May 28, 2006

تضمین امنیتی در مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی

صدا - 7:36 دقيقه - پياده کنيد: ( mp3: 1.73MB ) - ( rm: 351KB)

محسن سازگارا پژوهشگر و فعال سیاسی در آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: حکومت ایران تصور می کند که تمام مخالفان را سرکوب کرده، مطبوعات و مدعیان سیاسی را ساکت کرده و خطری حکومت را تهدید نمی کند جز خارجی ها و در صدر آنها آمریکا. حکومت ایران بیش از دخالت نظامی آمریکا از طرح مساله دموکراسی در ایران توسط مقامهای آمریکا می ترسد. مردم ایران نه منتظر آمریکایی ها شده اند و نه می شوند. با روندی که آقای خامنه ای و اذناب ایشان در حکومت طی کردند، این حکومت با این نوع حاکمیت نمی تواند ادامه دهد. ما هم بعنوان آزادیخواهان ایران منتظر هیچ حکومت خارجی نمی شویم.

بشنويد:

گرچه اظهارات مقامهای ایرانی درباره چشم انداز مذاکره با آمریکا ضد و نقیض است عنصر اصلی در این بحث به گفته تحلیلگران تضمین های امنیتی است. محسن سازگارا پژوهشگر و فعال سیاسی در آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: محسن سازگارا: داستان تضمین امنیتی که ایران از آمریکا می خواهد مال الان نیست. در یک ضلع مثلث حکومت ایران را داریم، در یک ضلع حکومت آمریکا و در ضلع سوم مردم ایران را داریم. حکومت ایران تصور می کند که تمام مخالفان را سرکوب کرده، مطبوعات و مدعیان سیاسی را ساکت کرده و خطری حکومت را تهدید نمی کند جز خارجی ها و در صدر آنها آمریکا. حکومت ایران بیش از دخالت نظامی آمریکا از طرح مساله دموکراسی در ایران توسط مقامهای آمریکا می ترسد. آمریکایی ها نیز می دانند که مردم ایران بهشان امید بسته اند ولی رئیس جمهوری آمریکا می گوید آمریکا پشت مردم ایستاده است. ضلع سوم مثلث یعنی مردم ایران نه منتظر آمریکایی ها شده اند و نه می شوند. روندی که آقای خامنه ای و اذناب ایشان در حکومت طی کردند، دیروزود دارد اما سوخت و سوز ندارد. این حکومت با این نوع حاکمیت نمی تواند ادامه دهد و مردم را زیر فشار قرار دهد. ما هم بعنوان آزادیخواهان ایران منتظر هیچ حکومت خارجی نمی شویم. آمریکا هم اگر اشتباه کند اشتباهش بدتر از اشتباه در 28 مرداد خواهد بود و احترامی را که الان در میان مردم دارد از دست خواهد داد.
http://www.radiofarda.com/iran_article/2006/05/7E5E758C-41AB-4A2D-A24C-0FF2655CA6C0.html