September 30, 2009

خلاصه گفتار روزانه پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۸۸

سلام، پنج شنبه 9 مهرماه 88 ، اول اکتبر 2009 میلادی
پنج موضوع:
یک- اجلاس 1+5 با ایران امروز در شهر ژنو منعقد شده است. ایران به احتمال زیاد عقب نشینی می کند. چون از یک طرف زیر فشار مردم در ایران است و تحریم های مختلف مردم به خصوص علیه سپاه در کشورهاجاری است و در سطح بین المللی هم از طرف دیگر خطر تحریم ایران هست و اگر در سطح بین المللی هم تحریم ها علیه سپاه باشد. این سازمان که مقابل مردم ایستاده از دو سو زیر فشار قرار می گیرد. لذا بسیار محتمل است که ایران عقب نشینی کند و حرف های شش سال گذشته اش را در داستان اتمی پس بگیرد.

دو- سوال های زیادی در خصوص رفتن به استادیوم برای بازی فردا، پرسیده شده است. هر نوع حرکتی بستگی به شرایط امنیتی دارد و اصل کلی حداقل خسارت برای ما و حداکثر خسارت برای کودتاچی ها است. به هر حال شعاردادن چند ده هزار نفر را کسی نمی تواند جلوگیری کند. کارهای زیادی عملی است ولی هر حرکتی بستگی به شرایط امنیتی استادیوم دارد. اما به هر صورت چه در راه رفتن به استادیوم، چه در راه خروج و زمان برگشتن فرصت مناسبی است برای تظاهرات پراکنده و شعار دادن و هم چنین در نقاط دیگر شهر و یا شهرهای دیگر.
سه- کسی نوشته بود که من از چندین تلفن عمومی تلفن می زنم به این شماره های جاسوسی رژیم مثل 113 و 116 و دیگر شماره ها و شعارهای جنبش را می دهم و قطع می کنم. البته اگر برای کارت شما اشکالی نداشته باشد و یا تلفن سکه ای پیدا کنید می توانید پس از صحبت هم قطع نکنید و خط را اشغال نگه دارید. ضمنا این کار را می توان با دفتر رئیس جمهوری و تمام ادارات دولتی هم کرد.
چهار- دسته بندی خوبی کسی کرده بود که شعارهای روی دیوار بر سه گروه است.
وی جنبش
رنگ سبز
شعارهایی که حاوی یک جمله است.
این دوست ما می گوید دیده ام که وی را پاک نمی کنند. رنگ سبز را روش رنگ می زنند. اما اخیرا شعارهای ما را دستکاری می کنند و یک کلمه آن را عوض می کنند. چه کنیم؟ یادتان باشد که تعداد آن ها خیلی کمتر از ما است و بسیاری از این شعارها را هم از مرکز باید به آنها بگویند ولی ما به عدد بچه ها ابتکارداریم. بنابراین بهتر است شما روی چیزی که آنها نوشته اند ضربدری بزنید و دوباره یا حرف خودتان را بنویسید یا متلکی برای آنها بنویسید. این طوری توجه مردم بیشتر هم جلب می شود و بعد از مدتی دیوارها جای تماشایی و خواندنی برای مردم می شود.
پنج- مطلب آخری ، سوال یکی از دختران دانش آموز از یکی از شهرها است که می گذارم برای فردا.
تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی