October 3, 2009

خلاصه گفتار روزانه یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۸۸

سلام یکشنبه 12 مهر 1388،4اکتبر 2009
درباره 5 موضوع صحبت خواهیم کرد:
اول در جواب سوال یکی از دوستان : مسیری که در حال طی کردن آن هستیم آیا امکان فروپاشی حکومت و
پیروزی جنبش وجود دارد به دلیل مشکلات اقتصادی مثل حکومت سوسیالستی شوروی؟
در پاسخ به این دوست اشاره میکنیم به سوالات قبلی ،راهی که در حال طی کردن آن هستیم در حال پیشروی در 3 محور است:
1.آن کارهایی که از حکومت مشروعیت زدایی می کند که جنبش در این راه 90% موفق بوده است.

2.در حکوت اختلاف ایجاد می کند ،هر چقدر این اختلاف به هسته حکومت نزدیکتر باشد فروپاشی حکومت شدیدتر است.
3.کارهایی که حکومت را فلج می کند کارهایی مثل نافرمانی مدنی مثل رعایت نکردن دستورالعمل ها حکومتی،دستورالعمل های مالیاتی ،اعتصاب سفید ،..)در اندازه ای که حکومت توان اداره جامعه را از دست می دهد.
این مسیری که درآن در حال حرکت هستیم که مجموع این 3 هدف با هم یک هدف واحد را شکل می دهد و آن هم سرنگونی دولت کودتا و هدایت حکومت به سمت دموکراسی است.
یکی از نکات مثبت که دا ریم در این مسیر وجود و دخالت سازمانی است به نام سپاه پاسداران در تمامی شئون اقتصادی،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی کشور است .این به این معنی است که که ملت در مقابل سازمانی به اسم سپاه ایستاده که چند مسئله راجع به سپاه وجود دارد : اول اینکه در درون خود این سازمان اختلاف هست،دوم اینکه این سپاه برای تسهیل سیطره اش احتیاج به سیاسی هایی در داخل حکومت دارد که آنها با سپاه مخالفند.سوم اینکه این سپاه خیلی زود و سریع دست و پایش را در تمام شئون بازکرده و دنبال گرفتن کمپانی های مختلف است به این ترتیب مقاومت مدنی که مقاومت منفی از اشکال خوب آن است .جهت گیری اگر در جهت سپاه باشد آن زمان است که که فروپاشی این نظام تسهیل می شود.
موضوع دوم : این روزها سپاه به دلیل اینکه وزارت اطلاعات جلوی آن مقاوت کرده روی وزارت اطلاعات دست گذاشته و بیش از 6000 پرسنل وزارت اطلاعات مجبور به بازخرید شدند.این سیستم در نیروی انتظامی هم در حال اجرا است و همینطور در سازمان ها و کارخانجات دیگر.
بنابراین مسیری که در انتها ما به آنجا خواهیم رسید زمانی است که سپاه از هم پاشیده شود خبر بر کناری آقای حسین طائب و اینکه چگونه در برابر فشارهای سیاسی قصد دارند عده ای را کنار بگذارند ، مثل آقای مرتضوی .امروز خبر برکناری آقای فیروزآبادی هم بود.
نکته چهارم اینکه 15 نفر از بچه های تحکیم که دستگیر شدند آزاد شدند و ترس حکومت در برابر جنبش دانشجویی بسیار زیاد است و حکومت از واکنش دانشگاه می ترسد.
اما نکته آخر در ارتباط با همین مجموعه ،حکومت فکر می کند در یک زمان در جبهه مقابل مردم جبهه داخل و خارج نمی توانند بجنگند بنابراین تصمیم گرفتند جبهه داخل را آرام کنند و سعی میکنند با آمریکا کنار بیایند به هوای اینکه حرکت مردم را آرام کنند.
تا فردا شاد و موفق و پیروز و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.