October 28, 2005

فعالان داخل و خارج از ايران بايد براي ملاقات گروه هاي بي طرف با اكبر گنجي تلاش كنند: محسن سازگارا

صدا - 5:17 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 1.21MB ) - ( rm: 245KB)

نامه تكان دهنده معصومه شفيعي همسر اكبر گنجي درباره شرايط او در بند دوي الف زندان اوين، اين پرسش را براي فعالان حقوق بشر و دوستداران آقاي گنجي پيش آورده كه براي او چه مي توان كرد. محسن سازگارا پژوهشگر سياسي در واشنگتن در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: كارهايي را كه مي توان براي گنجي كرد بايد به دو بخش داخل و خارج كشور تقسيم شود و هر كدام با توانايي ها وظرفيت هاي خود خواستار ملاقات گروه ها و پزشكان مستقل با او شوند. آقاي سازگارا در مورد بند دوي الف زندان اوين مي گويد: اين همان بند 325 است كه درواقع زنداني است درون اوين و معروف است به زندان سپاه پاسداران، اما درواقع در كنترل سازمان امنيت موازي است و حتي رئيس زندان اوين هم اجازه ورود به آنجا را ندارد و آقاي گنجي را هم به همين قسمت بردند و از قرار معلوم به ايشان فشار زياد مي آورند و حتي شكنجه مي كنند. محسن سازگارا مي گويد: همانطوري كه خود گنجي گفت: مسئوليت مستقيم سلامتي او متوجه شخص رهبري يعني آقاي خامنه اي است.

مريم احمدي

بشنويد:

نامه تكان دهنده معصومه شفيعي همسر اكبر گنجي روزنامه نگار زنداني درباره شرايط او در بند دوي الف زندان اوين، اين پرسش را براي فعالان حقوق بشر و دوستداران و طرفداران آقاي گنجي پيش آورده كه براي او چه مي توان كرد. احمد زيدآبادي روزنامه نگار در تهران در مقاله اي با همين نام «براي گنجي چه مي توان كرد» پيشنهاد مي كند بدون سياسي كردن ماجرا بايد تمام توان خود را براي رهايي اكبر گنجي به كار گرفت، چرا كه شرايط خاص گنجي نشان مي دهد مساله او ديگر سياسي نيست، داستان او يكسره جنبه انسان دوستانه پيدا كرده است. سئوال براي گنجي چه مي توان كرد را با محسن سازگارا پژوهشگر سياسي در واشنگتن در ميان گذاشتيم.

محسن سازگارا: كارهايي را كه براي آقاي گنجي مي شود كرد بايد به دو بخش داخل و خارج از كشور تقسيم كرد. داخل كشور طبيعتا فشار بيشتري را مي تواند ايجاد كند اقشار مختلف مردم و بخصوص دانشجويان مي توانند زبان به اعتراض باز كنند و محور همه كارها هم بايد در درجه اول در شرايط فعلي امكان ملاقات گروه هاي مستقل غيرحكومتي، پزشكان بين المللي، وكلاي بين المللي با آقاي گنجي باشد و امكان اين كه بتوانند سلامتي او را به ملت ايران و دنيا اعلام كنند. اما در خارج از كشور هم آنچنان كه قبلا هم ديده شده، كارهاي ديگري را مي شود كرد كه آن هم بسيار مهم است، مانند تماس با سازمان هاي بين المللي، نهادهاي مدافع حقوق بشر، دولت هاي دموكرات و طرفدار حقوق بشر و نهادهاي بين المللي مانند سازمان ملل و خواهان اين شوند نيروهاي خارج كشور هم كه بتوانند گروه هاي بي طرف در ايران بروند و آقاي گنجي را ملاقات كنند و از سلامتش مردم را مطمئن كنند.

مريم احمدي (راديو فردا): آقاي گنجي در بندي هستند كه از آن به عنوان بند دوي الف يا قرنطينه به قول آقاي سهراب سليماني ياد مي شود. شما در اين بند بوديد و اطلاعاتي در مورد شرايط آنجا داريد؟

محسن سازگارا: بند دوي الف همان بند 325 زندان اوين است كه در گوشه جنوب شرقي زندان اوين قرار دارد و اخيرا آنجا بيش از 90 سلول انفرادي نوساز ساختند و دوتا بند هم كنارش و درواقع زنداني است درون زندان اوين و داخل اوين معروف است به زندان سپاه پاسداران، اما درواقع در كنترل سازمان امنيت موازي است و بنده را هم كه دستگير كردند و بسياري از دانشجويان را به همين بند منتقل كردند. آقاي گنجي را هم از قراري كه اعلام شده به همين قسمت بردند و بر خلاف هر قانوني ايشان را مجددا بردند سلول انفرادي، يعني زنداني كه محكوميتش را دارد مي كشد، دوباره بردنش انفرادي و بيشتر اينجا به درد فشار وارد كردن به زنداني مي خورد و از قراري كه من هم شنيدم و همه دوستان آقاي گنجي را نگران كرده اين است كه به ايشان فشار زياد مي آورند و حتي كتك مي زنند، شكنجه مي كنند، براي اين كه شنيده شده گفتند كسي كه به رهبري انتقاد كند يا تندي كند، بدتر از اين هم بلا سرش مي آوريم. به هر صورت من از همين فرصت مي خواهم استفاده كنم، حرفي را كه خود آقاي گنجي هم گفته بود باز تكرار كنم و آن اين است كه مسئوليت مستقيم سلامتي آقاي گنجي متوجه شخص رهبري يعني آقاي خامنه اي است.

م . ا: خانم گنجي گفتند اين بند در كنترل مديركل سازمان زندان ها نيست. شما اطلاع داريد يا بر اساس قرائن مي توانيد بگوييد چه كسي بر اين بند كنترل دارد؟

محسن سازگارا: درست مي گويند. حتي رئيس زندان اوين را به اين قسمت راه نمي دهند. همانطور كه عرض كردم معروف است كه در كنترل سپاه پاسداران است اين بند، ولي درواقع در كنترل آن سازمان امنيت موازي است، يعني همان كه اسما معروف است به اداره حفاظت قوه قضاييه، ولي در بطنش متشكل از چندين نهاد امنيتي است و مستقيما هم زير نظر مقام رهبري اداره مي شود.