September 25, 2009

خلاصه گفتار روزانه جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸

سلام ، جمعه 3 مهرماه 1388 و 25 سپتامبر 2009 میلادی
شش موضوع:
یک- نامه مجلس خبرگان و صحبت های آقای خامنه ای که تکرار همان نامه و یک سناریو است و از یک جا درآمده. اگر چه کلا به این مجلس امیدی نیست، اما باید اسامی امضاءکنندگان منتشر شود تا مردم تکلیفشان ر معلوم کنند که چطور بعد از تمام این جنایت ها از آقای خامنه ای پشتیبانی می کنند

دو- دو سوال از مدارس، آیا از اتاق کامپیوترمشاع مدرسه برای گذاشتن فیلم ها و اخبار جنبش استفاده کنیم؟ پاسخ مثبت است و استفاده از این امکان به جا است. اگر چه ممکن است اتاق کامپیوتر را ببندد و یا بعد از مدتی مراقبت بگذارد. کلا استفاده از فضا و امکانات مدرسه از تخته سیاه تا دیوار و غیره برای انتقال اخبار و دستورالعمل های جنبش به شرط رعایت امنیت به جا است. سوال دوم در مورد برخورد با بسیجی های مدرسه است که باید با آنها حتی المقدور وارد بحث و گفتگو شد و اگر هم بخواهند آدم فروشی و خبرچینی کنند باید آنها را بایکوت و منزوی کرد.
سه- سوال دیگر در مورد پول حکومت و درآمد نفتی است که می تواند جلوی اعتصابات بایستد. اینطور نیست. درآمد نفت کافی نیست چرخ کشور باید بچرخد ضمن آنکه اعتصابات می تواند گریبان خود بخش نفت را هم بگیرد. کندی یا توقف گردش چرخ کشور در کارخانجات و دستگاههای مملکت با تزریق پول نفت درمان پذیر نیست.
چهار- یکی از پرسنل نیروی انتظامی از"طرح تحول" نوشته و این که می خواهند نیروی انتظامی را تحت سیطره سپاه درآورند و بسیاری از پرسنل ناراحت هستند و می گوید بسیار سخت است که آدم لباس نیرویی را به تن داشته باشد که مردم با شماتت به آن نگاه می کنند.
پنج- پل بروکلین نیویورک امروز سبزپوش شد و جشنواره فیلم سن سباستیان هم.
شش- استادیوم ها هم دیروز چندجا شعاردادن داشتیم و از حالا منتظر بازی استقلال- پرسپولیس در هفته آینده هستیم.
تا فردا شاد و موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.