September 26, 2009

خلاصه گفتار روزانه یکشنبه ۵ مهر ۱۳۸۸

سلام، یکشنبه 5 مهرماه 1388 و 27 سپتامبر 2009 میلادی
چهار موضوع:
یک- جمعی از فعالین در خارج از کشور درصدد هستند تا جنبش سبز ایران به نمایندگی آقای کروبی را کاندیدای جایزه نوبل برای سال آینده بنمایند. بنابر اصل کلی باز کردن جبهه های متعدد، این هم جبهه جدیدی است که بسیار هم می تواند کارساز باشد.

دو- افشای مرکز جدید غنی سازی که در اختیار سپاه پاسداران است. موج جدیدی در جهان ایجاد کرده و موضع گیری تند سران کشورهای آمریکا و انگلیس و فرانسه را به دنبال داشته است. روس ها هم تحت دو عامل قول همراهی و همکاری با کشورهای غربی را داده اند. یکی بده و بستان آمریکایی ها و دیگری هم مبارزات و شعارهای مردم ایران علیه روسیه. چینی ها را هم کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی برای همراهی زیر فشار گذاشته اند. دولت کودتایی در مذکرات پیش رو در اول اکتبر، بر سر دوراهی تحریم یا عقب نشینی از مواضع قبلی قرار خواهد گرفت. ما باید مراقب باشیم که جنبش سبز از این فعل واقعا صدمه ای نخورد و حداکثر بهره برداری را بکند.
سه- بعد از حرکت بزرگ مردم در روز قدس و غلط درآمدن محاسبات سپاه که به آقای خامنه ای قول داده بود که مردم سرکوب شده اند، اکنون فرماندهان سپاه درصدد هستند که سپاه را در تبلیغات از جلوی چشم مردم کنار ببرند. به خصوص که بعد از روز قدس در مقابل مردم شکست خوردند. نظامی ها در این گونه موارد گاهی دست به ماجراجویی در بیرون از مرزها می زنند. مثل نظامی های آرژانتین که وقتی در مقابل مبارزات مردم عاجز شدند دست به حمله به جزایر فالک لند زدند. در زمان جنگ خارجی ، جنبش مردم کمی کند شد ولی پس از شکست از انگلیس در آن جنگ، ژنرال ها سرافکنده تر و متلاشی تر شده و در فاصله کوتاهی سرنگون شدند. ممکن است سپاه در عراق و افغانستان و سایر نقاط دست به ماجراجویی بزند و کشور را در معرض خطرهای جدید قرار دهد. باید هوشیار باشیم.
چهار- اما مطلب آخری براساس بحث های قبلی این است که بدانیم ستون فقرات حکومت کودتایی، سپاه است که در کنترل جمع اندکی سردار رانت خوار قرار دارد. اخیراً اعلام شده که سپاه می خواهد بانکی به نام " انصار" راه بیاندازد. حرکت ما در جهت فلج سازی حکومت و مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی باید در محورش فلج سازی ، مقابله با سپاه و شرکت ها و موسساتش از جمله این بانک قرار داشته باشد. روزهای بعد باز هم در این مورد صحبت می کنیم.
تا فردا شاد و سلامت و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.