November 16, 2005

آقای خامنه ای اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید- چهارشنبه بیست و پنجم آبان ماه هشتاد و چهار

در این میان انصافا پرونده کیهان ازتمام ارگان هایی که مستقیم زیر نظر شما هستند سنگین تراست. در چند سال گذشته کیهان به هرکه خواسته تهمت زده، هر دروغی را خواسته به هم بافته واز قتل وآدم کشی دفاع کرده است. رسما برای مردم در صفحاتش خط و نشان کشیده و اتفاقا در پاره ای موارد پس ازخط و نشان های کیهان، آدم ها دستگیر و زندانی هم شده اند و دهها کار دیگر. اما هرگز نه شکایتی علیه کیهان به جایی رسیده و نه کسی توانسته احقاق حقی نماید. این شما هستید که به عنوان مدیر بالادست کیهان وباندی که برسرکارآورده اید باید پاسخ دهید. لطفا متن سراپا دروغ ضمیمه راهم به پرونده سیاه کیهان اضافه کنید و یک کپی ازآن را هم درپرونده خودتان برای پاسخگویی به ملت ایران قراردهید.

اگرهم جرات دارید دستوردهید تا ششصد میلیون تومان وثیقه ای را که به صورت منزل مسکونی والدین و برادرم دراختیارقوه قضائیه است به اجرا بگذارند.

به نام خدا

                                             اگردین نداریدلااقل آزاده باشید

جناب آقای خامنه ای:

سلام، شما باید پاسخگو باشید که نیستید. اگر قانون اساسی  کشور درست  بود، به ازای اختیارات وسیعی که به شما تفویض شده باید پاسخگو می بودید. اما متاسفانه هیچ دستگاه وارگانی در کشور نیست که بتواند از شما و سازمانهای زیرنظرتان بخاطر آنچه که می کنید ومی کنند سوال کند و حساب بکشد. مطبوعات آزاد را هم بسته اید و نمی توانند به عنوان زبان گویای ملت به نقد عملکرد این ارگانها و شخص شما بپردازند.

اما در این میان انصافا پرونده کیهان ازتمام ارگان هایی که مستقیم زیر نظر شما هستند سنگین تراست. در چند سال گذشته کیهان به هرکه خواسته تهمت زده، هر دروغی را خواسته به هم بافته واز قتل وآدم کشی دفاع کرده است. رسما برای مردم در صفحاتش خط و نشان کشیده و اتفاقا در پاره ای موارد پس ازخط و نشان های کیهان، آدم ها دستگیر و زندانی هم شده اند و دهها کار دیگر. اما هرگز نه شکایتی علیه کیهان به جایی رسیده و نه کسی توانسته احقاق حقی نماید.

گردانندگان کیهان درحد و اندازه ای نیستند که اساسا ارزش پاسخگویی داشته باشند. الان هم کاملا معلوم شده که کیهانی ها همدستان دولت فعلی هستند. قسمتی ازباندی هستند که ثروت های بیست میلیاردی جمع می کنند و برای دستیابی به قدرت هرکاری را انجام می دهند. اما به هرکس و هردستگاهی هم فحش می دهند تاکسی از آن ها نپرسد که خودتان ازکجا آورده اید و یا ازکجا آمده اید. این یک روش قدیمی درسیاست است.

اما این شما هستید که به عنوان مدیر بالادست کیهان وباندی که برسرکارآورده اید باید پاسخ دهید. لطفا متن سراپا دروغ ضمیمه راهم به پرونده سیاه کیهان اضافه کنید و یک کپی ازآن را هم درپرونده خودتان برای پاسخگویی به ملت ایران قراردهید. جهت اطلاع شما هم عرض می کنم که هیچ یک از اعضای تحکیم به انگلیس پناهنده نشده است. من هم پس ازمعالجات و جراحی های چشم راست و قلب، مشغول معالجات چشم چپ هستم. از یک سال فرصت مطالعاتی در دانشگاه ییل هم استفاده می کنم تا بتوانم کار معالجاتم رابه اتمام برسانم. اگرهم جرات دارید دستوردهید تا ششصد میلیون تومان وثیقه ای را که به صورت منزل مسکونی والدین و برادرم دراختیارقوه قضائیه است به اجرا بگذارند تا تکلیف معالجات وحفظ بدن از گردن من ساقط شده و بتوانم بلافاصله عازم ایران شوم. البته مطمئن باشید به عنوان یک تکلیف با اعتصاب غذا به شش سال حبسی که برایم کنار گذاشته اید اعتراض خواهم کرد و خونم هم گردن شما خواهد بود.

آقای خامنه ای فقط کمی از خدا بترسید و درغیر این صورت بقول امام حسین(ع) اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

 

                                                                                               محمد محسن سازگارا

                                                                                   بیست و پنجم آبان ماه هشتاد و چهار    

 

انحلال طيف علامه دفتر تحكيم وحدت ( خبر ويژه )

شنيده ها حاكي است برخي از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه) قصد خروج از كشور و پناهندگي به كشورهاي غربي را دارند. چند ماه پيش نيز تعدادي از عناصر اين طيف غيرقانوني تحكيم وحدت با خروج از ايران و با همكاري محسن سازگارا ضد انقلاب فراري، به انگلستان پناهنده سياسي شده بودند.
همچنين به گزارش ايسكانيوز يك منبع آگاه در اين طيف اعلام كرده برخي از اعضاي شوراي مركزي پس از برگزاري مقدمات تكميلي انتخابات ساختگي تشكل خود، اينك در پي فراهم كردن مقدمات خروج از كشور هستند.
به گزارش اين خبرگزاري، در حالي كه هفته پيش يك عضو شوراي مركزي علامه علت عقب افتادن انتخابات ساختگي خود را برودت هوا اعلام كرده بود، عضو ديگر اين طيف در گفت وگو با اين خبرگزاري، با رد اين ادعا علت اصلي تعويق انتخابات را اختلافات شديد بين اعضاي مركزي عنوان كرد.

همچنين يك مقام آگاه در تحكيم وحدت، در گفت وگو با خبرنگار كيهان ابعاد اختلاف بين اعضاي شوراي مركزي طيف علامه را گسترده دانست و با اشاره به موضوع فرار عناصر افراطي اين تشكل از كشور، از امكان انحلال طيف علامه تحكيم وحدت خبر داد.

سه شنبه بیست و چهارم آبان ماه هشتاد و چهار - کیهان