدي نژاد در سازمان ملل و حركتي كه در اصفهان براي راه اندازي آن طرح انجام شد، شايد بيش از دو سال كوشش ديپلماتيك ايران براي اين كه دائما با اروپا بده بستان كنند و شكاف بين اروپا و آمريكا را نگاه دارند، ديپلماسي كه شايد بيش از ده سال هم محور ديپلماسي ايراني بوده، ظرف يك ماه به هم خورد، از دست رفت و الان با دنيا مشكل جدي پيدا شده و متاسفانه آبستن فشار و گرفتاري هم براي ملت ايران هست و بعد از آن دومين مورد كه اهميتش بيشتر است، به نظر من تضادي است كه اين حاكمين جديد با مردم پيدا مي كنند و كردند. هم در بعد اقتصادي پيش بيني يك تورم 28 درصدي كه اقتصاددانان براي امسال مي كنند به نظرم اصلا پيش بيني عجيبي نيست و فشارهاي افزايش يابنده اقتصادي به مردم عليرغم شعارهايي كه اين كابينه داده و هم بخصوص در حوزه اجتماعي و فرهنگي با سه گروه اجتماعي زنان، جوانان و اقليت هاي قومي شانس درگيري باز هم افزايش پيدا خواهد كرد و امنيت اجتماعي ما را تهديد مي كند.