October 4, 2009

خلاصه گفتار روزانه دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸

سلام، دوشنبه 13 مهر 88 و 15 اکتبر 2009 میلادی
چهار موضوع:
اول- انتصاب عنصر بدنام جنایتکاری به نام آقای نقدی به قرماندهی بسیج. بازجویی، آدمکشی و سوءاستفاده مالی و ... در کارنامه ایشان است. " بسیج" دیگر نیروی داوطلبی نیست و داوطلبان ریزش کرده اند و از این پس زیر نظر نیروی زمینی سپاه است. با انتصاب اقای نقدی این سازمان بیش از پیش بدنام می شود. آقای طائب هم معاون اطلاعات سپاه شده و با توجه به تصفیه 6 هزار نفر از وزارت اطلاعات، باید گفت که سپاه درصدد تسخیر وزارت اطلاعات هم هست. جالب است که کنار گذاشتن چهره های بدنام برای دلجویی از مردم و نیروهای میانه رو حکومت را سپاه زیر بار نمی رود. این داستان دنباله دار را باز هم در روزهای دیگر پی می گیریم ناتوانی آقای خامنه ای برای فرماندهی و جمع کردن پشت سرش را دنبال می کنیم.

دوم- روز گذشته آقای جواد لاریجانی به دعوت بسیج به دانشگاه صنعتی شریف رفته و بچه ها پس از شعاردادن، سالن را ترک کرده و با این حرکت مدنی اعتراض خودشان را نشان داده اند و به کودتاچیان اعلام کرده اند که دانشگاه در مقابل آن ها ایستاده است.
سوم– در دو نقطه دنیا، هانور آلمان و مالزی بچه ها فعالیت هایی را کرده اند که به ذکر جزئیا تش نمی رسیم . بچه های مالزی علی رغم فشار زیاد پلیس آماده پذیرایی از آقای احمدی نژاد برای سفر احتمالی ماه آینده ایشان به این کشور می شوند.
چهارم- در خصوص جنبش دانشجویی و جزوه بسیار خوبی است که دو نظر از فعالین این جنبش تهیه کرده اند و من پس از بحث و بررسی با دیگران آن را نهایی و ضمیمه برنامه ها خواهم کرد.
یک- نسل جدید فعالین که شناخته شده نیستند باید کار کنند و فعالین شناخته شده قبلی بیشتر به آن ها کمک فکری بدهند. مثل دانشجویان در صربستان علیه میلوسویچ .
دو- شبکه سازی برای اطلاع و خبر و تحلیل رسانی به روش های مختلف مثل حضوری، تلفنی، اینترنتی برای تنظیم و توسعه روابط در درون جنبش دانشجویی.
سه – شبکه سازی در بیرون از دانشگاه و در میان اقشار دیگر مثل کارگران، معلمین ، کارمندان و بازاریان و دیگران.
چهار- آمدن به سطح اجتماع و حرکت در خیابان ها.
پنج- و همراهی با مدارس و کمک به آنها.
تفصیل این نکات می ماند برای برنامه ها بعدی.
تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.