February 16, 2007

هشدار در باره پیامد حمله نظامی آمریکا به ایران

منتشر شده به وقت تهران در ساعت:
۲۱:۹ روز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۸۵

Real Audio - Bit Rate: 12kbps(mono) - Size: 240KB

m4a (iTunes, AAC encoding) - Bit Rate: 16kbps(mono) - Size: 666KB

MP3 - Bit Rate: 32kbps(mono) - Size: 1.18MB


امير مصدق کاتوزيان : رادیو فردا

گزارش هفده نهاد غير دولتی و موسسه تحقيقی بريتانيايی که در آن درباره پيامدهای حمله نظامی به ايران هشدار داده شده، توجه آگاهان سياسی ايرانی در خارج از ايران را به خود جلب کرده است. امیر مصدق کاتوزیان، پیامدهای حمله نظامی آمریکا به ایران را با سه کارشناس به بحث گذاشته است.

در اين گزارش پيش بينی شده است که اگر برنامه هسته ای ايران با آهنگ وشتاب کنونی دنبال شود و عواملی پيشبرد اين برنامه را به تعويق نياندازد ، تهران در يک تا سه سال آينده می تواند دارای بمب اتمی شود.

جمهوری اسلامی ايران می تواند با عدم ماجراجويی در عراق و حمايت از دولت بغداد، از تنش موجود ميان تهران و واشينگتن بکاهد

محسن سازگارا

اما تشکل های هفده گانه تهيه کننده اين گزارش هشدار داده اند که حمله نظامی آمريکا يا اسراييل به ايران، بر مشکلات خواهد افزود و چنين حمله ای می تواند به ايجاد بی ثباتی در منطقه و تلاش جمهوری اسلامی ايران در به کارگيری حزب الله لبنان، تشکل فلسطينی حماس، وگروهايی ديگر در عراق و خاورميانه عليه آمريکا، اسراييل و بريتانيا و آسيب های گسترده زيست محيطی منجر شود.

تهيه کنندگان اين گزارش دولت لندن را به يافتن راه حلی ديپلماتيک برای حل مساله هسته ای ايران از طريق متقاعد کردن ايالات متحده آمريکا به مذاکره با جمهوری اسلامی ايران و جلب اعتماد اصلاح طلبان در ايران فراخوانده اند.

ماهان عابدين رييس بخش پژوهش مرکز ضد تروريسم در لندن می گويد ديدگاه های مطرح شده در گزارش ياد شده حاصل تلاش کارشناسان بريتانيا نيست، اما اهميت اين گزارش در بازتاب دادن نظر اشخاص و گروه های متنفذ بريتانيايی است که نگران پيامد برخورد نظامی با ايران هستند.

اگر تهران و واشينگتن به بازنگری در مواضع خود نپردازند، تاکيد محافظه کاران راست گرای آمريکايی بر اينکه ايران تنها با هدف برطرف کردن موانع موجود برسر راه دستيابی به سلاح هسته ای به پای ميز مذاکره خواهد آمد، می تواند پيامدهای خطرناکی در بر داشته باشد

رسول نفیسی

رسول نفيسی استاد دانشگاه و تحليلگر سياسی در واشينگتن هم بر روی تشابه اين گزارش با اظهارنظرهای قبلی سه ژنرال باز نشسته آمريکايی و رييس اتحاديه عرب درباره لزوم پرهيز از حمله نظامی به ايران و حل اختلافات واشينگتن و تهران از راه مذاکره انگشت می گذارد.

به گفته آقای نفيسی دولت کنونی آمريکا هيچگاه تمام امکانات مذاکره با ايران را نيازموده است . آقای نفيسی می افزايد: اگر تهران و واشينگتن به بازنگری در مواضع خود نپردازند، تاکيد محافظه کاران راست گرای آمريکايی بر اينکه ايران تنها با هدف برطرف کردن موانع موجود برسر راه دستيابی به سلاح هسته ای به پای ميز مذاکره خواهد آمد، می تواند پيامدهای خطرناکی در بر داشته باشد.

اما محسن سازگارا تحليلگر سياسی و پژوهشگر ميهمان در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بر آن است که احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران نمی رود و هم و غم واشينگتن در حال حاضر پرهيز ايران از کمک به گروه های مسلح عراقی است.

به گفته آقای سازگارا جمهوری اسلامی ايران می تواند با عدم ماجراجويی در عراق و حمايت از دولت بغداد، از تنش موجود ميان تهران و واشينگتن بکاهد.

مقام های آمريکايی می گويند مدارکی در دست دارند که نشان می دهد ماموران امنيتی و اطلاعاتی ايران با دادن آموزش نظامی به شبه نظاميان ضدآمريکايی در عراق، به بی ثباتی در اين کشور دامن زده اند.

اهميت اين گزارش در بازتاب دادن نظر اشخاص و گروه های متنفذ بريتانيايی است که نگران پيامد برخورد نظامی با ايران هستند

ماهان عابدین

هرچند مسوولان آمريکايی اسنادی در اين زمينه ارايه نداده اند، نوری المالکی نخست وزير عراق، از ايران و آمريکا خواسته است اقدام عليه يکديگر را در خاک عراق متوقف کنند.

همزمان، مسوولان ايرانی با رد اين اتهام که به شورشيان در عراق ياری رسانده اند، می گويند حامی دولت نوری الماکی نخست وزير عراق هستند و مناسبات دو کشور در زمينه های امنيتی، بازرگانی و اقتصادی رو به گسترش است.

پيش از انتشار گزارش تشکل های هفده گانه بريتانيايی و در هفته گذشته رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا اعلام کرد، واشينگتن به دنبال جنگ با ايران نيست.