November 7, 2009

متن پیاده شده روز یکشنبه ۱۷ آبان۱۳۸۸

سلام ، یکشنبه 17 آبان 1388 و 8 نوامبر 2009 میلادی

5 موضوع صحبت خواهد شد

موضوع اول- تجمع مادران داغدار

شب گذشته مادران داغدار حسب معمول شنبه ها در پارک لاله تهران اجتماع کردند و مردم هم به این اجتماع پیوستند و کماکان ماموران سعی کردند از پیوستن مردم به مادران داغدار جلوگیری کنند این کنش سیاسی موضوعی است بسیارارزشمند در کنار آکسیون (کنش سیاسی )که خانواده ها انجام می دهند جبهه ایست که هر نوع حمایتی از آن به پیشبرد جنبش و فرسایش کودتاچی ها کمک می کند.

موضوع دوم – کارگران مخابرات شیراز

کارگران مخابرات راه دور شیرازدر اعتصاب به سر می برند و هر نوع پشتیبانی از آنها به گسترش جنبش سبز کمک می کند


موضوع سوم – شناسایی مزدوران

شناسایی مزدوران با توجه به عکس ها و فیلم هایی است که تهیه شده ،با توجه به روندی که شروع شده یعنی گذاشتن عکس این مزدوران روی اینترنت که گاهی کمتراز 6 یا 8 ساعت شناسایی می شوند و اسم و مشخصات آنها اعلام می شودو این کار باید به طرز گسترده انجام شود و افراد خارج از کشور با تلفن زدن به آنها و گوشزد کردن این موضوع که با جنایتکارها همکاری نکنند یا حاضر شدن در محله شان یا چسباندن عکس شهدا به منزل یا محل کار آنهاو امثال این کارها باعث ریزش این نیروها شوند .

موضوع چهارم- خشونت در دانشگاه شیراز

بر طبق ایمیل های مکررمزدوران در دانشگاه شیراز یکی از خشن ترین روزها را پشت سرگذاشتند ،حمله کردند و به حریم مردم تجاوز کردند ،به نظر من برای آکسیون های بعدی باید که برنامه ریزی هایی بکنیم که مقابله با این خشونت ورزی را امکان پذیر کند و اجازه ندهد براحتی بتوانند به ضرب و شتم دانشجوها بپردازند.

سوال دیگر :آیا می توانیم در ماه محرم و روزهای تاسوعا و عاشورا برویم سراغ آکسیون های نهایی و مثلا در خیابان بنشیم و میلیون ها نفر بپیوندند و عملا جنبش توسعه کند و کشور فلج شود.

پاسخ : به طور عمومی این است که این امر در افق فعالیت جنبش امکان پذیر است اما تحقق آن در دوسو احتیاج به تدارکات دارد (اول از سوی جنبش و از سوی دیگر یک سری مقابله ها در برابرحکومت است
از سوی جنبش : جنبش باید بتواند در سه جهت رشد کند
*رشد جغرافیایی :در شهرهای بزرگ گروه های بیشتری از مردم را درگیر کندو این رشد به شهرهای کوچکتر هم برود

*رشد طبقات و گروه های اجتماعی :باید بتوانیم علاوه بر دانشجویان که موتور اصلی جنبش هستند باید بتوانیم نزدیکترین گروه به دانشجویا ن که دانش آموزان دبیرستانی هستند را با خودمان همراه کنیم .
گروه بعدی کارگران هستند که خودشان و خانواده شان زیر فشار سوءتدبیر اقتصادی در حال له شده هستند.بنابراین رفتن به طبقات و گروه های اجتماعی ،دینی ،قومی ،نژادی باید به یک حداقلی برسد
*رشد کیفی :دو بخش دارد (رشد سازماندهی – رشد دانش مبارزات بی خشونت )

در سمت حکومت سه دسته کار برای برخورد با کودتاچی ها تعیین شده :مشروعیت زدایی ،فرسایش و ایجاد اختلاف و فلج سازی
با توجه به اینکه سپاه پاسدران سازمانی است که رو در روی ملت ایستاده به فرماندهی عده ای رانت خور و آدم کش این سه دسته اکسیون باید متوجه سپاه باشد زمانی سراغ اکسیون نهایی می رویم که سپاه تا حدی ضعیف یا فلج شده باشد.


شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی