October 11, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۲۰ مهر۱۳۸۸

سلام، دوشنبه 20 مهر 1388، 12 اکتبر 2009 میلادی
هفت موضوع:
یک- شعار دادن بچه های دانشگاه خواجه نصیر در سلف سرویس و شلوغی در یک دبیرستان جنوب غربی تهران و تعطیلی آن مدرسه. از این دو خبر استفاده کنم. و جواب ده ها سوال را بدهم که عمدتا معطوف به این است که با توجه به شرایط یک دانشگاه یا یک مدرسه چکار کنیم. من نمی توانم به جزئیات بپردازم. شرایط هر جایی را خود شما بهتر از من می دانید.
اما اصل کلی این است که شبکه ارتباطی را باید درست کنیم. گروه های سه تا هفت نفره را شکل دهیم و از میان طیفی از فعالیت ها که پیش روی ما است. متناسب با شرایط امنیتی می توانیم یک یا چند تای آن ها را انجام دهیم. اگر جو خیلی بسته و سنگین است، در حد شعارنویسی ( حتی روی تخته) و یا اعلامیه چسباندن می توان کار کرد و اگر جو بازتر است، تظاهرات و شعاردادن و آکسیون های دیگر متناسب با موقعیت. اما یک اصل کلی را هم عرض کنم و آن وضعیت بسیج است که تبدیل به " مقاومت نیروی زمینی سپاه " شده و دیگر یک نیروی داوطلبی نیست و نمی تواند در محیط های آموزشی دفتر رسمی داشته باشد

مقاومت نیروی زمینی سپاه
دو- آقای فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح همین خبر تشکیل" مقاومت نیروی زمینی سپاه" را به جای بسیج تأئید کرده است و این تأکیدی است بر مقاومت و مبارزه ما برای کوتاه کردن دست نظامیان از دانشگاه و مدرسه و خواست تعطیلی دفاتر بسیج. برای این کار اسامی اعضای بسیج را می توانیم به در و دیوار بزنیم. هر وقت وارد سلف سرویس شدند زیر لب آنها را هوکنیم یا مزدور برو گمشو بگوئیم. در کلاس درس از آنان دوری کنیم. این یک مبارزه دائم است . هرگاه هم که برگشتند باید از آنها استقبال کرد.
13 آبان
سه- ملاقات آقای کروبی و موسوی که حرف های خوبی زده اند. آقای کروبی دوباره بر حق پایمال شده مردم در انتخابات تأکید کرده و آقای موسوی هم با اشاره به 13 آبان و این که فعالین آن در زندان هستند در واقع نشان داده که چگونه حکومت هر که را با آن مخالف باشد با زدن مارک وابستگی به خارجی دستگیر و زندانی می کند. آن هم حکومتی که دستش پیش اجنبی دراز است. روز 13 آبان روزی است که مثل روز قدس می توانیم در همان مسیرهای رژیم و در همان ساعت به خیابان ها برویم و شعارهای خودمان را بدهیم. مبارزه با استکبار، چه داخلی و چه خارجی، حاکمیت ملی که معنی واقعی استقلال کشور است. همچنین در این روز می توانیم از خواست دانشجویان و دانش آموزان برای بستن دفاتر بسیج پشتیبانی کنیم. 13 آبان روز چهارشنبه است. بنابراین برای پیوستن به مردم و شرکت در تظاهرات می توانیم دست از کار بکشیم. مرخصی بگیریم یا مغازه را ببندیم و یا به مدرسه و دانشگاه نرویم و نشان دهیم که آمادگی داریم مملکت را هم تعطیل کنیم.
آقای مخملباف و جشنواره نورنبرگ
چهار- آقای محسن مخملباف در جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ، جایزه ای را که گرفته به آقای کروبی هدیه کرده است. دخترآقای کلهر، مشاور آقای احمدی نژاد هم با یک فیلم حقوق بشری در این جشنواره شرکت کرده و انتظاراتش نسبت به پدرش ، پیوستن به جنبش سبز را اعلام کرده است.
اعتراض به اعدام ها
پنج – بهنود شجاعی پس از سه سال کشمکش بالاخره دیروز اعدام شد. ما می توانیم مخالفت خودمان را با حکم اعدام به هر شکلش اعلام کنیم. تقاضای اعدام برای سه نفر معترضین در حوادث اخیر شده است. صرف نظر از وابستگی سیاسی آن ها که ادعا شده باید به اعدام آنها اعتراض کرد.
شعارنویسی روی اسکناس
شش- از شعارهای روی اسکناس سوال شده است. حکومت از این شعارنویسی روی اسکناس ها بسیار عصبانی است. شعارنویسی روی اسکناس ها و یا دیوارمترو و واگن های آن کارهایی است که حکومت را به شدت عصبانی کرده است. بعضی از بچه ها مهر درست کرده اند. اما چه شعاری بنویسیم ؟ هر کدام از شعارهای جنبش سبز و یا حداقل یک "وی" می تواند اسکناس را به رسانه ما تبدیل کند.
خرید سهام سایپا توسط سپاه
هفت- مطلب آخری در مورد هجوم سپاه برای خرید سهام شرکت سایپا و قرار داشتن این فعالیت های اقتصادی زیر نظر خود آقای خامنه ای است که می ماند برای فردا.
تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.