December 6, 2009

متن پیاده شده روزدوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۸


سلام
دوشنبه 16 آذر 88 – 7دسامبر2009میلادی
امروز درباره 6 موضوع صحبت می کنیم
فریاد الله کبر در شهرهای مختلف
شب گذشته در تهران مشهد ، شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز، ساری، رشت وبسیاری دیگرازشهرهای کشور فریاد الله اکبر بلندشد. بسیاراسباب خوشحالی برای همه بود که هرجایی که دانشگاهی وجود داشت ودرهرشهری که قلب تپنده دانشگاهی می تپید الله اکبرازدانشگاه به سایر نقاط شهرهم رسید واین اتفاقی که شب گذشته درتهران و سایر شهرهای کشورافتاد نوید بسیارخوبی است که جنبش دررشد جغرافیایی خودش قدمهای محکمی برداشته است وامیدواریم که 16 آذر که حرکت دانشجوها در سراسر کشوراتفاق می افتد بتواند گسترش جنبش را درتمام سطح کشورشتاب بدهد حرکتی که در دهه محرم و تاسوعا عاشورا باید یک گام به اکسیون نهایی نزدیک بشویم.
بیانیه آقای موسوی
بیانیه بسیار خوب آقای مهندس موسوی منتشر شده که من خواندن آن را به همه توصیه می کنم . به طورخلاصه اقای مهندس موسوی دراین بیانیه روی چند نکته اساسی دست گذاشته اند:

نکته اول: ایشان به روشنی مطرح کرده که آنچه که در دانشگاه اتفاق می افتد بازتابی است ازآنچه که در درون جامعه شکل می گیرد و حرکت می کند ووقتی که به جنبش دانشجویی نگاه می کنیم می بینم که چیزی جز آنچه که درکف جامعه می گذرد نیست ولذا به حکومت هشدار داده که تصور نکند که چند نفر دانشجو آن هم دریک دانشگاه خاص دارند کاری می کنند و تصوربکند که اگر 60 -70 نفر فعال دانشجویی را بگیرد جنبش می خوابد. انچه که در دانشگاه ها می گذرد بازتاب آن چیزی است که در کف جامعه ایران در جریان است.
نکته دوم : ایشان دست گذاشته روی نکته اساسی که تنوع آرا وجامعه چند صدایی ایران است.این صحبت جدی در جنبش سبز به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که جامعه چند صدایی ایران با گرایشات مختلف ،آرای مختلف ،عقاید مختلف، باورهای مختلف، ادیان مختلف وهررنگ ونژاد وجنسی که هستند همگی با حفظ آرا ومواضع خودشان حول یک هدف واحد که پایین کشیدن دولت کودتاچی اجنبی ساخته و پس گرفتن رای مردم و توی دهن استبداد دینی زدن هست متحد شده اند - وهرکس هم مواضع خودش را حفظ کرده - درعین اینکه درحال حاضریک هدف واحد و یک صدای واحد ازمجموعه این جامعه چند صدایی بیرون می اید. به درستی آقای مهندس موسوی تاکید کرده که این جامعه چندصدایی حاکی ازبلوغی است ونوید دهنده دمکراسی اینده ای است که وقتی با هم همکاری می کنند به خوبی هم می توانند باحاکمیت صندوق رای اختلاف نظرهای خودشان را صلح آمیزو دموکراتیک حل کنند .
نکته سوم: ایشان مطرح کرده است که یک نفر یا یک جریان خاص نمی توانند یک صدا را به این جامعه چند صدایی تحمیل بکند . یک استبداد دینی ،یک رهبری، یک آقای خامنه ای نمی تواند بیاید بالای سر یک ملت بزرگ بایستد و به قول آقای موسوی به بزرگی یک ملت توهین بکند و بگوید به آنچه که من می گویم شما باید عمل بکنید. من تصمیم گرفته ام فلان کس را که شاید 5 میلیون رای هم ندارد رئیس جمهورکنم بنا براین مهم نیست که شما رای بدهید. ماجرا الان فراترازانتخابات رفته است. ماجرا این است که حاکمیت ملت در مقابل حاکمیت یک نفر به نام ولایت فقیه ایستاده و به همین دلیل است که جنبش سبز به درستی ادامه و تداوم جنبش مشروطه ایران است که به دنبال حاکمیت ملت بوده.
نکته چهارم: آقای مهندس موسوی روی تحمل مخالف دست گذاشته است.تحمل مخالف نشانه سبز بودن است. در روز 16 آذر صحبت این است که سپاهی ها گفته اند می خواهیم گل به ملت بدهیم. تحمل آنها و پذیرفتن انها واین که اقلیت مخالف هر چقدرهم که تعدادشان کم باشد - آن چنانکه الان طرفداران ولایت فقیه اقلیت بسیار بسیار ناچیز درجامعه هستند- اماحق صحبت دارند ،عقیده شان محترم است ومادامی که حرف می زنند آغوش همه برایشا ن بازاست.اگردست دوستی به سمت ملت دراز کنند مردم دست دوستی شان را می فشارند. من هم تاکید می کنم که امروزهرجایی اگر دیدید که یک سپاهی آمده ومی خواهد گل بدهد حتما احاطه اش کنید، شال سبز بهش بدهید، محترم بداریدش ،باهاش عکس بیندازید، شعارها ی جنبش را نشان بدهید ،وی جنبش را نشان بدهید،علامت سبزجنبش را نشان بدهید، در آغوشش بگیرید، فیلم بگیرید. بگذارید دیگران هم مطلع بشوند ازاین که ما با کسی دعوا و خشونت ورزی نداریم حتی خشونت ورزی دیگران راهم تحمل کردیم و دست به خشونت متقابل نزدیم چراکه معتقدیم عقاید باید تحمل بشود همه همدیگررا بپذیریم واین صندوق رای است که تعیین کننده توزیع قدرت در جامعه است
پاسخ ایت الله منتظری به محسن مخلباف
مخلباف جایزه اخیرش در انگلیس را از وجه معنوی به ایت الله منتظری هدیه کرده و وجه مادی ان را هم به در راه ماندگان و صدمه خوردگان از وقایع اخیربعد از انتخابات در ایرا ن اختصاص داد.پاسخ ایت الله منتظری از یک زاویه جالب است که ایشان گفته اند علی رغم این که اقای مخلباف چنین تفکیکی را قایل شده پاره ای یاوه گویان در داخل زبان به این باز کرده اند که گویی پول یامنافع مادی تقسیم شده است. به نظرم این نوع حرف زدن ها، اینجور تهمت زنی ها و برچسب زنی ها وقتی که حتی رعایت ایت الله منتظری هم نمی شود حاکی از درماندگی کودتاچیانی است که هیچ حد و مرزی دروقاحت قائل نیستند .
مقاله دکتر بشیریه درباره جنبش سبز
مصاحبه مقاله گونه بسیارخوب اقای دکتر حسین بشیریه استاد دانشگاه تهران هست که که ایشان را بازنشسته کرده اند و درحال حاضر دردانشگاه ایالتی نیویورک درسیراکیوز تدریس می کنند. در این مصاحبه بسیارخوب که مفصل آن در سایت لوگوس به انجام رسیده و خلاصه ترش هم در سایت رادیو فردا امده، آقای دکتر بشیریه صورت بندی بسیار خوبی متکی بر مبانی تئوریک جامعه شناسی سیاسی ازجنبش سبز کرده است و به درستی نشان داده است که مرحله فرسایش وگذارازدیکتاتوری وسرکوب چگونه در جامعه ما دارد انجام می شود و چرا جنبش سبز این قدر خوب عمل کرده و این قدر بارور و نیرومند است.خواند ن این مقاله را من به همه شماتوصیه می کنم
صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی
آقای هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان در مشهد به صراحت از عملکرد سپاه و بسیج ورودررو قرار دادن آنها با مردم انتقاد کرده است و جالب است که این انتقاد ایشان درشرایطی است که آقای جعفری فرمانده سپاه گفته بود که مقام رهبری ازعملکرد سپاه و بسیج تقدیرکرده است. به هرحال به نظرمن این انتقاد روشن آقای رفسنجانی از ان حیث باید روی آن سپاهی هایی تاثیر بگذارد که با درشت گویی و اسلحه کشیدن و سرکوب فکرکرده اند که می توانند رو در روی ملت بایستند.

مراسم 16 آذر دردانشگاههای سراسرکشور
امیدوارم امروز 16 آذر در مراسمی که بعد از ظهر در سطح کشورودر تمام دانشگاهها برگزارمی شود، کسی هیچ اصراری نداشته باشد که به محل خاصی برود اگر ببیند که انجا دراشغال کودتا چی ها است و بیخود درگیری درست بشود.بلکه اصل این است که ما حضورمان را درسطح کشور ودرهمه جا نشان بدهیم و به خصوص مردم با بستن خیابانها با ماشینهایشان و بوق زدن همبستگی شان را با دانشجوها می توانند اعلام بکنند. تنها تذکری که می خواستم بدهم و خواهش بکنم این است که فیلم وعکس را فراموش نکنید.برای این که اینها به حرکتی که می کنیم واین روزهای تاریخی که آیندگان به عنوان روزهای سرنوشت ساز درتاریخ معاصر ایران ازآن یاد خواهند کرد ماندگاری می دهد و ضمنا وسیله ارتباطی است که هم جنبش سبز ایران را به همه جای کشوروصل می کند وهم آن را به تمام دنیا می برد.
تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید. مراقب خودتان هم باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی