October 28, 2009

متن پیاده شده روز پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۸۸

سلام، پنجشنبه 7 آبان 88، 29 اکتبر 2009 میلادی

راجع به سه موضوع صحبت می کنیم.

خط و نشان کشیدن آقای خامنه ای

موضوع اول: صحبت های دیروز آقای خامنه ای ست که حسب معمول ایشون خط و نشان کشیده و دوباره مطرح کرده که اگر کسی بگوید در انتخابات تقلب شده و امثالهم، جرم است. البته قبلا هم ایشان تهدید کرده بود و انگشتش را برای ملت تکان تکان داده بود. برخی معتقدند دوباره ایشان نشسته، این خط و نشان ها را می کشد که اگر مردم کم بیایند توی خیابون و کم در تظاهرات 13 آبان شرکت کنند،

آنوقت بروند سراغ آقای مهندس موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و آنها را دستگیر کنند.
در حالیکه اگر کماکان مردم مثل روز قدس زیاد و باشکوه تر از آن توی خیابان بیایند و ایشان جمعیت میلیونی را ببیند، آنوقت جرات نخواهد کرد دست به دستگیری بزند و ضمن اینکه به قول برخی باید دوباره برود آسایشگاه و چندین هفته هیچ خبری به ایشون ندهند و هیچ کسی را نبیند بلکه بتواند بخوابد. چون ظاهرا تیم پزشکی آقای خامنه ای می گویند مشکل ایشان اینست که خوابش نمی برد.


تجمع خانواده زندانیان سیاسی

موضوع دوم: تجمع خانواده زندانیان سیاسی در میدان 15 خرداد تهران بود که مردم هم استقبال کردند و شیرینی خریده بودند، در واقع آن ها را در بغل گرفته بودند و پشتیبانی خود را از خانواده های عزیز زندانیان سیاسی، خانواده های زجر کشیده زندانیان سیاسی ابراز کرده بودند. خانواده ها تهدید کردند که اگر به خواسته شان رسیدگی نشود و عزیزانشان آزاد نشوند، قدم بعدی سراغ تحصن و بعد از آن هم سراغ اعتصاب غذا خواهند رفت.
به هر حال پشتیبانی از حرکت ها و آکسیون های مادران داغدار، خانواده های زندانیان و سایر دست اندر کاران جنبش وظیفه ای ست که ( همانطور که قبلا هم صحبت کردیم) جبهه های متعددی را علیه کودتاچیان باز می کند، هم جنبش را تقویت می کند و هم آن ها را فرسایش می دهد.

برخورد با سپاه

موضوع سوم: اما بحث اصلی ما راجع به استراتژی برخورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که سعی می کنم یک به یک از روی تابلو توضیح بدهم.
همانطور که قبلا هم صحبت کردیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، الان رو در روی یک ملت ایستاده؛

استراتژی برخورد با سپاه:

1. نکته اول که باید دقت کرد اینست که عملکرد سی ساله سپاه را باید به سه دوره تقسیم کنیم:
دوره اول؛ را که دوره جنگ است دوره ای ست که بسیاری شهدا را این سازمان تقدیم ملت می کند، بسیاری داوطلبینی که از ملت به آن می پیوندند در جنگ تحمیلی در مقابل عراق، من اسمش را "سپاه شهید" گذاشتم.
دوره دوم؛ که بعد از پایان جنگ شروع می شود، دوره ای ست که سپاه وارد فعالیت های اقتصادی می شود، فعالیت های زالو صفت اقتصادی که اسمش را "سپاه دلال" گذاشتم. برای اینکه دلال بسیاری پروژه های کشور می شود. دلال بسیاری واردات می شود، دلال بسیاری کارخانجات می شود.

دوره سوم؛ که بخصوص بعد از جنبش اصلاحات شکل می گیرد، اسمش را "سپاه قاتل" گذاشتم که تا همین امروز هم ادامه دارد که بخشی از سپاه است که دست به کشتن مردم زده است.
در برخورد با سپاه بسیار واجب است که ما این سه دوره را تفکیک کنیم برای اینکه هر وقت که با سپاه برخورد می کنیم که مردم را داری می کشی و یک عده سردار رانت خور دارند پول کشور را غارت می کنند، سعی می کنند پشت آن سپاه شهید قایم شوند.
ما باید نشان بدهیم که این سه از هم تفکیک شده اند.

ارتباط گرفتن با اعضای سپاه

2. ارتباط با اعضای سپاه و خواستار جدا شدن آن ها از سازمان دلال و قاتل:
باید با اعضای سپاه که الان بسیج هم بخشی از سپاه شده ( جزء رسمی سپاه شده) ارتباط بگیریم. هر سپاهی که در همسایگی ما، در حوزه کاری ما، در خانواده ما هست، باید با او صحبت کنیم و بخواهیم که از یک سازمان دلال و قاتل جدا بشوند و به آن ها بگوییم که چرا با سازمانی که دستش تا مرفق به خون مردم آلوده شده و پول کشور را حیف و میل می کند، همکاری می کند؟
عضو شریف سپاه، عضو بدنه سپاه و فرماندهانی که افتخارات زمان جنگ را دارند، باید حسابشان را از دلال ها و قاتل ها جدا بکنند. اگر عضوی این کار را نکند، آنوقت باید شروع کنیم به افشا کردن اسمش، باید با خانواده اش و بچه هایش صحبت کنیم و عکس شهدا را مقابل منزلشان بزنیم و از روش های مختلف رویشان فشار بیاوریم که حسابشان را از دلال ها و قاتل ها جدا بکند.

پذیرفتن توسط ملت

3. باز گذاشتن آغوش ملت به روی کسانی که به ملت می پیوندند:
بسیار بسیار واجب است که با کسانی از اعضای سپاه که صحبت می کنیم همواره بهشان گوشزد کنیم که آغوش ملت به روی هر کسی که بهش بپیوندد و از دلال ها و قاتل ها فاصله بگیرد، باز است. در هر آکسیونی، در هر تماسی، در هر صحبت عمومی و حتی در برخورد خیابانی باید این را یادآوری کنیم که آغوش ملت به روی کسانی که به ملت می پیوندند، باز است.

افشای اطلاعات دلالی و قاتلی سپاه

4. افشای اطلاعات مربوط به دلالی و قاتلی سپاه برای ملت:
اطلاعات مربوط به بخش اقتصادی، دلالی و قاتلی سپاه را که مردم را می کشد، بخش هایی که سرکوب می کنند، آدم هایی که در این ها دخالت دارند، هرکس به هر نوعی به دستش می رسد باید برای ملت افشا کند.

اینجا مراد این نیست که اطلاعات مربوط به توان های نظامی کشور افشا بشود، طبیعتا آن ها جزء اسرار مملکت است. ولی هر اطلاعاتی که راجع به فعالیت های اقتصادی سپاه است، هر دخالتی که سپاه در پول کشور می کند و در کشتار مردم، زندان ها، شکنجه گاه ها، تجاوز ها، آن بخشی از سپاه (که اقلیتی از سپاه هستند)، دخالت می کند، باید هر کس که دسترسی دارد اطلاعاتش را افشا بکند و به گوش ملت برساند تا ملت بداند و بشود ازش جلوگیری کرد.

تحریم

5. تحریم گزینشی کالاها و فعالیت های دلالی سپاه:
یکی از ابزار های مهم مقاومت ما اینست که کالاهایی که سپاه تولید می کند، توزیع می کند، وارد می کند، فعالیت های اقتصادی که می کند، بتوانیم تحریم کنیم. البته به دلیل اینکه واقعا سپاه به جایی رسیده که دستش در همه فعالیت های کشور رفته، باید ناچارا گزینش بکنیم. ( برای اینکه یواش یواش باید همه چیز را تحریم کنیم).
فرض کنید راجع به اینکه سپاه مخابرات کشور را خریده، طرحی را داریم با کمک دوستان در داخل و بخشی از دوستان متخصص در خارج و بخشی از کارمندان مخابرات تهیه می کنیم که به زودی که تکمیل شد من خدمتتان ارائه خواهم کرد که چگونه با مخابرات مقابله کنیم. یا از بین سیگار های خارجی که سپاه وارد می کند ( یکی از آن ها که داریم مطالعه می کنیم و وقتی قطعی بشود بیشترین نفع را برای سپاه دارد) مشمول تحریم قرار بدهیم و پاکت هاش را بسوزانیم و نشان بدهیم که نمی خواهیم. یا برنج وارداتی را که از سپاه تحریم کردیم یا صندوق مهر یا زمین های دیگر، دیدیم که چقدر موثر واقع شد و ناچار به عقب نشینی شدند. بنابر این ناچارا باید بخش هایی از کالا ها و فعالیت ها را انتخاب کنیم و همه ملت با آن درگیر بشوند و تحریم کنیم.

شعارها و پلاکاردها

6. تاکید بر محور های بالا در تظاهرات پراکنده و میلیونی:
هر پنج محوری که در بالا در باره اش صحبت کردیم، باید در تمام تظاهرات پراکنده مان و تمام فعالیت های میلیونی که می کنیم، مثل آکسیون 4 نوامبر یا 13 آبان که در پیش است، باید بر این محور ها به شکل شعار ها و پلاکارد ها، پافشاری کنیم.
هیچ فعالیتی موثرتر از این نیست که ما در تظاهرات میلیونی تکرار بکنیم. بیشترین فشار آن جا به سپاه خواهد آمد و عناصر صادق آن را جدا خواهد کرد. بنابراین تکرار این محور ها در هر تظاهرات پراکنده و بخصوص هر تظاهرات بزرگ و میلیونی مثل 13 آبان که داریم، واجب است.

تا فردا شاد و پیروز و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی