September 16, 2009

متن پیاده شده روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۸

سلام ، چهارشنبه 25 شهریور 1388 ، 16 سپتامبر 2009میلادی
هفت موضوع را بحث می کنیم.
قبل از آن بگویم که برنامه تفسیر خبر وی او آ شب ها ساعت 9 به وقت تهران پخش می شود.
اول- آقای مهندس موسوی با همه فشارها و تنگناهایی که ایجاد کرده اند، اطرافیانش مثل علیرضا بهشتی را گرفته اند، کامپیوترهای دفترش را می برند و در واقع رئیس جمهوری منتخب در شرایط حصر خانگی است. اما اعلام کرده که به راه پیمایی روز قدس خواهد آمد و از ملت هم دعوت کرده که پا به خیابان بگذارند و در راه پیمایی شرکت کنند. آقای صانعی هم دعوت کرده است. آقای کروبی هم که اول بار دعوت کرده بود، آقای هاشمی ، خاتمی، روحانیون مبارز، هنرمندان ، نویسندگان و همه دعوت کرده اند که به راه پیمایی بیائید.

دوم- بعضی های پرسیده اند که مسیرهای راه پیمایی را که حکومت دعوت کرده چگونه طی کنیم؟ مهم این است که حکومت با روز قدس هیچ کاری نمی تواند بکند. می توانست آن را تعطیل کند که نکرد ، راه پیمایی قانونی است و مهم این است که شما یه خیابان بیائید و حضور داشته باشید. مهم نیست که حتما در مسیرهای اعلام شده حرکت کنید. حکومت نمی تواند مزاحمتی ایجاد کند. ما که دنبال مجوز می گشتیم که اگر داشته باشیم به خیابان می آئیم و به دنیا هم می گوئیم که بیائید و طرفداران دو طرف ، حکومت و جنبش سبز رابشمارید، خیلی غصه مسیرها را نخورید همین قدر که به خیابان بیائیم و وی جنبش را نشان دهیم و یا شعارهای خودمان را بدهیم ویا سایر نمادهای جنبش را نشان دهیم دین خودمان را ادا کرده ایم.
سوم- شعاری را برای اولین بار دیدم که در تظاهرات قم بعد از شب قدر، منزل آقای صانعی داده می شد. شاید قبلا هم جایی داده شده ولی من خبر نداشتم. به هر حال شعار بسیار کوبنده و جالبی است. شعار این است" نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" حدسم این است که شعار محوری روز جمعه خواهد شد. ممکن است این شعار در بدو امر خلاف روح روز قدس که از اول قرار گذاشته شد به نظر برسد، ولی این شعار در واقع اعتراض به سیاست های حکومتی است که در غزه و یا لبنان از گروه های تروریستی حمایت می کند و مردم آن نقاط را هم به دردسر انداخته است. این شعار نفی این است که از دهان مردم، لقمه را بردارند و خرج گروه های تروریستی بکنند ولی نکته مهم این شعار این است که " جانم فدای ایران" به نظر من هر کسی که دلی در گرو ایران دارد باید روز جمعه پا در خیابان بگذارد. دین و پیامبر و حکومت و همه چیز را هم برای ایران خودمان می خواهیم، " چو ایران نباشد تن من مباد" و حکومت اجنبی ساخته ضد ایران را هم نمی خواهیم.
چهارم- کسی پرسیده بود که آیا کار خوبی است که افراد مسن تر را تشویق به آمدن کنیم؟ حتما کار خوبی است. این کار هم احترام به آن ها است و هم طیف گسترده ملت را نشان می دهد که یک پارچه مخالف است و هم جوانان را هم دلگرم و امن تر می کند.
پنجم- کسی پیشنهاد کرده که اگر کسی دستش را با دوربین موبایل برای عکس و فیلم بالا آورد، دیگران هم همین کار را بکنند تا یک نفر انگشت نما نباشد. پیشنهاد خوبی است. ضمنا یادتان باشد که حافظه موبایل را خالی کنید که اگر احیانا گوشی موبایلتان را گرفتند اطلاعات بیشتری به دست آن ها نیفتد. حتی فیلم وعکس خانوادگی را هم تخلیه کنید. برای فیلم و عکس فقط به موبایل ها تکیه نکنید. بهتر است کسانی در اماکن امن مستقر شوند و با گرفتن یک تصویر از روزنامه آن روز و تصویری از اسم خیابان و مکانی که هستند، زمان و مکان را هم ثبت کنند و تصاویر بهتری تهیه نمایند.
ششم- به این پنجاه ثانیه فیلم که از مشهد فرستاده شده و از روی " انقلاب سبز" برداشته ام نگاه کنید. تصویر وارونه ای است و خوب هم نیست. اما خانمی در اتوبوس اعلامیه ای را برای دعوت مردم به روز قدس خوانده است. این در واقع به نوعی از جنس تظاهرات برق آسا است. می توان در اتوبوسی سوار شد و نزدیک ایستگاه بعدی اطلاع رسانی کرد و پیاده شد. به تصویر بعدی هم نگاه کنید. بچه های اصفهان ، عکس هایی را فرستاده اند از پنج هزار اعلامیه ای که برای دعوت به روز قدس تکثیر کرده و توزیع کرده اند. به در و دیوار چسبانده و یا داخل منازل انداخته اند. از این دو تصویر می خواهم این نتیجه را بگیرم. که اطلاع رسانی از الان تا روز قدس مهم ترین کار ما است. پیامک مشمول تحریم است اما اگر فکر می کنید لازم است از روی آن به 20 نفر پیامک بفرستید و بخواهید که گیرنده هم به نوبه خود همین کار را بکند. یا همان شبکه خبررسانی خودمان که هر نفر به 20 نفر هر چه دورتر از خودش ، ولو حضوری خبر را برساند. ممکن است در یکی دو روز آینده اینترنت و موبایل را هم قطع کنند. بنابر این تا فرصت هست باید اطلاع رسانی کرده و این هیجان را ایجاد کرد که هر کس به دیگری خبر را برساند.
هفتم- نکته آخری این که با هم باشیم و از یکدیگر جدا نشویم. نگران نماز خواندن هم نباشید. آن امام جمعه هایی که حکومت کودتایی ظالم را تأئید می کنند عادل نیستند و پشت سر آن ها نماز خواندن معنی ندارد.
تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.