October 24, 2009

متن پیاده شده روز یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸

سلام، یکشنبه 3 ابان 88 و 25 اکتبر 2009 میلادی

6 موضوع صحبت خواهد شد :
جنبش سبز

موضوع اول ،بعضی افراد اظهار بی تابی می کنند که نکند حوصله مردم سر برود و شاید نتوانیم این کار (جبنبش سبز) را تمام کنیم یا حتی همین 13 آبان در خیابان بنشینیم و این حکومت را نابود کنیم یا اینکه حتی سپاه ممکن است به مردم بپیوندد واز بین برود و نتواند به سرکوب ادامه د هد ،همه اینها در واقع یک سوال است ،فراموش نکنید که چهار ماه بیشتر از عمر جنبش نمی گذرد درسته که که دو دهه انباشته شدن مطالبات بود و خیلی از عوامل در بعد فکری اجتماعی ،افتصادی و سیاسی جمع شده که امروز رسیده به تولد جنبش سبز ولی فاز نهایی که شروع شده تنها چهار ماه از عمرش می گذرد برای مثال در ایران انقلاب اسلامی بعد از دو یا سه دهه کار فکری و انباشته شدن خیلی از مسائل در درون اجتماع آن روز ایران از زمان شروع شدنش 14 ماه گذشت تا پیروز شد یا انقلاب مشروطه چه در مرحله اولش یک سال طول کشید تا صدور فرمان مشروطه و چه در مرحله استبداد صغیر که بیش از همه به وضعیت فعلی ما نزدیک است و به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه با پشتیبانی روس ها دو سال و اندی طول کشید ،بنابراین راهی که داریم می رویم و استقامتی که داریم می کنیم باید با حوصله و هوشیاری دنبال کنیم

راجع به سپاه هم قبلا صحبت شده و در واقع اهداف سه گانه :مشروعیت زدایی ،ایجاد اختلاف، فلج سازی که در مورد کل حکومت در حال انجام است در واقع تمرکزش روی سپاه است و سپاه را د ر هر سه بعد داریم حرکت می دهیم و تا اینجا هم از سپاه مشروعیت زدایی شده در برخوردی که با مردم دارد و ما باید بیش از پیش دست نامرئیش را به دست مرئی تبدیل کنیم و نشان بدهیم که غیر مشروع است .اختلاف در سپاه نه فقط در بعد اطلاعاتی به وزارت اطلاعات رسیده و نه فقط بسیج ریزش کرده و ناچار شده اند یک ارگان سرکوب گر رسمی اش بکنند بلکه کادرهای سپاه را هم شروع کره اند به بازنشسته کردن ،لذا این حرکت نیاز به کار دارد .
در بعد فلج سازی از بسیج شروع کردیم که موفق بودیم و این حرکت که بسیج را از دانشگاه ها و مراکز آموزشی بیرون کنیم ادامه فلج کردن و زدن حلقه بسیج است اما حلقه دیگر که کارمان را تازه با آن شروع کردیم بخش اقتصادی سپاه است یعنی همان دلیلی که به خاطرش آدم می کشند ،کودتا می کنند ، تحریم کالاهای سپاه و تحریم شرکت های سپاه (اعتصاب و فلج کردن آنها )بخشی است که با آن کار داریم.سبز یعنی استقامت تا بهار

جنبش سبز در اهواز

موضوع دوم :راجع به بچه های اهواز است که یکی از آنها نوشته بود ما حرکتمان شروع شده در سطح شهر فعالیت می کنیم در سطح دانشگاه آزاد،دولتی ،پیوستن به جنبش کارگری.و این نکته را یاداوری کرده بود که اهواز و کل خوزستان سرزمین نفت است حکومت در آنجا بسیار حساس است و می داند که جنبش سبز اگر به صنعت نفت برسد آنوقت است که طومار حکومت در هم پیچیده می شود به همین دلیل من هم بچه های اهواز را دعوت می کنم که قدر خودشان را بدانند و نهایت مراقبت را داشته باشند.

حضور آقای موسوی

نکته سوم- رفتن آقای مهندس موسوی به نمایشگاه مطبوعات بود و ترس حکومتی ها از حضور رهبران جنبش سبزدر میان مردم به حدی است که دیدیم طاقت حضور آقای کروبی را نداشتند و شروع به اوباش گری کردند ،در مورد آقای موسوی سعی کردند که اجازه ندهند ماشین ایشان هم وارد نمایشگاه شود برای اینکه از محبوبیت رهبران جنبش سبز می ترسند.

اعلامیه 13 آبان

نکته چهارم -یکی از دوستان گفته بود در مترو تهران اعلامیه 13 آبان پخش کردند و تاکیدشون هم این بود که با این کار ترس مردم می ریزد و این بسیار حرف درستی است .

صحبت آقای احمدی مقدم

نکته پنجم - صحبت های آقای احمدی مقدم فرمانده پلیس نیروی انتظامی است که گفتن هر کس بخواهد تظاهرات سیزده آبان کند باد اجازه بگیرد .صراحتا باید به آقای احمدی مقدم گفت که 30 سال حکومت جمهوری اسلامی در سیزده آبان مراسم داشته ،جنبش سبز اجازه نمیخواهد بلکه فقط در مراسمی که حکوت می خواهد بگذارد شرکت میکند.

تلفن

نکته ششم- دوستی گفته بودند که با یک کارت دو هزار تومانی به شماره های 114،16،12،..زنگ می زنم و مرگ بر دیکتاتور میگویم و یا اشغال نگهش می دارم که به نظر من این کار، کار خوبی است .

شاد و موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی