September 23, 2009

خلاصه گفتار روزانه پنجشنبه ۲ مهر ۱۳۸۸

سلام، پنج شنبه 2 مهر 1388 و 24 سپتامبر 2009 میلادی
دوباره از استراحتگاه بین راه مزاحم می شوم.
دو نکته:
اول- دولت کودتا درصدد بود تا با ملاقات های خارجی خود را تثبیت شده نشان دهد و کسب مشروعیت کند

. اما در سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک با تظاهرات گروه های ایرانی و غیر ایرانی و آکسیون های متعدد و فشار روی هتل ها برای جلسات ایشان به خوبی او را افشا کرده اند و در داخل سازمان ملل هم بیش از دو سوم هیئت های نمایندگی سالن را هنگام نطق ایشان ترک کردند و به نظر می رسد در جلسه هفته آینده 1+5 با ایران زمینه تحریم های جدید برای ایران آماده شده است.
دوم- دبیرخانه مجلس خبرگان، اطلاعیه شدید و غلیظی در حمایت از آقای خامنه ای از طرف نمایندگان این مجلس منتشر کرده است. جا دارد که درخواست شود اسامی امضاءکنندگان منتشر شود تا مردم تکلیفشان را با آن ها بدانند. ضمن آن که به نظر می رسد دبیرخانه خودش اعلامیه را نوشته و به نام اعضای مجلس منتشر کرده است.
تا فردا شاد و سرافراز و موفق باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.