November 28, 2009

متن پیاده شده روز یکشنبه ۸ آذر۱۳۸۸

سلام
یکشنبه 8 آذر 1388 ، 29 نوامبر2009
راجع به 4 موضوع صحبت خواهد شد

1. تجمع مادران داغدار
شب گذشته مادران داغدار حسب معمول هر شنبه در تهران مراسم خودشان را داشتند و این بار با حمله پلیس مواجه شدند اما مقاومت به موقع آن ها و پخش شدن به موقع در خیابان های اطراف تا خیابان 16 آذر و پیوستن مردم به آنان نشان داد که اجازه نخواهند داد ظلمی که به آنها شده هرگز از یاد مردم برود.

نکته دوم شعار نویسی در مدارس
شعار نویسی در مدرسه ای در بروجرد که گویا این خبر در سایت های مختلف هم آمده. حرکت در مدارس خیلی ساده از نوشتن بر روی دیوار می تواند شروع شود و این پاسخی است به سوالاتی که قبلا هم داشتیم که چگونه حرکت خودمان را شروع کنیم، با شعارنویسی یا چسباندن و پرینت گرفتن خبرها و زدن به برد یا دیوار مدرسه .به این ترتیب ما هم فکرانی را پیدا می کنیم وگروه سه تا هفت نفره خود را تشکیل می دهیم وسپس وارد مسیر مطالعه و درست کردن آکسیون ها یی که قبلا صحبت کرده ایم می شویم ومی توانیم درآکسیون های سطح شهرهم مشارکت کنیم.

نکته سوم: عکس های متعدد از دیوار نویسی در تهران
که این عکس ها در سایت آزاد پرس هم آمده بود و توضیحاتی که ذیل آن داده شده که چگونه از شمال تا جنوب شهر (خ جردن تا خ شهرری ) شعارهایی نوشته شده و وسعت گرفتن آن به خصوص درمورد اطلاع رسانی 16 آذروشعارنویسی حتی درادارات دولتی .

نکته چهارم : شانزدهم آذر
در مورد 16 آذر من این نکته را هم اضافه می کنم که مزیتی که ما داریم جمعیت مطلق اکثریت ملت است و ضعف بزرگ حکومت گرفتاری است که با کمبود نیرومواجه است و اختلاف تاکتیکی و اساسی است که بین ما و سپاه پاسداران موجود است. جنبش براساس پراکندگی سازمانی وشبکه بندی حرکت می کند وسپاه دائما باید به سمت تمرکزگرایی برود.
من از اعلامیه جنبش سبز دانشجویی محورهای حرکت 16 آذر را استخراج کردم که به شرح زیراست:
محور اول ←همزمان بودن :همزمان بودن مراسم در تمام دانشگاه های آزاد و دولتی در بعد از ظهر روز دوشنبه
محور دوم ← دعوت از مردم : دانشجویان از مردم دعوت کردند که به مراسم دانشگاه ها بروند بنابراین تجمع مردم را دراطراف دانشگاه ها خواهیم داشت، سواره یا پیاده. اگرهم حتی دراطراف دانشگاه ها مشکل باشد درسطح شهرهم مردم می توانند تظاهرات پراکنده داشته باشند.
محور سوم ← دعوت از دانش آموزان : دانش آموزان هم می توانند در این روز به دانشجویان بپیوندند. یا هنگام بیرون آمدن از مدرسه یا داخل مدرسه یا مسیری که به نزدیک ترین دانشگاه می رسد اگر امکانش را دارند می توانند شعارهای جنبش را سربدهند.
محور چهارم ←دعوت از نیروهای مسلح : باید این نکته را بدانیم که آکسیون نهایی ازنافرمانی بخشی یا اکثریت نیروهای مسلح و پیوستن آن ها به مردم می گذرد.
محور پنجم ← عدم درگیری به معنی پرهیزازخشونت ورزی وهم چنین مراقبت ازخود برای این که نیروهای سرکوب گرهم نتوانند ضرب وجرح کنند.
محور ششم ← دعوت از شخصیت های جنبش : از شخصیت های جنبش دعوت شده تا در مراسم 16 آذر دانشگاه ها شرکت کنند.
نکته آخر به این روش تمرینی خواهد بود روی یک آکسیون پراکنده در سطح کشورولی هماهنگ. به دلیل این که حکومت نشان که در روز 13 آبان مزدور استخدام می کند و سرکوب می کند ومشکل کمبود نیرویش جدی است، بنابراین بر اساس تجربیات قبلی، ما می توانیم به طور پراکنده در سطح کشور فعالیت کنیم و این کارتمرین خوبی است برای محرم وتاسوعا وعاشورا که درواقع حرکتی پراکنده درسطح کشوراست ومی تواند همآهنگ عمل شود.
شاد و پیروز و موفق باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی