December 9, 2009

متن پیاده شده روزچهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸

چهارشنبه 18 آذر 88، 9 دسامبر 2009 میلادی
درباره چهار موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول این که آن طرح نبوغ آمیز آقای حاج سعید حدادیان فرمانده گروه ضربت بسیج که درواقع دست پرورده و آدم آقای نقدی است برای 16 آذر این بود که یک عده لات مثل دار و دسته حاجی بخشی را جمع کنند و برای سه روز کارت عید غدیر بدهند و این ها را به اسم مراسم عید غدیر بیاورند و بخواهند در دانشگاه تهران نیرویشان را نشان دهند.
مزدوران در دانشگاه
نکته جالب این است که اگر در سال 32 گاردهای دولت کودتایی بعد از کودتای 28 مرداد به دانشگاه حمله کردند و سه دانشجو را شهید کردند ، الان گاردهای این حکومت که یک عده لات مزدور هستند که وارد دانشگاه شدند و دیروز به دانشکده فنی حمله کرده اند و و همین طور به دانشکده علوم و یا جلو دانشگاه هنر و جلو آقای مهندس موسوی ایستاده اند که ظاهرا آقای موسوی هم گفته اگر ماموریت تان این است که من را بکشید من ایستاده ام کارتان را انجام دهید و صاف در رویشان ایستاده و همین طور مزاحم خانم رهنورد شده اند . این حداکثر کاری است که حکومت کودتایی از دست اش بر می آید . حتی یک وزیر و یا مسئولش جرات نکرد پایش را در یکی از دانشگاه های کشور بگذارد.

جنبش مردم نشان داد کنترل همه دانشگاه های کشور را در دست دارد. دیگر بسیجی ندارند که بتوانند جمع کنند و بگویند طرفدار دارند . خوشبختانه تمامی کسانی که بویی از شرافت و انسانیت برده بودند ریزش کرده اند و به مردم پیوسته اند. حاصل کارشان این شده که یک عده لات استخدام کنند و بریزند در دانشگاه و کل زورشان هم 1200 نفر بوده است . که به دروغ ادعا کرده اند شش تا هفت هزار نفر. به نظرم به هیچ وجه شان دانشجو نیست که با یک عده اوباش استخدام شده درگیر شود.
بهترین کار این است که بچه ها در جاهای امن بایستند عکس بگیرند و اسامی شان را در بیاوریم و منتشر کنیم. و نشان دهیم حامیان آقای خامنه ای با نبوغ آقای نقدی که همین کار ها راهم بلد هستند. به نظرم ماهیت این کسانی که جمع کرده اند ماهیت این دولت کودتایی است. ضمن این که من باز هم خسته نباشید می گویم خواهش ام این است که مراقب خودشان باشند، درگیری وظیفه مانیست و بهترین کار همین کار دفاعی است که این ها را افشا کنیم و این ساختار این حکومت را نشان دهیم.
بازتاب جهانی 16 آذر
نکته دومی که می خواهم بگویم اتفاقا همین است که روز گذشته ، سه شنبه، تقریبا – شاید استثنا ها ی کمی داشته باشد- همه رادیو تلویزیون های معتبر دنیا و تمام مطبوعات معتبر دنیا عکس ها و فیلم های 16 آذر را منعکس کردند با تعابیر ی مثل این که برزگترین حرکت چند ماهه اخیر اتفاق افتاده با تکیه بر شعار هایی که ضد شخص آقای خامنه ای بوده است و این که چگونه دانشجویان با کمک مردم در تمام ایران شخص آقای خامنه ای را خطاب قرار داده اند و تمام رسانه های گروهی دنیا در واقع بازتابی که داشته اند این بوده که جنبش چگونه بزرگتر و نیرومندتر شده و به طور قطع گزارشی که من می توانم خدمتان بدهم این است که بازتاب خبرهای 16 آذربزرگتر از بازتاب 13 آبان بزرگتر بوده است. به هر حال جالب هم بود برای من که در بسیاری از رسانه های گروهی مطرح شد که شمارش معکوس برای سقوط دولت کودتایی و یا حتی کل رژیم آغاز شده است .
مقاومت یک ملت
نکته دیگر ای میل هایی بود که دوستان مختلف زده بودند و از زوایای مختلف خبر داده بودند که مثلا از میدان ونک تا هفته تیر مردم توانستند ترافیک ایجاد کنند و چگونه با خونسردی تمام بوق زدند شعار دادند و انواع تاکتیک هایی متنوعی را که مردم در شهر های مختلف اجرا کرده بودند توضیح داده بودند .
به نظر من بسیار کار درستی اتفاق افتاده برای این که وقتی شعارها و تاکتیک ها در سطح جامعه حرکت می کند ابتکارهای فراوان بروز می کند و کارهای ابتکاری نشان داد هر کس به فراخور حال خودش به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی با یک شعار نویسی ساده یا یک پشتیبانی ساده حمایت خودش را از جنبش سبز و نیز دانشجویان نشان دهد . به زبان دیگر عبارت زیبایی که دیدم یکی از مطبوعات مطرح کرده بود « مقاومت یک ملت» مقاومت ملی در برابر یک کودتا ی اجنبی ساخته. مثلا یک راننده کامیون در تهران وقتی دیده است مردم می گویند خامنه ای قاتله ولایت اش باطله یک کامیون آجر آورده و خالی کرده و گفته مردم از خودشان دفاع کنند اگر به شان حمله کردند و گفته است این کمکی است من می توانم انجام دهم. یا یک زنی در جایی ماسک توزیع کرده ودستمال های سرکه زده داده که جلوی گاز اشک آور را بگیرند .به هرحال این یک مقاومت ملی است به تعبیری که یکی از بچه ها به کار برده بود.
آمادگی برا ی محرم
اما نکته چهارمی که می خواستم بگویم مسئله محرم است و تظاهرات تاسوعا و عاشورا است. فرصت کمی داریم بنابراین از امروز و فردا تا روز اول محرم اصل بحث ما غیر از یک مرور کوتاه روی خبرها روی آکسیون بزرگ محرم متمرکز خواهد شد. به هر حال آنچه که مسلم است این است که تمرینی که در 16 آذر شد نشان داد در سطح کشور با تنوع تاکتیک ها و پراکندگی همه ملت می توانند هماهنگ باشند. در ده شب اول محرم و با پرچم سبز یا حسین و عزاداری برای شهدای جنبش و شهدای عاشورا می توانیم در سطح کشور حرکت داشته باشیم ولی روز نهم و روز دهم یعنی روز تاسوعا و عاشورا شنبه و یکشنبه ششم و هفتم دی ماه ما یک مسیر واحد را در هر شهر قرار است اعلام شود که همه ما آنجا برویم و جمعیت میلیونی خود را در سطح کشور نشان دهیم و همه ملت یک پارچه و یک صدا به دنبال خواست خودشان باشند.
تافردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید
به امید پیروری ایران وایرانی