November 3, 2009

متن پیاده شده روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸

سلام
چهارشنبه 13 آبان 88 چهارم نوامبر 2009 میلادی
من به سه نکته اشاره می کنم. سریع به تظاهراتی که امروز برگزار می شود می رسم. زمانی که شما این فیلم را می بینید در تهران ساعت هفت صبح است. و امیدوارم پاره ای نکات آن مفید باشد.
دانشگاه ها در تب
خیلی فشرده به اخبار روز گذشته اشاره می کنم. از الله اکبر روز گذشته در تهران و دیگر شهرهای کشور تا تظاهرات و راهپیمایی در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه مازندران، و پایین کشیدن عکس احمدی نژاد در این دانشگاه. در دانشگاه مشهد تظاهرات شبانه و تجمع در دانشگاه یاسوج. دانشگاه سجاد مشهد، دانشگاه کاشان برای دومین روز پیاپی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، و دانشگاه علم و صنعت در برابر آقای قاسمی ، سردار قاسمی، که از سرداران بد نام سپاه و در راس خاتم النبیا، مسئول پاره ای از رانت خواری ها ی سپاه قرار دارد و بچه های علم و صنعت حسابی از خجالتش در آمدند و در واقع اجازه ندادند حرف بزند و بعد هم بعد هم سالن را ترک کرده اند و رفته اند.

مجموعه جو نشان می دهد که در تمامی دانشگاه ها تب و تاب حرکت امروز بوده ، من اگر جایی را از قلم انداختم از بچه های آن دانشگاه عذرخواهی می کنم. اخبار خیلی متعدد و مکرر بوده است. البته منتظر یک سری اخبار از دانشگاه تبریز هم بودیم که به دست مان نرسیده است.
جنبش در مدرسه ها
اما نکته دیگر این که در تهران در چند مدرسه هم باز ما اخباری داشتیم که بچه ها چگونه مقابله کردند به خصوص یک مدرسه در منطقه دو تهران، وقتی که یک سپاهی رفته بوده و به مناسبت روز بسیج عکس های اقای خامنه ای پخش کردند و مثلا آموزش بدهند که چگونه تظاهرات کنند برای سیزده آبان. اول عکس ها لوله کردند که عکس های آقای خامنه ای هم دیده نشود و یک پارچه شعار مرگ بر دیکتاتور داده اند به حدی که آن آدم دم اش را روی کول اش گذاشته و رفته. و بعد هم که مسئولین مدرسه خواستند بچه ها را سر کلاس بفرستند بچه ها نرفته اند و تظاهرات ادامه پیدا کرده تا مدرسه تعطیل شده است.
بیانیه آیت الله منتظری
اما مطلب دوم بیانیه آقای منتظری است و به صراحت ایشان در پاسخ پنج سوالی که مطرح شده روشن و مشخص راجع به گرفتن سفارت گفته اند: گروگان گیری و رفتن به داخل سفارت یک کشور ، داخل خاک یک کشور شدن، اشتباه بوده و نسل ما که من هم به آن نسل تعلق دارم ، این اشتباه را کرده اند ، این مثل اعلام جنگ هست به یک کشور و ما با همه دنیا صلح و دوستی داریم .
من فکر می کنم آقای منتظری با این مواضع که می گیرند به حق باید گفت نفوذ معنوی ایشان پشتوانه جنبش سبز است. و حرکتی که ایشان از منظر یک آیت الله عظمی می کند حرکت مبارکی است که به جنبش یک نیروی معنوی می دهد.
اما در همین رابطه باید بگویم بعد این پیام آقای منتظری و مواضعی که چهره های سرشناس جنبش سبز در داخل و خارج گرفته اند و بعد از حرکتی که مردم ما امروز بکنند همان طور که دنیا همه دنیا منتظر است ببینند مردم ایران چه می گویند یک تحول اساسی خواهیم داشت . در واقع چهره ای مردم با جنبش سبز به دنیا در امروز 13 آبان نشان می دهند باید گفت بازگشت مردم ایران به خانواده دنیا است. و همان حرف معروفی که ما صلح برای دنیا و دموکراسی برای ایران می خواهیم.
جو مطبوعات و محافل دموکراتیک هم تا آنجایی که من دنبال کرده ام منتظرند حرکت مردم ایران را در امروز ببینند و نوید آینده صلح آمیزی را از ایران بشنوند.
سیزده آبان

اما نکته سوم ، سیزده آبان ، تا آنجایی که روشن و مشخص است و دیده می شود بیانیه هایی که آمده واطلاع رسانی که شده و احتمالا خیلی از شما دیده اید. امروز سیزده آبان در اقصی نقاط کشور قرار بر این است که مسیرهایی که اعلام شده مردم حرکت کنند و هر جا که امکان رفتن در مسیرهای راهپیمایی نبود دانشگاه های دولتی و یا دانشگاه آزاد که در هر شهر کوچکی ، مرکزی است که آن تظاهرات سیزده آبان انجام می شود. همان طور هم هست دبیرستان ها و حتی مدارس راهنمایی، که من خیلی ایمیل دریافت کرده ام به این مضامین که بچه ها گفته اند ما اگر بتوانیم بیایم در خیابان می آییم و گرنه در داخل خود مدرسه شعار خواهیم داد و آنجا را به کانون شعار های جنبش سبز تبدیل می کنیم.
اما در تهران امروز از ساعت 10:30 صبح آقای کروبی از میدان هفت تیر قرار است به طرف سفارت سابق آمریکا در خیابان طالقانی حرکت کند و از دو سوی خیابان طالقانی هم از سمت دانشگاه تهران و میدان فلسطین از غرب و از شرق از سمت خیابان دکتر شریعتی به سمت سفارت سابق آمریکا قرار است حرکت شود.
قصد بی احترامی به چهره ها
هم آقای مهندس موسوی و هم آقای خاتمی به اضافه اقای کروبی در مسیر راهپیمایی حاضر خواهند بود. ضمن این که چون پیش بینی می شود که حکومتی ها ممکن است کمین بکشند که برای تضعیف روحیه جنبش اگر بتوانند پاره از اراذل و اوباشی را که دارند بسیج کنند و به چهرهای جنبش حمله کنند و آن ها را ضرب و جرح بکنند. البته اگر موفق بشوند این کار را هم بکنند خواهند دید که عکس آن به همه دنیا می رود و آبروریزی شان بیشتر می شود ولی ما هم باید هوشیار باشیم به خصوص بچه هایی که نزدیک به چهر های شاخص جنبش حرکت می کنند باید ازشان محافظت کنند و اجازه ندهند اراذل اوباش بی احترامی به چهره های شاخص ما بکنند.
در سوی مخالف، از درون حکومت اخباری که ما داریم این است که با راه انداختن این «جنبش سبز علوی» که انصافا نهایت استیصال و بی سلیقه گی و ندانم کاری یک حکومت است که عرضه ندارد حتی یک رنگ برای خودش دست و پا کند و دنبال رنگ دزدی می رود فکر می کند که با رنگ تقلید کردن بلکه بتوانند صفوف را قر و قاطی کند.
به نظر می رسد از خیلی از شهرستان ها با اتوبوس با قطار، و سایر وسایل خود سپاه به تهران آدم آورده اند. برآورد ما این است در حدود پنجاه هزار نفر در هتل ها و اماکن مختلف مستقر کرده اند. حتی صحبت از پرداخت دویست هزار تومان، پانصد هزار تومان و برخی آدم ها ی دست اندرکار که قهر کرده اند و رفته اند تا یک میلیون تومان پرداخت کرده اند . این چهل ، پنجاه هزار نفر را احتمالا با لباس های مختلف دور و بر سفارت آمریکا خواهند چید و شب هم در تلویزیون همان را نشان می دهند و شعارهای حکومتی در جهت حرف های آقای خامنه ای می دهند و شب هم در تلویزیون همان را نشان می دهند.
ما باید حواسمان جمع باشد دور و بر سفارت آمریکا زندان باستیل نیست که بخواهیم فتح اش بکنیم ما در کمال خونسردی و آرامش حرکت می کنیم و اگر ببینم امکان درگیر یهست پخش می شویم و مثل روز قدس که جمعیت به قدری زیاد بود که از میدان هفت تیر تا آن طرف میدان آزادی را پوشش داده بود، تمام تهران عرصه ماست و این حرف های اقای رادان که جایی دیگر نمی شود امکان برخورد ندارد و ضمن این که چون ادم هاشان را آورده اند تهران فرصت خوبی است که در شهرستان ها به صحنه بیاییم.
به خدا می سپارم همگی را
تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی