January 18, 2006

جمهوریت و اسلامیت و همخوانی یا ناهمخوانی این دو با هم

صدا- قسمت دوم - 3:32 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 829KB ) - ( rm: 165KB)

صدا- قسمت اول - 4:06 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 964KB ) - ( rm: 192KB)

این روزها  سایت های خبری  ایرانی  انباشته  از  مطالب و  بحث هائی   در رابطه  با جمهوریت  نظام اسلامی است  .  هفته  گذشته  در برنامه   مجله  حقو.ق  بشر و  دمکراسی  گفتگوئی داشتیم  با  محسن  سازگارا  ، پژوهشگر سیاسی  و استاد دانشگاه  یل  در این باره  که  نظام   ایران  چه  عناصری از جمهوریت  را در خود دارد . خلاصه  پاسخ   محسن  سازگارا  این بود که  اصولا در فلسفه سیاسی   دو سیستم  بیشتر نداریم  .یکی  اصالت   انسان   است که در آن  رای و اراده انسان  اصل است  و  حاصل آن  جمهوریت  می شود  دیگری  نظامی که رای و اراده  انسان  را  زیر سوال می برد  و با  دین  یا  ایدئولوژی  محدود  می کند .   که در  چنین نظامی  دیگر  جمهوریت و  دمکراسی  بی معنا  میشود .  با ادامه   بحث  جمهوریت  و اسلامیت  و  همخوانی یا ناهمخوانی این  دو  با هم  ،  و  واکنش های  مختلفی  که  مقامات  و  روخانیون  نسبت  به  آن  نشان داده اند ،  در  گفتگوئی  دو باره  با   محسن  سازگارا  ، مریم احمدی این سوال را  مطرح کرده  است  که  علت  در گرفتن دو باره  این  بحث در محافل  ایران  چیست  و در  پس  پرده  چه  دعوائی  مطرح است .  محسن سازگارا

قسمت دوم - بشنويد :


قسمت اول - بشنويد :