December 25, 2009

متن پیاده شده روز جمعه ۴ دی ۱۳۸۸

سلام
جمعه 4 دی ماه 88،25 دسامبر 2009 میلادی
در مورد ده موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول اینکه یکی از دوستان سوالی کردند که از روز قبل ماند، این سوال این بود که در مسجد منطقه شان، آقای حسن میرکاظمی - مدیر عامل کارخانه دنیای فلز- که عکس ایشان در حالی که با اسلحه عقب موتور نشسته ودر حال سرکوب بچه ها است در اینترنت موجود است ، دراین شبهای محرم خرج می دهد و مداح حکومتی می آورد و از این قبیل کارها و سوال دوست ما این هست که چه کار باید بکنیم با این شخص .
به نظر من بهترین کار افشاگری است،در واقع همان عکس این آقا را باید تکثیر کرد،در محل پخش کرد،در اطراف مسجد به در و دیوار زد، و آدمهای شبیه این را اگراین شبها در هر جایی از مساجد وهیات ها هستند و معرکه گردان هستند وشناسایی شدند ،عکسهاشون دراینترنت درسایتهایی مثل گرداب سبزو غیرو موجود است و می توانید تکثیر کنید و به در و دیوار و منزلشان بزنید تا چهره شان هم شناخته شود و نتوانند از این فضاها استفاده بکنند.


نکته دوم
رشید اسماعیلی ،یکی از بچه های فعال دستگیر شده و دوستانش به شدت نگران او هستند به این دلیل که بیماری سرطان دارد و نگران این هستند که حتی اگر دو ،سه روز داروهاش قطع بشود خدای نا کرده جانش به خطر می افتد.من هم گفتم از همین جا اعلام بکنم که مسئو لیت جان رشید اسماعیلی با کسانی است که دستگیرش کردند و به وضعیت سلامتی بچه ها حتی کسانی که بیماری های مهلکی مثل سرطان دارند توجه نمی کنند.

نکته سوم
در زنجان روز گذشته مراسم برای آقای منتظری برگزار شد. اگرچه که کودتا چیها آمدند تا مراسم را به هم بزنند،اما بچه های زنجان و خیلی از بچه ها که ، از جاهای دیگر رفته بودند وبرای من نوشتند ، مراسم را علیرغم درگیریهای مختصری که بود برگزار کردند و توانستند نشان بدهند که این طور نیست که با لات بازی و استخدام آدم و آدمکش موفق بشوند که هر جایی را جلوگیری کنند.

نکته دیگری راهم که می خواستم بگم این است که،در تهران هم علیرغم اینکه اطلاع رسانی خوب نبود و به صورت گسترده اطلاع رسانی نشده بود اما در تظاهرات میدان توپخانه که دعوت شده بود در روز گذشته بچه ها شرکت کردند وتا خیابان منوچهری بالا آمده بودند ،اگر چه که درگیریهایی هم شده بود،اما مجموعا جوانهای شرکت کننده،چند هزار نفری که بودند موفق شدند تظاهرات خود را انجام بدهند و شعارهایی مانند- دیکتاتور ننگت باد،منتظری روحت شاد- و امثالهم را سر بدهند.


نکته بعدی که میخواستم بگم این هست که در مورد مراسم تاسوعا و عاشورا، اولا چهره های شناخته شده جنبش همگی در مراسم شرکت می کنند.آقایان کروبی،موسوی،دیگران ،همه فعالین بزرگی که می شناسیم، همگی در مراسم خواهند بود و در خیابانها خواهند آمد.
مسیر اصلی در تهران که دعوت شده که همه به این مسیر بیایند از میدان امام حسین تا میدان آزادی است، بنا بر این ساعت ده صبح از هر جایی هم که حرکت کردند و آمدند خواهش من این است که برای فاصله ساعت ده تا دوازده ازهر جایی که،از هر مسیری که به این خیابان بزرگ شرقی غربی تهران رسیدید وارد مسیر اصلی بشوید.
یک خبری که ما داشتیم این بود که کودتا چی ها بنا داشتند که از تمام شهرستانها نیروها شون را بیاورند و در واقع تمام طول این مسیر را هم اشغال کنند و هم ببندند،اما خوشبختانه با توجه به این که فهمیدند که در تمام شهرستانها هم راهپیمایی خواهد بود در مسیرهای سنتی که برای راهپیماییها است و مراکزی که روزهای تاسوعا و عاشورا دستجات می روند،به این نتیجه رسیدند که اگر شهرستانها را خالی بکنند به خصوص شهرهای بزرگ،آنجاها مشکل جدی خواهند داشت به خصوص اینکه درون خودشان هم بحث کردند که، گزارش دادند به آقای خامنه ای که اصفهان ،نجف آبا د،قم از دست رفته و اشتباهات خودشان را بر شمردند. به همین دلیل تقریبا میشود مطمئن بود که امکان اینکه بتوانند کنترل بکنند این مجموعه را و جلو گیری بکنند مجموع خیابان را تقریبا برای کودتا چی ها وجود ندارد.
اگر هم یک وقت خدای نا کرده بخواهند با مردم درگیر شوند وبخواهند اون جور که بعضی از اینها دنبال این بودند که حتی آدم بکشند،خودشان میدانند که بزرگترین ضرر را خواهند کرد و فروپاشی و پاشیدگی شان بیش از گذشته خواهد بود و اصولا دستگاه سرکوبشان توان این را ندارد، یادمان باشد که در جمعه گذشته که در واقع آقای خمینی را هم به کمک گرفته بودند و میخواستند که یک نمایش قدرت بدهند ،حتی جرأت نکردند اعضای سپاه را به شکل تظاهرات کنندگان با لباس شخصی به خیابان بیاورند ،برای اینکه این وحشت را داشتند که اگر به زور بگویند که اعضای سپاه یا نیروهای انتظامی با لباس شخصی بیایند وتظاهرات بکنند ممکن است که تظاهرات به نفع جنبش سبز و علیه آقای خامنه ای بکنند ،به همین دلیل ناچار شدند در انتها بروند آدم از سو سابقه دارها استخدام کنند ،بیاورند حمله بکنند به دانشگاه تهران ،یا در اصفهان این کار را کردند یا در قم.بنا بر این امکان اینکه حتی نیروهای در استخدام خودشان را بیاورند ندارند.


نکته ششمی که می خواستم بگم این است که،خبرهایی داریم بر اینکه احتمالا میخواهند احتمالا یک تعدادی آدم درست بکنند با لباسهای مثلا زننده ، با ظاهر زننده و بخواهند که کارناوال عاشورا مانند راه بیاندازند،کاری که در انتخابات دوم خرداد هفتاد و شش هم کردند ،روز عاشورا آمدند کاروان شعر و موسیقی راه انداختند و بعدا پخش کردند که مثلا طرفداران آقای خاتمی کسانی هستند که حرمت روز عاشورا را هم نگه نمی دارند و بزن و برقص مثلا در شهرک غرب حرکت می کنند و فیلمش را هم در تلویزیون درست کردند و مونتاژ کردند و به مساجد فرستادند برای اینکه بلکه بتوانند نیروهای پشت سر خودشان را جمع و جور بکنند.این خبر رسیده که شبیه این کار را احتمالا میخواهند در روز عاشورا انجام بدهند،هم تاسوعا و هم عاشورا ،لذا من خواهشم ازهمه شما در سراسر ایران این است که مراقبت بکنید و اگر احیانا با کسانی برخورد کردید که ممکن است آلت فعل این توطئه باشند،با آرایشهای زننده یا با حرکات و شعارها یا ماشین با صدای بلند ، فورا دورش را خالی بکنید ،ازش فاصله بگیرید،معلوم بشود که چه کسانی هستند و تا آنجایی که می توانید فیلم و عکس از اونها تهیه کنید که بعدا بتوان اینها را افشا کرد و نتوانند بروندخودشان فیلم بسازند، برای اینکه همون جور که می دانیم کودتا چیها سخت محتاجند به اینکه نیروهای پشت سر خودشان را جمع کنند وبه اونها روحیه بدهند ،بلکه شاید با این فکری که کردند ،نوابغی که در ستاد کودتاچی ها نشستند شاید فکر کردند با این کار بتواند عرق مذهبی یک عده از طرفدارانشون را به جوش بیاورند و بتوانند دوباره آنها را جمع و جور بکنند با توجه به ضرباتی که از جنبش خوردند،افشاگری هایی که جنبش کرده و مشروعیت زدایی که ازشون شده ریزش بزرگ نیرو دارند. بنا بر این خواهش من این است که هر جا به کاروان عاشورایی های این جوری برخورد کردید ،کارناوال های این جوری،فورا آدمهایی یا کاروانهایی بودند فورا دورشان را خالی کنید،ازشان فیلم وعکس تهیه کنید،که توطئه شان را بشود افشا کرد.

نکته دیگری را که میخواستم در ارتباط با همین تظاهرات بزرگ روز تاسوعا و عاشورا بگم این است که دنیا هم یواش یواش متوجه موضوع شده ،این بحث الان هست که حرکت مردم را بعد ازبه خصوص حادثه قم و فوت آقای منتظری در روز تاسوعا و عاشورا اندازه بگیرند ،بنا بر این بسیار واجب به اینکه ما در سراسر ایران در این روز پا در خیابان بگذاریم ، بیاییم حتما در خیابان،به مسیرهایی که اعلام شده نزدیک بشویم و با شعارهای جنبش ، با مطرح کردن عزل آقای خامنه ای در واقع نشان بدهیم که در یک رفراندوم ، ملت ایران آقای خامنه ای را نمی خواهد .فیلم و عکس را هم فراموش نکنید،حتما در جاهای خوبی مستقر بشوید که فیلم و عکسهای خوب بگیرید.


نکته هشتمی که می خواستم بگم اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد باز در روز گذشته تظاهرات بود و یکی از شعارهای جالبش این بود - شده کفن بپوشم ، وطن نمی فروشم- که به نظر من شعار جالبی بود.
نکته دیگر این که ،معاون هنری فرهنگستان ، آقای محمد مهدی حیدریان هم استعفا کردند به دنبال رفتن آقای موسوی.
و نکته آخرهم این که شب گذشته درتهران در نقاط مختلفی الله اکبر گفته شد و در واقع تدارکات برای حرکت بزرگ روز تاسوعا و عاشورا آغازشده.

ده صبح تاسوعا و عاشورا در مسیرهای اعلام شده.
تا فردا شاد و پیروزوموفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی