October 14, 2009

متن پیاده شده روز چهارشنبه۲۲مهر ۱۳۸۸

سلام، چهارشنبه 22 مهرماه، 14 اکتبر 2009 میلادی
شش موضوع را صحبت می کنیم.
دو موضوع از روز قبل مانده که امیدوارم امروز به همه موضوعات برسیم و چیزی نماند.
پارازیت های سپاه به مجلس رسید
موضوع اول بحث پارازیت توسط دستگاه هایی است که سپاه از روسیه خریده و نصب کرده که روی فرکانس هایی که تلویزیون های ماهوارهای می فرستند سعی می کند پارازیت بدهد .

ضرری که این کار برای سلامتی مردم دارد بالاخره به مجلس هم رسید و اقلیت مجلس از آقای احمدی نژاد خواسته بباید در مجلس توضیح دهد برای آن که خیلی از صاحب نظران معتقد ند این امواج قوی می تواند روی سلامتی مردم تاثیر منفی بگذارد و همین طور خیلی از دستگاه های الکترونیکی رو هم دچار اختلال می کند.


اما جالب این جاست که تمام تلاشی که برای بستن جریان آزاد اطلاعات می کند هم در مورد اینترنت توفیقی ندارند ،بچه ها راهش را یاد می گیرند و هم در مورد تلویزیون های ماهواره .

مثلا صدای امریکا از شش طریق مختلف از پنج ماهواره ارسال می کند و به لحاظ فنی ترتیبی داده اند که به محض آن که روی یک فرکانسی اختلالی ایجاد می شود روی همان ماهواره تغییر جا می دهند و برنامه شان قطع نمی شود.

بی بی سی ظاهرا از دو طریق می فرستد ولی آن ها هم یک تمهیدات فنی دارند و حرف من این است که با همه تلاشی که استبداد دینی و دولت کودتا می کند برای این که راه اطلاع رسانی را ببندد در عصر ماهواره و اینترنت توفیق چندانی ندارد.

رحیم پور ازغدی در الزهرا
نکته دومی که می خواستم بگویم، صحبت آقای رحیم پور ازغدی در دانشگاه الزهرا است. آقای رحیم پور ازغدی کسی است که آقای خامنه ای شخصا دستور داده که بهترین وقت تلویزیون را روزهای جمعه به ایشان اختصاص بدهند ، گویا اقای خامنه ای جوانی خودش را در ایشان می بیند .ایشان واعظی است که به قول دوستی می شود برای آموزش انواع مغا لطات در فلسفه از حرف هایش استفاده کرد. در یک شب گاهی بیست فیلسوف بزرگ غربی را سر می برد.

به هر حال وقتی ایشان تصمیم گرفت که در دانشگاه الزهرا صحبت بکند بچه های دانشگاه الزهرا همان کاری را کردند که این روزها با همه پشتیبانان کودتاچی ها و آدمکش ها می کنند. ابتدا شعار خودشان را داده اند و وقتی هم که اقای رحیم پور خواسته صحبت بکند سالن را ترک کرده اند و رفته اند. این به یک رویه بسیار خوب در همه دانشگاه ها تبدیل شده و تداوم پیدا کرده است.

واکنش به بسیج در دانشگاه آزاد
نکته سوم ، بحث بچه های دانشگاه ازاد است. چه واحد تهران مرکز چه واحد تهران جنوب و چه واحد پونک که روزگذشته در تمامی این واحدها تظاهرات بوده است به این چند ثانیه فیلم دقت کنید.

پخش فیلم

شعارهایی که بچه ها می دهند، بسیجی برو بیرون، بسیجی برو گم شو ، پول ما گم شده خرج بسیجی شده و امثال این ها و این که آن ها را هو می کنند.

این مسیری است که در واقع در تمام دانشگاه ها می تواند ادامه پیدا کند. این خواسته به حق دانشجوها و دانش آموزها که سازمانی به نام بسیج که بخشی است حرفه ای و آدمکش از واحد نیروی زمینی سپاه حق ندارد ر دانشگاه دفتر رسمی داشته باشد و دفترشان باید تعطیل شود.

این مبارزه خوبی است که نیاز ندارد منتظر روز و مناسبت خاصی شوید. هر روز می تواند ادامه داشته باشد . اگر بچه ها کمی هوشیاری به خرج دهند احتیاج ندارد خدای نکرده کسی به خطر بیافتد و یا در معرض دستگیری قرار بگیرد.

یک روش ساده
شما حتی اگر یک کاغد آ4 یا اگر بزرگ است به اندازه یک کف دست مثل بچه های یوگوسلاوی و صربستان خواسته «دفتر بسیج تعطیل» یا اسامی مزدور های بسیج و کسانی را که به آن دفتر رفت و آمد می کنند بنویسید و پشت اش هم چسب داشته باشد همین طور ی که رد می شوید به در و دیوار بچسبانید به خصوص وقتی خلوت تر است و یا در شلوغی زیاد که کسی شما را نبیند.

همان طور وقتی یک بسیجی که رفت و آمد دارد با دفتر بسیج در سلف سرویس دانشگاه یا محوطه ای که دانشجویان هستند پیدا یش می شو زیر لب هو کردن و شعار بسیجی برو بیرون یا بسیجی برو گم شو، این چیزی است که نمی تواند کسی بابت اش دستگیر شود.

اگر این مبازره با جدیت و هر روز پیگیری شود. این ارگان سرکوب که در دست سپاه است و سپاه به صورت نامرئی با ابزار بسیج آدم می کشد را وادار به عقب نشینی می کند. بنابراین این مبارزه که بچه های دانشگاه آزاد جانانه انجام می دهند، مبارزه ای است که در تمام دانشگاه ها می تواند انجام بگیرد و بعد از آن می توان به سراغ مدارس، ادارات و کارخانجات رفت و همه جا باید دفاتر یک سازمان نظامی تعطیل شود.

این رو هم بگویم ، ضمن تشکری که از بچه های دانشگاه آزاد می کنم عذرخواهی می کنم امکان نشان دادن همه فیلم ها را نداریم. تعداد زیادی فیلم فرستادند و می دانم که در اینترنت و تلویوزیون های ماهواره ای می چرخد.

لیست عزیز جعفری
نکته چهارم این است که دادستان تهران گفته است پرونده آقای کروبی در دادگاه ویژه روحانیت قرار است مطرح شود و خلاصه زمزمه این است که مثلا ایشان را دستگیر کنند.

مسئله این است که چندی پیش و قتی اقای خامنه ای، آقای عزیز جعفری را صدا کرده بوده که چرا جنبش مردم ساکت نمی شود با این همه جنایت به خصوص بعد از روز قدس که آن تودهنی را هم سپاه و هم اقای خامنه ای از ملت خورده بودند. ظاهرا ایشان یک لیست سیصد نفره می گذارد جلو اقای خامنه ای و یک لیست دومی که حداقل خواسته اش هست 150 نفره ، که این ها را ما باید دستگیر بکنیم تا این جنبش بخوابد ظاهرا در ان لیست اسامی آقای موسوی و کروبی هم بوده است، البته اقای خامنه ای از ترس اش رضایت نداده برای این که از موج خشم مردم می ترسد و آن داستان دستگیری قطره ای را تصویب کرده اند که چند نفر چند نفر بگیرند و رها کنند که شامل موج خشم نشود.

اشتباه بزرگی که کوتا چی ها می کنند هم سپاه و هم شخص آقای خامنه ای این است که فکر می کنند با دستگیری و ایجاد ارعاب می توانند جنبش را بخوابانند. در صورتی که با دستگیری هر فعال فعالین جدید اضافه می شود و هم با تغییر تاکتیک و روش های مبارزه جنبش اجازه نمی دهند آن ها بتوانند با دستگیری، ارعاب جنبش را بخوابانند.

سیزده آبان تکرار روز قدس
نکته پنجم بحث سیزده آبان است و سوالات متعددی هست که جلو سفارت روسیه بریم ، این جا یا آنجا بریم ؟ که باز من تکرار می کنم. کاری که ما در روز قدس تمرین کردیم باز می توانیم تکرار کنیم. دقیقا در ساعت و روزی که خود رژیم اعلام می کند و همین طور مسیر هایی که اعلام می کند. خوب یاد گرفتیم چه طوری صف مان را جدا کنیم به خصوص که قرار است همه کار ها مان را تعطیل کنیم و میلیونی به خیابان برویم. پس مطمئن باشید که انها را به عقب می رانیم.

زبان طنز جنبش
نکته اخری که می خواستم بگویم و حسن ختام برنامه مان بشود نشان دادند این اسکناسی است که یک وجه دیگری از جنبش را نشان می دهد.

تصویر اسکناس دو هزار تومانی با خطوط سبز روی آن

طنز زیبایی را کنارش نوشته اند: « اتل متل تو توله ایران خانم چه جوره؟ هم غم داره هم غصه . نفت اش را خوردن درسته . گازش رو بردن هندستون . آشغال چینی بستون. همه چی شده واردات . گور پدره صادرات . ها چین و واچین تولید رو ورچین. »

مرادم از این بحث این است که همان طوری که قبلا هم صحبت کردیم. مثل بچه های لهستان ، یکی از ابعاد جنبش استفاده از زبان طنزاست.

عرضم را تمام می کنم
تافردا
شاد پیروز، موفق و سرافزار باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی