September 13, 2009

متن پیاده شده روز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۸۸

سلام یکشنبه 22 شهریور 1388 و 13 سپتامبر 2009 میلادی

شش موضوع را صحبت می کنم.

اول- حضور پررنگ هنرمندان ایرانی در جشنواره های جهانی از قبیل مونترال در ونیز است که دیگران را هم با جنبش سبز ایران هماهنگ کرده اند. گرافیست ها، کاریکاتوریست ها، موسیقیدانان و هنرمندان مختلف در سراسر دنیا از جنبش سبز مردم ایران پشتیبانی کرده و می کنند. انصافا باید گفت که آنچه هنرمندان ایرانی علیه کودتاچیان کرده اند در مقایسه با دیگز کشورها مثلا کارهایی که هنرمندان یونانی علیه دولت کودتایی سرهنگان کردند، ابعادی وسیع تر و بزرگ تر و قوی تر دارد.

جنبش سبز ایران در دنیا طرفدار دارد و هر جا که ازهنرمندان و روشنفکران دنیا می خواهی که قدمی بردارند، با کمال میل بر می دارند.

دوم- کمیسون رسیدگی به تجاوزات و پرونده های مطروحه توسط آقای کروبی زیر حرف آقای خامنه ای و حرف قبلی خودشان زدند و گفتند که تمام مدارک آقای کروبی جعلی است و ایشان هم باید محاکمه شود. جالب است که ستادهای نمازجمعه هم که به طور متمرکز به ائمه جمعه خط می دهد، از ائمه جمعه خواسته بود که دیروز همه جا همین حرف را قبل از اعلام نظر این کمیسیون بزنند. نکته یک این است که این کودتاچیان به خصوص درستاد کودتا آن سپاهی ها و سرکوبگران دیند که اگر یک قدم هم عقب بروند ممکن است دستگیر و محاکمه شوند. لذا فشار آوردند و نشان می دهد که آقای خامنه ای هم درمشت این ها است.

نکته دوم این است که تهدید به دستگیری آقای کروبی، این دلاور جنبش سبز، بخشی از تهدیدها و ایجاد وحشت برای روز قدس است. ایدهال حکومت این است که مردم بترسند و کم به خیابان بیایند و بعد از آن گرد مرگ و وحشت برسر جامعه بپاچد. اما نکته این است که به فرض دستگیری ایشان، در روز قدس می دهند. شخص آقای کروبی هم گفته که با این تهدیدها از میدان بیرون نمی رود. این را هم بگویم که از الان تا روز قدس ما می توانیم با استفاده از الله اکلبر شب ها هم تدارک بهتر بکنیم و هم روحیه کودتاچی ها را ضعیف کنیم و در دلشان رعب و وحشت ایجاد کنیم.

سوم- نظرات این کمیسیون و سایر اطلاعاتی که من دارم تائید می کند که آقای خامنه ای دیگر توان فرماندهی جبهه پشت سرش را ندارد. چرا که مثلا ایشان می خواست با تنبیه چند نفر نفری از مردم دلجویی کند و کسانی در دفترش و حتی پسر بزرگش ، مصطفی هم به این کار تشویقش می کردند، اما آن ستاد کودتا که مجتبی پسر دیگر آقای خامنه ای را هم در مشتشان دارند راه خودشان را می روند و آقای خامنه ای را هم دنبال خودشان می کشند. با کودتاچی هایی مبارزه می کنیم که مشکل فرماندهی دارند.

چهارم- خیلی سوالات از شهرستان ها در مورد روز قدس آمده. اولا پوسترهای بسیار زیبایی تهیه شده برای تمام شهرستان ها. و در پاسخ سوالت برای مسیرهای راهپیمایی هم باید بگویم که ما یک پاسخ ساده داریم. تمام مسیرهایی که حکومت اعلام می کند را استفاده می کنیم برای حضور پررنگمان و یا اطراف این مسیرها، پیاده یا سواره تا مقصد نهایی که نماز جمعه می رسیم و در آن جا می توانیم تجمع داشته باشیم. سوالات دیگر این است که آیا درنمازجمعه شرکت بکنیم. پاسخ این است که هر امام جمعه ای که دولت جنایتکار و متجاوز و کودتایی اجنبی ساخته را حمایت کرده به دلیل کمکی که به ظلم و ظالم نموده از عدالت ساقط است و پشت سر او نماز خواندن معنی ندارد. این فتوای تمام فقها هم هست که اعانت به ظلم گناه است و فرد را از دایره دین خارج می کند.

پنجم- در خصوص طرح" کلاینت" و " سرور" در داخل و خارج از ایران برای استفاده از اینترنت بی فیلتر و پر سرعت در خارج از ایران ، بعضی های پرسیده اند که ما کسی را در خارج نمی شناسیم و کسی را نداریم. اگر نشناسید اینکار عملی نیست. توی دوست و آشنا و فامیل اگر بگردید کسی را می توانید پیدا کنید و این ارتباط را با دانلود کردن این برنامه ها می توانید برقرار کنید.

نکته آخری این که ایمیل هایی گرفته ام از مشهد و تبریز که بچه ها شعار نویسی زیادی کرده اند و امیدوارم در شب های دیگر تصاویر آن ها را هم نشان دهم. اما نکته ای که می خواستم بگویم این است که افزایش شعارنویسی و شدت بخشیدن به آن تا روز قدس مثل الله اکبر شب، بیشتر توی دل کودتاچیان را خالی می کند و آنها را دچار رعب و وحشت می سازد.

تا فردا شاد و پیروز و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.