November 1, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸

دوشنبه 11 آبان 88، 2 نوامبر 2009 میلادی

سلام

راجع به هفت موضوع صحبت می کنیم.

سبز علوی

موضوع اول: هم در روزنامه کیهان، هم در اظهار نظر های مختلف، خبرگزاری فارس که مربوط به سپاه است اولین بار مطرح کرد که یک "جنبش سبز علوی" می خواهند درست کنند. بلکه بتوانند از این رنگ سبز که رنگ جنبش است سوء استفاده بکنند. به نظر من این طرح در واقع نشان دهنده کمال استیصال کودتاچی هاست. برای اینکه به احتمال زیاد می خواهند عده زیادی را در روز 13 آبان که سبزها به خیابان می آیند، به خیابان بیاورند بلکه بتوانند بگویند که هرکه سبز بود از ماست. غافل از اینکه سبز ها با شعاری که می دهند، با "وی" که نشان می دهند و با حرکتی که می کنند کاملا متمایز می شوند و به هرحال ما می توانیم کاملا استقبال کنیم هر کس سبز باشد و بیاید، خوش آمده می تواند بیاید و در صف سبز ها قرار بگیرد و حرف های جنبش را بزند. به قول یک دوستی می گفت که این ها می خواهند یک سبز پر رنگ درست بکنند و بگویند که سبز این است. غافل از اینکه وقتی که در جمعیت میلیونی قرار بگیرد رنگش می پرد و همرنگ جماعت خواهد شد.

اگر با عده ای مواجه شدید که سبز بر تنشان است و حرف های حکومتی زدند و شعار حکومتی دادند خونسردی خودتان را حفظ کنید و کاری با آن ها نداشته باشید. ما هم شعار های خودمان را می دهیم و مطمئن باشید که همان طور که قبلا هم تمرین کردیم خیلی خوب می توانیم صف مان را از صف حکومتی ها جدا کنیم. اگر تهش چیزی مانده باشد برای حکومتی ها. خیلی احتمال دارد که روز 13 آبان بخواهند همان روش های روز قدس را هم به کار ببرند، گروه هایی را درست کنند، با بلندگو های خیلی قوی و زیاد و بلکه همان ها را نشان بدهند. تدارک اینجوری بکنند در گروه های مختلف بلکه شب بتوانند در تلویزیون بگویند که ما بودیم و جمعیت را برای خودشان مصادره کنند.
اما همان جور که عرض کردم چه با لباس سبز، چه بدون لباس سبز، چه با بلندگو، چه بدون بلندگو، کودتاچی ها، طرفداران دولت کودتایی اگر شعارشان را بدهند بگذارید شعارشان را بدهند مطمئن باشید که جمعیت میلیونی مردم آن ها را پوشش خواهد داد ضمن اینکه بلد هستیم چگونه جدایی مان و صف مان را نشان بدهیم.

حرف های رادان در مورد غیر قانونی بودن تجمعات بدون مجوز

موضوع دوم: حرف های آقای رادان معاون نیروی انتظامی است که دوباره ایشان تکرار کرده است که اگر تجمعی بدون مجوز باشد پلیس با آن برخورد می کند و معلوم نیست که به این ترتیب ایشان راهپیمایی تاریخی ضد استکبار 13 آبان را که سی سال است برگزار می شود، را هم می خواهند غیرقانونی اعلام کنند؟ بدون مجوز اعلام کنند یا نه؟ برای اینکه دوباره حکومت سر دو راهی باخت-باخت قرار گرفته است. یا باید اعلام کند که راهپیمایی 13 آبان ملغی است و بعد از سی سال راهپیمایی نداریم یا اگر باشد، در واقع مردم می خواهند بروند از همین فضا استفاده کنند و ضد استکبار راهپیمایی کنند منتهی اولویتشان استکبار داخلی ست بعد استکبار جهانی و بعد از آن هم در واقع شعار های خودشان را بدهند. تا الان که جرات نکرده اند بگویند که اصلا از خیر این راهپیمایی گذشته اند و از این دو باخت در واقع باخت اول را انتخاب بکنند.
اما حتما امثال آقای رادان و نوابغ کودتاچی فکر نکرده اند که گیرم حالا از خیر راهپیمایی 13 آبان گذشتند، از خیر راهیپمایی 16 آذر گذشتند، تاسوعا عاشورا را می خواهند چه کار کنند؟ 22 بهمن را می خواهند چه کنند؟ مگر اینکه به سبک آقای جواد لاریجانی بگویند امام حسین هم نعوذ بالله خروج از امام عادلش کرده بود بنابراین دیگر مراسم برای امام حسین هم منتفی است. بنابراین مرادم اینست که در استیصالی گیر کرده اند که باید از بین دو باخت یکی را انتخاب بکنند. در روز قدس باخت دوم را انتخاب کردند. فکر کردند که مردم با همان روش هایی که فکر کرده بودند که دوربین تلویزیون و چندتا دسته هایی که شعار بدهند، بلکه بتوانند مردم را به نفع خودشان مصادره کنند. بعدا هم که سراغ تکذیب آفتاب فاش رفتند ( به قول مولانا) گفت از همه محروم تر خفاش بود/ کو عدوی آفتاب فاش بود. بعد از آن شروع کردند به گفتن اینکه فقط 500 نفر بودند، فقط 5000 نفر بودند، فقط چند هزار نفر بودند و چیزی که به گواهی هزاران فیلمی که در همه دنیا پخش شد، دروغش آشکار بود. به هر صورت عرضم اینست که این حرف های آقای رادان که قبلا هم آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته کاملا بی معنی و از سر استیصال به نظر می آید.

صفار هرندی در دانشگاه خواجه نصیر

موضوع سوم: آقای صفار هرندی وزیر ارشاد کابینه آقای احمدی نژاد و از کسانی که مدافع کودتا و کودتاچی ها ست به دانشگاه خواجه نصیر رفته بوده و به سبک دانشگاه تهران، بچه های دانشگاه خواجه نصیر از خجالتش در آمدند و به قدر کافی شعار دادند و دوباره نشان دادند که کودتاچی ها در دانشگاه و در هیچ کجا، جایی ندارند. اتفاقا باید امثال آقای صفار هرندی و شرکای ایشان را تشویق کرد که به همه دانشگاه های کشور برود. برای اینکه رفتن کودتاچی ها انگیزه خیلی خوبی برای بچه ها می شود که شعار های جنبش را بدهند و مخالفت خودشان را با کودتاچی ها نشان بدهند. آن اصل کلی که کودتاچی ها چه استاد باشند چه سخن ران باشند چه دعوت شده باشند، بین مردم هیچ جایی ندارند، به قوت خودش باقیست. شعار های جنبش سبز را دادن و نشان دادن اینکه جایی بین مردم ندارند، از آکسیون هایی ست که همواره باید که در دستور قرار داد.

دبیرستان تیزهوشان مشهد

موضوع چهارم: از مشهد برای من نوشته اند که در دبیرستان تیزهوشان مشهد مداحی آورده بودند که احتمالا از مواضع کودتا و کودتاچی ها پشتیبانی بکنند، بچه ها با خواندن سرود ای ایران و بعد هم یار دبستانی و کارهایی که کردند و اعتراض به اینکه برخی معلمینشان را اخراج کرده بودند، همبستگی شان را با جنبش سبز نشان دادند. باز هم از مشهد ایمیل هایی داشتم که دبیرستان های دیگری هم غیر از دبیرستان تیزهوشان، بچه ها سبزشان کردند و می خواهند جنبش سبز را به شدت در سطح دبیرستان ها گسترش بدهند.

شعارهای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

موضوع پنجم: بچه های دانشگاه صنعتی شریف در تهران بود که در سلف سرویس دوباره شعار های مرگ بر دیکتاتور و شعار های جنبش سبز را دادند و در واقع به تعبیری که برای من نوشته بودند، خودشان را دارند گرم و آماده می کنند برای اینکه روز 13 آبان بیایند و به آقای کروبی از مقابل دانشگاه امیرکبیر بپیوندند. خبرهایی از دانشگاه های مشهد و دیگر جاها داریم که بچه ها دارند در دانشگاه ها، خوابگاه ها و در سطح شهر هم اعلامیه پخش می کنند، هم شعار های جنبش را سر می دهند و هم اینکه دارند در دستور می گذارند که بخصوص سه شنبه شب "الله اکبر" بگویند و پیوستگی شان به مردم را در روز 13 آبان به نمایش بگذارند.


تجمع کارگران شهرداری حاجی آباد

موضوع ششم: ظاهرا ممکن است خبر کوچکی به نظر بیاید ولی به نظر من اهمیت بسیار عمیقی دارد و آن اینست که کارگران شهرداری حاجی آباد استان هرمزگان که شهر کوچک و جمعیت کمی هم بودند به دلیل اینکه شرکتی که طرف قرار داد بوده، اخراجشان کرده، جلوی شهرداری آنجا دست به تجمع و اعتراض زدند. کارگران شهرداری وقتی یاد می گیرند که برای حقوق خودشان تجمع داشته باشند و اعتراض بکنند، این نشان می دهد که جامعه ما جامعه ایست رو به رشد و نوید فردایی را می دهد که در آن مردم یاد می گیرند از حقوق مدنی خودشان، حقوق انسانی و شهروندی خودشان دفاع بکنند و به نقض آن ها اعتراض بکنند.

تجمع خانواده های زندانیان سیاسی

موضوع هفتم: نکته ای که اگر همه می توانیم باید همراهی بکنیم، تجمع خانواده های زندانیان سیاسی روز دوشنبه ساعت 11 صبح جلوی مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان است که به نظر من هرکس بتواند به این تجمع بپیوندد و پشتیبانی بکند حتما باید بکند. جالب است که کیفر خواست آقای بهزاد نبوی که تنظیم شده، غیر از آن جرمی که به همه می بندند؛ تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی که نرخ شاه عباسی است و در همه پرونده ها هست، یکی از جرائمش آقای نبوی اخلال در ترافیک (!) قلمداد شده که به عنوان جوک در انتهای برنامه گفتم که این هم واقعا عجیب است که آقای نبوی که زمان شاه 8 سال زندان بوده و در آن موقع مبارزه مسلحانه و حرفه ای داشته، جرمی که توانسته اند در جمهوری اسلامی به او ببندند، اخلال در ترافیک است!

تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی