December 28, 2009

متن پیاده شده روز دوشنبه ۷ دی ۱۳۸۸


سلام
دوشنبه 7 دی ماه 1388 – 28 دسامبر 2009 میلادی
خسته نباشید
ازصمیم قلب به همه کسانی که عزیزی را روز گذشته، روزعاشورای حسینی از دست داده اند تسلیت می گویم. همینطوربه همه شما که مجروح شدید، مضروب شدید، خسته نباشید و دست مریزاد می گویم وآزادی هرچه زودترهمه آنهایی که اسیرشدند و زندان هستند را از خداوند طلب می کنم.
حادثه ای که دیروز- عاشورا ششم دی ماه 88 - در سطح کشورایران اتفاق افتاد نقطه عطفی شد درجنبش سبز وحرکت آزادی خواهانه ملت ایران. بدون شک این روز روزی بود که بعد ازتهدیدهای مکررو بعد ازضرب وشتم درروزتاسوعا وزهرچشم گرفتن هایی که سرکوبگرها وکودتا چی ها فکرمی کردند می توانند با آن مردم را آرام بکنند با خروش مردم و با حرکت قهرمانانه مردم در سراسرکشور، تمام نقشه های سرکوبگرها نقش برآب شد و جنبش وارد مرحله ای شد که باید گفت مرحله است که نفس حکومت به شماره افتاد و کمرش شکست.
امروز تمام حرف ما درباره بحثی است که از دیروز شروع شد و شرایط نوینی است که در جنبش سبزایجاد شده.


پیرامون چهارموضوع امروزصحبت می کنیم.

شهادت خواهر زاده میرحسین موسوی در روز عاشورا
آقای سید علی موسوی حبیبی خواهرزاده مهندس موسوی به ضرب یک گلوله کلت که از سینه اش خورده وازپشتش درآمده شهید شده. جنازه اش را هم شب گذشته نیروهای امنیتی ریخته اند به بیمارستان وهمراه خودشان برده اند. خانواده این شهید که بچه دیگرشان – سید ابراهیم – هم درجبهه های جنگ شهید شده بوده معتقدند که ممکن است او را شبانه دفن بکنند. به هرصورت به دنبال تهدیدها و کارهایی که کرده بودند این آخرین حرکت نیروهای امنیتی برای دزدیدن جنازه شهید نشان دهنده ترسی است که از حرکت مردم دارند. به هرحال خود نیروی انتظامی صحبت ازپنج نفر کشته و 300 نفر بازداشتی کرده، درحالیکه مثلا روزنامه گاردین صحبت از 9 نفر شهید درسطح کشور کرده والبته پاره ای از زخمی ها را در بیمارستانها راهم نیروی نظامی و نیروهای امنیتی برده اند. بنا براین معلوم نیست که جنبش مجموعا چند نفر شهید درروز گذشته داشته است.


دریده شدن ماسک ریای 30 ساله حکومت
مهمترین نکته این است که به دنبال حرکت عاشورایی ملت ایران و حرکت یزیدی آقای خامنه ای و نیروهای سرکوبگرش روز گذشته که حرمت هیچ چیزی را رعایت نکردند و درواقع ماسک ریای 30 ساله اشان روز گذشته دریده شد، امروز دوشنبه دعوت به این شده که دانشگاهها را تعطیل بکنند، بچه ها سرکلاس نروند
پدر مادرها بچه ها را به مدارس نفرستند وهمه کس درهمه جا سرکارهم اگرمی توانند نروند وبیایند برای تشییع جنازه ودفن شهدای عاشورای 88 وبزرگداشت مقام شهدا.
خانواده های داغدارومادران داغدار که شب قبل ترآن هم حسب معمول برنامه شان را داشتند و بازهم مورد سرکوب قرار گرفتند هم به مادران شهدای جدید پیوسته اند و بزرگداشت این شهدا وتدفین این شهدا را امروزدوشنبه می خواهند انجام بدهند.
به دلیل اینکه نیروهای امنیتی به بیمارستانها حمله می کنند و جنازه ها را می برند پیشنهادی که رسیده این است که تمام مسیرهایی که روز گذشته درعاشورا مورد استفاده ما بوده امروزهم برای بزرگداشت شهدا همان مسیر انتخاب بشود با حفظ اصل پراکندگی که به محض اینکه درمواجه با نیروهای سرکوبگر قرارمی گیریم بتوانیم که تحرک لازم را داشته باشیم و اجاره ندهیم که دریک جا گیر بیفتیم وبتوانند انتقام گیری بکنند.
به هر صورت آنچه که ملت دیروز کردند شکست تاکتیک سرکوبگری حکومت بود که نوابغی مثل آقای نقدی یا آقای طائب یا آقای رادان طراحی کرده بودند که پاره ای آدمهای سوء سابقه دار، پاره ای اراذل اوباش وآدمکش را استخدام بکنند وبا لباس شخصی، قمه، چاقو، زنجیر، میله به جان زن و بچه مردم بیفتند. این کار را در روز تاسوعا کردند به هوای این که مردم می ترسند و دیگربیرون نمی آیند. اما کاری که مردم کردند این بود که درمقابل این اوباش ایستادند ونشان دادند که به دیسیپلین مبارزات بی خشونت پایبندند، اما حق دفاع مشروع ازخودشان را دارند.این حقی است که هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ دینی هم به لحاط انسانی برای هر کسی محفوظ است و حتی حقی است که قانون موجود ایران هم این را به رسمیت می شناسد که وقتی شما پاره ای اوباش را به جان مردم بیندازید و نیروی پلیس که وظیفه اش حفاظت از جان مردم است ازآنها پشتیبانی کند که مردم را بزنند این حق مردم است که ازخودشان دفاع کنند واجاره ندهند که به آنها تعرض کنند و به حق مردم این کاررا خوب انجام دادند ونشان دادند که اهل عقب نشینی نیستند واین همان نقطه عطفی است که درجنبش اتفاق افتاد.
به هر حال از اینجا به بعد به نظر می رسد ازسه گرایشی که بین کودتاچی ها هست ( 1- گرایشی که همواره می گوید باید بیشتربکشیم، بیشترسرکوب کنیم. 2- گرایشی که می گوید با همین کجدارو مریزمی توانیم جنبش را فرسایش بدهیم وخسته بکنیم. 3- گرایشی که می گوید بهتراست تا دیرنشده آقای احمدی نژاد را قربانی بکنیم وبه خواست مردم تن بدهیم ورضایت بدهیم که این رئیس جمهور به دست مجلس یا یک وسیله دیگربرکنار بشود.) به نظرمی رسد بین این سه گرایش، گرایش اول که معتقد بود با سرکوب وتهدید واین روشی که اختراع کرده بودند که اراذل و اوباش را بیاورند روزگذشته شکست تاکتیک اشان اعلام وقطعی شد. حالا باید ببینم که از دستگاه نوابغ کودتاچی ها چه درخواهد آمد؟ آیا می روند به سمت این که تیربارتوی خیابان بگذارند وفکر کنند که با اسلحه لخت می نشینند (آنچنان که الان درنجف آباد تقریبا خواسته اند حکومت نظامی اعلام کنند) و بروند پای اینکه در شهرهای کشوراین کار را بکنند. اگراین اتفاق بیفتد روش مقابله را ما خیلی خوب بلدیم بلافاصله الله اکبررا بالا می بریم، گل دادن به سربازی که توی خیابان است را بالامی بریم و تظاهرات پراکنده را سازمان میدهیم وبه این ترتیب نافرمانی مدنی می کنیم در مقابل این تهدید که بروند به سمت گذاشتن آدمهای مسلح و نیروهای نظامی در خیابان. اما اگربه این سمت نروند این همان است که همین الان دارد اتفاق می افتد یعنی حالا که مردم نشان دادند که نمی ایستند تا کتک بخورند یا بخواهند به دست پاره ای ازاذل واوباش آنها را بزنند، باید که تداوم حرکتی را که آغاز شده ادامه بدهیم و پیوسته اش بکنیم و نشان بدهیم که تمام مراکزاقتدارحکومت وقتی که چند میلیون آدم درخیابانهای تهران وهمه شهرهاهستند درخطراست. به هرحال امروز دوشنبه در تمام مسیرهایی که روزعاشورا مورد استفاده قرارگرفته اند درتمام شهرها به بزرگداشت شهدای عاشورا راهپیمایی ومراسم باید برگزار بکنیم تا برسیم به سوم وهفتم این شهیدهامان وخواستهایی که مطرح است.

صحبتی با نیروی انتظامی
در نکته سوم صحبتی با نیروهای انتظامی داشتم .کسانی که خودشان را آلت فعل مشتی رانت خوارکرده اند بدانند که اگربه آغوش ملت نیایند جایی برای آنها نخواهد بود و این آقایانی که آنها را روانه کشتن مردم می کنند به سرعت آنها را تنها خواهند گذاشت.

الله اکبر شبانه تهران
الله اکبری شبانه ای که در تهران گفته شد وشلوغی هایی که در تمام سطح شهر تهران و تمام شهرهای کشورهست نشانه ای است که عزم مردم را نشان می دهد و تداوم هرشب آن می تواند بسیج عمومی را محکم تربکند. درخارج از کشورهم بچه ها بناشان براین است که وارد حسینیه سفارتخانه ها شوند آنچنانکه درفرانسه رفتند و تظاهرات بگذارند و نشان بدهند که حاکمیت حکومت را بر اموال مملکت قبول ندارند. کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه هم اعلامیه دادندو حکومت ایران را محکوم کردند و این موج بین کشورهای خارجی در جریان است.

تا فردا شاد پیروز و موفق و سرافرازباشید
به امید پیروزی ایران وایرانی