December 2, 2009

متن پیاده شده روز پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۸

سلام
پنجشنبه 12 آذر 88، 3 دسامبر 2009 میلادی
ابتدا عذرخواهی بکنم از اینکه برنامه را من قبل از سفر ضبط کرده بودم ولی دوستانی که مسئول نصب بودند با مشکلاتی مواجه شدند و دیر نصب شد و امروز روی فیس بوک و سایت و روی یوتیوب و غیره قرار گرفت. به هر حال عذرخواهی می کنم.
چون هنوز در سفر هستم، برنامه امروز هم کوتاه و 5 دقیقه ای است و بدی کیفیت را هم به خوبی خودتان ببخشید چون با لب تاپ ضبط می شود.
درباره 5 موضوع صحبت می کنیم؛
موضوع اول: سفر آقای احمدی نژاد به اصفهان است، که بسیار سرد و یخ بوده و مردم اصفهان انصافا از خجالت آقای احمدی نژاد درآمده اند و بچه ها خیلی جاها عکس هایش را سبز کرده اند و با وجود اینکه سخنرانی ایشان با 3 ساعت تاخیر شروع شد، تا بلکه جمعیت را جمع کنند بیشتر از یک سوم میدان نقش جهان را نتوانستند پر کنند.

و به هرحال شاید چیزی بدتر از تبریز در اصفهان به سر آقای احمدی نژاد در آوردند و یک بار دیگر، مردم یکی دیگر از شهر های کشور نشان دادند که رئیس جمهور انتصابی کودتاچی و وابسته به اجنبی در میان ملت جایی ندارد، به قول یک دوست ما که می گفت این آقای احمدی نژاد وقتی جلوی آینه می ایستد از خودش خجالت نمی کشد که می رود ادعا می کند که 24 میلیون رای یا 63 درصد رای دارد وقتی مردم اینطور بهش پشت می کنند.
موضوع دوم: در دانشگاه ادبیات دانشگاه علامه اعتراض دانشجویی بوده است.
موضوع سوم: در بخش مرکزی دانشگاه علامه وقتی آقای زاکانی خواسته صحبت بکند ابتدا بچه ها گوش کرده اند چون آقای زاکانی که از کودتاچی هاست و از ابواب جمعی آقا مجتبی محسوب می شود اخیرا حملاتی به آقای مرتضوی و دیگران کرده، اما به محضی که به شخصیت های شاخص جنبش و محبوب جنبش امثال آقای مهندس موسوی یا آقای کروبی یا آقای خاتمی حمله بکند، بچه ها بنای اعتراض گذاشتند و اجازه ندادند که صحبت کند. و یک بار دیگر نشان دادند کودتاچی جماعت در دانشگاه ها جایی ندارد.
موضوع چهارم: بچه های دانشگاه خواجه نصیر کار بسیار جالب و ابتکاری کرده بودند و در جلوی مقر بسیج اجتماع کردند و در آن جا شعارهایی را دادند دال بر اینکه جاسوسی و آدم فروشی در دانشگاه جا ندارد و حتی بعضی ها به طعنه پول خرد ریخته بودند، کنایه از اینکه مزدور هم در دانشگاه جایی ندارد. چرا که بسیج دیگر یک واحد داوطلبی نیست که بعضی ها از روی اعتقاد و باوری به سازمانی رفته باشند بلکه یک واحد حرفه ای مزدبگیر مزدور زیر نظر نیروی زمینی سپاه است و به نظر من آکسیون بسیار بسیار مناسب و به جایی است که دانشجو ها خواهان بسته شدن دفتر های بسیج در همه دانشگاه ها باشند و بخواهند که واحد حرفه ای نظامی در دانشگاه جایی نداشته باشد.
موضوع پنجم: مطلب آخری که می خواهم بگویم در مورد 16 آذر است که خیلی ها معتقدند به احتمال زیاد حکومت توان داشتن آدم در سطح تمام دانشگاه های کشور، روز دوشنبه آینده بعد ازظهر که مراسم همزمان در تمام دانشگاه های کشور هست را ندارد به احتمال زیاد روی چند دانشگاه شاخص مثل دانشگاه تهران یا امیرکبیر یا صنعتی شریف در تهران یا دانشگاه اصفهان یا دانشگاه شیراز، تبریز، اهواز نیروهایش را تمرکز می دهد و به این ترتیب نگذارد دانشجوها مراسم 16 آذر را برگزار کنند و بتواند روی طبل پیروزی بزند. به همین دلیل بسیار بسیار واجب است که بعد از ظهر دوشنبه 16 آذر در تمام دانشگاه های آزاد و دولتی مراسم باشد، مردم هم که به دانشجو ها می خواهند بپیوندند به همه دانشگاه ها، نزدیک ترین دانشگاه بروند، همینطور دانش آموزان. و با تنوع تاکتیکی فضای شهرها را هم مشغول بکنند که این هم محافظت بیشتری برای دانشجو ها می آورد و هم تمرین خوبی ست برای حرکت پراکنده ولی هماهنگ در دهه محرم و تاسوعا و عاشورا.
تا فردا شاد پیروز، موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی