December 12, 2009

متن پیاده شده روز یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۸

سلام یکشنبه 22 آذر 88
و 13 دسامبر 2009 ميلادي

در مورد 4 موضوع امروز صحبت میکنیم:

موضوع اول خبربیست که از پریشب در بیت رهبری اتفاق افتاده و اون اینست که : از بعد از 16 آذر و حرکتی که در سطح کشور اتفاق افتاده معلوم شده که در بین کودتاچي ها یک شکاف بزرگ به وجود اومده
در یک طرف امثال آقایون مجتبي خامنه ای آقای تائب آقای نقدي آقای عزیز جعفری و آقاي احمدي نژاد قرار دارند که معتقدند باید آقایان موسوی و کروبی رو دستگیر کنند سرکوب کنند تندروی کنند و امثالهم.....برای اينکه میگن ما نمیتوانیم جلوی مردم رو در محرم بگيریم .اما در سمت دیگه آقای اصغر حجازی و آقاي وحید و خود آقای خامنه ای و دیگرانی قرار دارند که مخالفت میکنند و میگن که این کار هيچ فایده اي نداره و جلوی پنجاه هزار هیئت کشور رو نمیشه گرفت و اقای خامنه ای که یزيد از دید مردم قلمداد میشه اونوقت اگر میرحسین موسوي رو هم در زندان اگر بکنه یا بلايي سرش بياره یزید بودنش قطعا در مقابل حسین ثابت خواهد شد

به هرصورت قبلا هم صحبت کردیم این یک گرايشيست همیشه در کودتا ها وقتی که عاجز میشن از مهار مردم ازسرکوب مردم از ساکت کردن جنبش و حرکت مردم شروع ميکن یه عده به مطرح کردن اینکه کم سرکوب کردیم کم ادم کشتیم کم تجاوز کرديم خشونت بکنيم درست میشه . به همين دلیل هم این جناج هایی که طرفدار خشونت کردن بيشتر هستند دست به این کار زدن که ماجرای عکس آقای خمينی رو دائما مطرح کنند در تلویزیون نشون بدن و بخواهند با جو سازی که مردم جمع شدند که (نتونستن هم مردمي رو جمع کنند) حتی درمدرسه شهید مطهری آقای امامی کاشانی هم اجازه نداده بود روز گذشته اونجا تجمع کنند ناچار شدند برن مدرسه ... ولی با اين جوسازی ها ميخوان که بلکه بتوانند جلوتر از همه گردن خود آقای خامنه اي و اطرافيانش بذارن براي جواز گرفتن خشونت . البت پیشاپیش معلومه که اين کارشون نه فقط مشکلشون رو حل نمیکنه بلکه رهبران جنیش رو محبوبتر ميکنه انگیزه مردم رو بیشتر میکنه فقط یک سياهه جدید توی سیاه کاري هاي آقای خامنه اي میماند درتاریخ و حرکت مردم محکمتر و قوی تر میشه به هرحال باید هوشيار بود از بساطي که دارن به وجود میارن وما باید با حفظ هوشیاري خودمون برنامه ريزی خودمون رو برای دهه محرم با حفظ جوانب و بررسی هایی که داریم میکنیم ادامه بدیم يکوقت دچار احساساتی شدن یا افراط و تفريط نشیم.
نکته دومي که میخواستم بگم اینست که بررسي ها نشون داده که د ر16 اذراون برخوردي که با خانم رهنورد شد و اومده بودن نيروی ظاهرا حفاظت دانشگاه ايشون رو سوار ماسين بکنه و ببره برنامه ریزی شده بوده برای اینکه شیشه ماشین رو پايين نگه داشته بودند و اون کسی که حمله کرده بوده و با اسپري فلفل به صورت ايشون زده بوده کاملا حساب شده به راننده هم هيچ صدمه ای نزده و به نظرم همه ی این کارا با توجه به حرفایي که کيهان در این مدت نوشته بغضیست که دارن برای اينکه نشريه فارین پاليسي خانم رهنورد رو جز 3 متفکر سال انتخاب کرده و شهرت جهانیست که جنبش سبز و چهره های شاخصش از جمله خانم رهنورد در سطخ دنیا پيدا کردن و اهمیتی است که دنيا به این چهره هاي شاخص داره میده.

نکته ی سوم حرکت در دانشگاه هاست
در دانشکده فنی روز گذشته دانشگاه تهران عکس آقای خامنه اي رو بالاخره از بالای دانشکده پايین اوردن و همينطور در دانشگاه تهران بچه ها با هوشياری توطئه صدا و سيما رو محکوم کردند و به روشنی گفتن که مشکل ما مشکل آقاي خمینی یا عکس آقای خمینی نيست و اين توطئه هایی که در جریانه افشا کردن و خواهان ازادی دوستانشون و زندانیان دانشجو و مجکوم کردن کسانی که اراذل و اوباش رو روانه دانشگاه ها ميکنن و جو نظامی امنیتی که درست شده شدند .
همينطور داشنگاه صنعتی شریف هم بچه ها خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند به تظاهراتشون ادامه دادن و در دانشگاه علم و صنعت هم دانشجویان تهدید کردن که اگر زندانيان دانشجو آزاد نشن و جو نظامي امنیتی برداشته نشه از روز یکشنبه در دانشگاه حاضر میشن تجمع خواهند داشت اما سر کلاس ها نخواهند رفت .من فکر میکنم این حرکت درستی است که جنبش دانشجوياني کشور در سطح تمام دانشگاههای آزاد و دولتی نشان دهد که يکپارچه خواهان آزای دانشجویان دربند باشه و این حرف قدیمي جنبش دانشجویی که : دانشجویان زندانند زندانبانان جلادند مرگ بر این جلادان شعاری که سالها در جنبش دانشجویي در مقابل دستگیري دانشجوبان داده ميشده حق جنبش دانشجويیست این همبستگي کمک میکنه که زندانيان دانشجو آزاد بشن .اما باید هوشیار باشيم ضمن اینکه اعتصاب کردن سر کلاس نرفتن خق دانشجوهستش وقتی دوستش به زندان میره اما تجمع در دانشگاه بايد ادامه پیدا کنه براي اینکه باز یودن دانشگاه امکانیست که دانشجويان ميتونن روزانه همدیگه رو ببینند رد و بدل اخبارشون رو بکنن برنامه ریزیشون رو بکنن بنا بر اين نرفتن سرکلاس اعتراض به دستگیری دانشجويان و حمله گروههای اراذل و اوباش يا خواهان استعفاي روئسا ی يه دانشگاه هايي شدن که با سرکوبگران همکاری کردن حق دانشجو هاست شعار دادن برای ازادی دوستانشون حقشونه اما باید این هوشياري رو هم داشت که بايد دانشگاه ها رو بايد باز نگه داشت برای اینکه جای طبيعی است که دانشجوبان میتوانند منسجم تر در اونجا حرکت کنند.

اما نکته ی آخری که می خواستم بگم بحث اينست که در سمت حکومت از حرکت ملت در دهه محرم بسیار ترسيده اند
ستاد بحران درست کردند هر شهری متشکل از فرماندار امام جمعه و فرمانده سپاه و بسیج و به هیئت های عزاداري ابلاغ کردن که در 8 شب اول دسته در خیابان راه نیندازند خرج ندن حتی القدور داخل هیئت ها بمونن و شروع کردن آدم هايی رو جمع کردن برای مداح های دشت نشونده خودشون توجیه درست کردن و برای مداحان دست نشوندشون توصيفاتی رو درست کرد ن و جالب هم هست آدم های با سو پیشینه اي مثل آقای شجونی که پرونده های متعدد فساد و اختلاس داره رو به یاری طلبیدن و این رو باید به آقای خامنه اي گفت که در سمت او یا افراد بدنام و فاسدی مثل نقدی ایستادن یا امثال اقای شجونی دور ایشون جمع شدن و اين از ته پشتيبان هاي آقای خامنه ای مونده و امثال این ادم ها رو دارن جمع میکنن که با این تدارکات برن به استقبال دهه محرم و در این سمت هم البته ملتی که آروم آروم داره شعار ها شکل میگيره شعار های : کل یوم عاشورا کل یوم کربلا یا خامنه یزیده یزيد کارش تمامه یا حسین میرحسین که به هر صورت مدت هاست گفته شده یا :ابوالفضل الم دار کروبی رو نگه دار و يا شعار های دیگه يي که من میبنم داره ساخته ميشه کاملا نشون میده که در سمت مردم هم آمادگی دارن که د ر دهه محرم با پرچم هاي سبز یا حسین از شب اول با الله اکبر گفتن در ساعت 10 شب هر شب به استقبال دهه محرم برن واز فضايی که محرم سبز در واقع امسال ایجاد کرده برای احقاق حق ملت و محکوم کردن یزيد زمان و پشتیبانی از مظلومين زمان شهداي جنبش به همه شهدای کربلا میخوان ايجاد بکنن حداکثر بهره برداری رو مردم بکنن به هرصورت راجع به دهه محرم و آکسیون روزهای نهم و دهم (تاسوعا و عاشورا) شنبه و یکشنبه اون یکی هفته رورهاي بعد هم صحبت میکنیم که چگونه درواقع جویبار های کوچک از شب اول محرم میتواند به اقيانوس بزرگ مردم د رروزهای عاشورا و تاسوعا به هم بپيونده و جریان بزرگ مردم رو در سطح کشور به دنيا هم نشون بده که چگونه اکثریت ملت حکومت رو محکوم میکنن واين حکومت رو نمي خواهند.


تا فردا شاد پيروز موفق و سر افراز باشید


به امید پیروزی ایران و ایراني