October 15, 2009

متن پیاده شده روز پنج شنبه ۲۳مهر ۱۳۸۸

سلام، پنجشنبه 23 مهر 88
15 اکتبر 2009 میلادی
راجع به 6 موضوع صحبت می کنیم

استفتاء از آقای منتظری
موضوع اول استفتاء آقای کدیور از آیت الله منتظری است در خصوص بمب اتمی که ایشون سه موضوع را به صراحت گفته که می شود گفت سرفصل جدیدی است که من در روزهای بعد هم راجع به آن صحبت خواهم کرد.
ایشان صراحتا رفتن به سمت سلاح های هسته ای کشتار جمعی را حرام کرده است. ایشان واجب کرده است باید با سازمان های بین المللی همکاری کرد برای ریشه کن کردن این سلاح ها. موضع صلح دوستانه و انسان پسندانه ای که انصافا جای تقدیر دارد، و سوم هم حتی در خصوص اینکه در منطقه کشورهایی مثل اسرائیل پاکستان و غیره این سلاح را دارند و حتی برای جلوگیری و بازدارندگی ما سراغ سلاح برویم ایشان باز با درایت مطرح کرده که نه. ولی باید کاری کرد که آن ها هم این سلاح ها را زمین بگذارند.

به نظرم این فتوای آقای منتظری با توجه به جایگاه رفیع علمی ایشان، جای بحث های بیشتری دارد که من آن را به روزهای آینده موکول می کنم.
ولی در توازن قوا در ایران بخصوص اینکه حکومت ادعای دینی بودن دارد این فتوای آقای منتظری بسیار موثر است و صراحتا باید گفت دست اندرکاران و رهبران جنبش سبز حرفشان همان حرفی است که آقای منتظری می زند و به این ترتیب موضع روشنی از جنبش سبز به دنیا معرفی می شود.
روسیه
نکته دوم ماجرای پوتین و موضع روسیه و از این طرف حرف های آقای مشاعی و کشمکشی که بین همراهی روسیه و آمریکا و 5+1 در ایجاد فشار روی ایران هست به یک مرحله جدیدی وارد شده است. براساس آن ضرب المثل معروف سیاسی که همه سیاست ها در نهایت محلی هستند، باید گفت حرف هایی که آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه در نیویورک زده بود، معلوم شد ارباب روسیه آقای پوتین و باند ایشان و لاوروف و این هاست. و نکته ای که روس ها دارند بخصوص این باند که در روسیه سرکار است، می شود گفت باند امنیتی نفتی است که شبکه گسترده ای در شرکت های نفتی و گاز روسیه دارند، دستشان روی اقتصاد روسیه است و در واقع این ها نمی خواهند که ایران مشکلاتش با غرب حل بشود و از یک حدی به غرب نزدیک تر شود موضعی که شاید 15- 20 سال است روس ها بازی می کنند. برای اینکه خط دوم گاز از ایران کشیده نشود. و روس ها همیشه برایشان مسئله گازی که با خط لوله به اروپا می دهند نه فقط یک مسئله سیاسی که یک مسئله استراتژیک و سیاسی هم هست.
نزدیکی به آمریکاییها
لذا با این بازی هایی که با ایران کرده اند، نگذاشته اند ایران هرگز از یک حدی بیشتر تنش زدایی با غرب بکند. الان در داستان اتمی هم از یک طرف این باند امنیتی سرکوب گر آقای پوتین و دوستانش که دستشان در نفت و گاز هم هست دوباره حرف هایی می زنند که می شود گفت یک تو دهنی به آقای مدودف و جناح های دیگر است و از طرف دیگر در ایران آقای رحیم مشاعی که باید او را عقل منفصل از آقای احمدی نژاد دانست، حرف هایی را زده که به صراحت اعلام کرده است ما باید برویم به سمت آمریکایی ها و به آمریکایی ها نزدیک شویم و اخباری که ما پشت پرده داریم این است که آقای احمدی نژاد به تصور خودش می خواهد برای این که از زیر بار سپاهی های کودتا چی و حتی شخص آقای خامنه ای خودش را رها کند، تصورش اینست که می تواند مستقل از این ها به آمریکایی ها نزدیک شود.
در حالی که از این طرف نظامی های سپاه یک دستگاه امنیتی نظامی نفتی هستند و بهترین تعبیری که می شود کرد نظامی های نفتی هستند که آن ها هم دستشان در خیلی چیز ها هست و تاجبخش به آقای احمدی نژاد هستند و آن ها هستند که او را سرکار آوردند و به این سادگی آقای احمدی نژاد نمی تواند مستقل از آن ها فکر کند و ارتباطات نزدیک آن ها با دستگاه امنیتی روسیه به پشتیبانی و نفوذ روس ها به گونه ای ست که در بیت آقای خامنه ای است سیاستی که دوره قاجاریه هم داشته است به گونه ای است که به نظر من باید نشست و دید که با این بازی روس ها و اینکه کارت ایران را به این سادگی نمی دهند.
در مذاکرات آتی به همین سادگی که آقای جلیلی در مورد مذاکرات قبلی صحبت کرده بود می تواند باز هم به این سادگی صحبت کند، آغوش باز رو به آمریکایی ها باز کند و بگوید که من سراپا تسلیم هستم؟ به نظر می رسد ماجرای اتمی وارد فاز جدیدی شد که روی سیاست های محلی ایران و روسیه تاثیر گذاشته است. و آمریکایی ها را مقداری سنگ روی یخ کرده و دولت آقای اوباما از سوی مخالفنش در آمریکا تحت فشار خواهد بود، که این مقدار پوئنی که به روس ها داده است تاثیر نگذاشته و روس ها همراهی لازم را با دنیا بر سر داستان اتمی ایران نمی کنند.

دانشگاه آزاد
نکته بعدی که می خواستم عرض کنم اینست که فیلم های متعددی از دانشگاه آزاد آمده است من عذرخواهی می کنم از بچه های خوب دانشگاه آزاد در واحد های مختلفش که نمی توانیم همه را نشان بدهیم. فقط می خواستم سفارش کنم که در این جبهه ای که باز کرده اند در مبارزه ای که با بسیج و بیرون کردن دفتر بسیج رسمی از دانشگاه شروع کرده اند، باید هوشیار باشند زیرا پریروز در دانشگاه آزاد واحد مرکز دیده می شد که کارهایی می کردند که ممکن است بوی توطئه بدهد و ممکن است بخواهند یک روز کوماندوهای حرفه ای را بیاورند و بریزند بچه ها را قلع و قمع کنند. باید با زیرکی ... کرد. مبارزه با بسیج که باید از دانشگاه بیرون برود یک مبارزه روزانه است هر روز می شود اسامی را افشا کرد و به دیوار اعلامیه و کاغذ زد. ولی آنجایی که آن ها لشکر می کشند باید زیرکی کرد و به جای درگیری و تلفات دادن در آن مقطع عقب رفت و از فردا دوباره شروع کرد. باید این جنگ فرسایشی را چندین ماه ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم.
هنرمندان و جنبش سبز
نکته چهارم به دنبال آقای شجریان که باید گفت انصافا حرف های شجاعانه او و اجراهای جدید و زیبا تر او که پشتیبانی است برای جنبش و برخی به او لغب عارف قزوینی جنبش سبز را دادند آنچنان که عارف قزوینی در جنبش مشروطه نقش بازی می کرد، آقای محمد اصفهانی هم با کار شجاعانه ای که کرد و اعلام کرد که اگر آقای احمدی نژاد پایش را در مراسم بگذارد نخواهد خواند، هنرمند دیگری است که همراهی اش را با جنبش سبز و مقابله اش را با کودتاچیان اعلام کرده است.
روی اصل کلی ای که هر هنرمند و ورزشکاری که به جنبش بپیوندد او را بغل می کنیم و هرکه با کودتاچیان همراهی کند او را ترد می کنیم، وظیفه ماست که از این هنرمندان تقدیر کنیم.

سفر آقای خامنه ای به شمال
نکته پنجمی که می خواستم عرض کنم گزارش یکی از بچه های شمال بود که سندی را فرستاده بود که چگونه مردم را به زور آورده اند و به دنبال آن گزارشهای متعددی که ازنقاط مختلف شمال به من رسیده نشان می دهد سفر آقای خامنه ای به استان مازندران با چه مقدار استفاده از امکانات دولتی همراه بوده است و آن جهت کلی که ما در جامعه می بینیم خیلی خوب در مازندران دیده شده است که مردم حاضر نیستند با این حکومت همراهی و همکاری کنند. و به چه حیله هایی متوسل می شوند.

مطلب ششم در مورد سوالاتی است پیرامون 13 آبان و آکسیون نهایی و نوع شعار ها و سرکار نرفتن و مسائل دیگر که فردا به آن می پردازیم

تا فردا شاد پیروز و موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی