January 1, 2010

متن پیاده شده روز جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸

سلام
جمعه 11 دی ماه هشتاد و هشت ،اول ژانویه 2010 میلادی
در مورد شش موضوع صحبت میکنیم:
موضوع اول اینکه خسته نباشید،دستتان درد نکند،روز گذشته در تهران ،میدان ولی عصر، میدان هفت تیر،میدان انقلاب و حوالی دانشگاه تهران،بهشت زهرا و پاره ای نقاط دیگر شهرهم که گزارشات پراکنده ای داشتیم تظاهرات پراکنده انجام شد .این همان کاری ا ست که به خصوص در ضرب اول ، با حرکتی که کودتا چیان کردند و میخواهند که دوباره سایه ترس و وحشت را بر سرکشور بیاندازند،این حرکت این جو را شکاند و در ضرب اول نشان داد که تهدید تاثیری ندارد .
بسیار مهم بود،بسیار اهمیت داشت که ملت نشان بدهد که از پا نمی نشیند واین کار را بچه های خوب و فداکار تهران کردند.

آماری از کشته شدن و زخمی شدن من ندارم اما دستگیری چند نفری گفته شده ،خواهشم این است که در مرحله ای که کودتا چیان وارد فاز خشونت ورزی می شوند ،تظاهرات برق آسا باید دستور کار ما باشد،جمع شدن ،شعار دادن، در پنج دقیقه فیلم و عکس گرفتن و بلا فاصله پخش شدن و رفتن به جای دیگری. بستن خیابان دریک زمان کوتاه،یک خیابانی که هیچ کس انتظارش را ندارد با سطل آشغال ، با هر چیز دیگری که بچه ها تمرین کردند، بلا فاصله ولوتعداد اندک شعار دادن ،عکس و فیلم گرفتن و همون جوری که عرض کردم صورت را پوشاندن برای اینکه شناخته نشوند،و قبل از رسیدن نیروهای نظامی و انتظامی متفرق شدن،تاکتیکی است که بهترین فرسایش را برای کودتا چیان دارد و جنبش را وسیعتر به میدان می آورد وروحیه بخش است.
به هر حال آن چه که باید اتفاق می افتاد،افتاد وبه خصوص با الله اکبری که شب گذشته در سطح شهر تهران در مناطق مختلف گفته شد و من خبرش را از جا های مختلف تهران گرفتم از تاکتیکها یی است که نشان میدهد همبستگی و مقاومت عمومی چگونه افزایش پیدا میکند. به هر حال همون جوری که قبلا هم صحبت کردیم کاملا قابل انتظار بود که وقتی که کودتا چیان از مهار جنبش و سرکوب جنبش نا امید و نا توان می شوند یک بار دیگر سراغ سرکوب ، آدمکشی ، قتل ، احتما لا اعدام و امثال اینها ممکن بروند ، به همین دلیل لازم که در این مرحله ما بتوانیم جنبش را در این مسابقه بین امید و نا امیدی،سایه ترس و مرگ پاشیدن و شجاعت ملت را برنده بشویم.تاکتیکها یی که میشناسیم که در راس آنها مسئله تظاهرات برق آسا است دراقصی نقاط شهر که بهترین تاثیر را در کف خیابان دارد تا زمانی که بتوانیم یک تظاهرات میلیونی دیگری را شکل بدهیم.هیچ دلیلی ندارد که درگیری بی خودی درست بکنیم،دستگیری بدهیم ، زخمی بدهیم ، یا خدای نکرده کشته بدهیم ،تظاهرات پراکنده و برق آسا یکی از بهترین کارها است
.مسئله دیگر،سلاح برنده ما گرفتن عکس سرکوبگران ،منتشر کردن و شنا سایی کردنشان وجنگ روانی است که ما با نیروی سرکوبگری که در کوچه و خیابان می آورند باید بکنیم.از یکسو باید آنهاییشون را که خشونت میکنند و نمی خواهند که به ملت بپیوندند را افشا کنیم در سایتهای مختلف مثل گرداب سبز و سایر سایتها و همه نقل بکنیم و به خصوص پیگیری آن و به در خانه شان فرستادن ،اسم و آدرسشان را منتشر کردن، چون این روش کاربرد داشته و دارد، از سوی دیگر دائما باید وقتی که نیروی نظامی و انتظامی با اسلحه به کف خیابان می آید دائما باید برادرنظامی چرا برادر کشی ،برادر پلیس چرا برادر کشی و امثالهم وعند اللزوم دعوتشان به پیوستن به ملت، با این جنگ روانی در واقع به فرو پا شیشان کمک بکنیم.
آکسیونهایی که تقویت همبستگی و مقاومت عمومی را می کند ،مثل الله اکبر گفتن سر پشت بام بدون اینکه خطری برای ما داشته باشد ، مثل تشدید شعار نویسی بر روی دیوارها ،چیزهایی را که ممکن دیگر در تظا هرات نمیتوانیم بگوییم در سطح گسترده باید بر روی در و یوارها بنویسیم تا همه ببینند ، مثل اسکناس نویسی ، مثل الان گفتند که هفده دی دیگر این اسکناسها باید از اعتبار خارج شود،از موارد مسلمی است که همگی باید نا فرمانی مدنی بکنیم و این اسکناسها را به کار ببریم ، در بانکها ، در بیرون از بانکها و مردم هیچ کس اهمیت نباید بدهد، تشدید پخش اطلا عیه ها، صحبت کردن ها ، به ا طلاع رساندن به جاهایی که امکان اطلاع رسانی از طریق اینتر نت نیست از طریق دست نوشته یا سی دی و امثالهم و در ادامه این در واقع رفتن به سمت اعتصابات و فلج سازی که به پایین کشیدن دولت کودتا منجر گردد ، من این را عرض بکنم که تقریبا تجربه تمام کشور ها نشان داده که در فازی که کودتا چیها به سراغ خشونت ورزی مجدد می روند ،مهم این است که ملت نشان بدهد که نترسیده ، مقاومت ملی ادامه دارد و روشهای فلج سازی تشدید میشود ، بعد از آن است که در سرا زیری می افتند و شروع میکنند به فرو پاشی.این ، اون مسیری است که بارها و بارها حتی درایران و در زمان انقلاب اسلامی هم دیده شد، وقتی که کشتار هفده شهریور پیش آمد و دولت نظامی ، سیاست مشت آهنی ، وقتی که در اون دوره در مقابلش مقاومت شد و نشان داده شد که از کشته شدن ترسی نیست و با روشهایی که مردم اتخاذ کردند و نیروی نظا می را با گل دادن شروع کردند به شکننده کردن ، این موج که شکست ، دیگه جنبش آن روز توانست که به پیش برود ، به هر صورت این مر حله ای است که ما باید بتوا نیم از این پیچ بدون تلفات دادن و درگیری عبور کنیم .

نکته دومی که می خواستم بگم بیانیه آقای مهندس موسوی است که منتشر شده ، به نظر من بیانیه ای است که کاملا از دل بر آمده و لا جرم بر دل می نشیند .ایشون تاکید کردند که به راحتی آماده است که شهید بشود ،همچون سایر شهدای جنبش در کنار مردم ،خدمتگزار کوچکی است که در کنار مردم حرکت می کند، تاکید کرده که سازماندهی شبکه ای جنبش در سطح اجتماع کار خودش را میکند کما اینکه در تاسو عا و عا شورا ، تاکید کرده ایشان که نه ایشان و نه آقای خاتمی و نه آقای کروبی هیچ دعوت علنی نکردند ، هیچ کسی را اعلا میه ندادند که به خیابان بیاید ، اما شبکه بدی جنبش در واقع به خوبی کار کرده و آن شعار هر رهبر یک سرباز، هر سرباز یک رهبر کار کرده و پیش رفته و پیشنهادات ایشان یک بخش اصلی اش به نظر من معطوف به اینکه انتخا بات آزاد در کشور باید برگزار شود و آ زادی انتخاب مردم، رای مردم ، اصالت رای مردم تعیین کننده سرنوشت سیاسی کشور باشد.

نکته سوم
حرف من با بچه های خارج از کشور است ، در مقاطعی مثل این که جنبش در این مرحله قرار میگیرد از موارد مسلمی است که ایرانیان خارج از کشور باید به کمک بچه ها در داخل بروند ، مثل بعد از 30 خرداد تظا هرات پی در پی در تمام شهرها یی که ایرانیان هستند ،مقابل سازمان ملل ، مقابل سازمانهای حقوق بشری ،مقابل سفارتخانه ها ،دفاتری که به ایران مربوط است ، شعار نویسی ،اعلامیه چسباندن بر روی این دفاتر، شمع روشن کردن ، باید که هم به بچه های داخل روحیه بدهد با فیلم و عکس و هم افکار عمومی دنیا را متوجه کند ، فشار به دولتهای دنیا برای اینکه حکومت ایران حق کشتن و اعدام و سرکوب ندارد و بهای سنگینی برای آن خواهد پرداخت ، به هر حال اینجا کمک بچه های خارج از کشور از موارد مسلمی است که به جنبش کمک میکند.من در این باره باز هم صحبت خواهم کرد.

نکته چهارم پافشاری مجدد بر مشی مبارزات بی خشونت است ، ما استراتژی مبارزه مان را که مبارزه بدون خشونت زمین نمی گذاریم، بنا نداریم هیچ گاه خشونت ورزی را ما شروع بکنیم اما از خودمان هم دفاع می کنیم و بنا نداریم که کشته شویم که قبلا هم راجع به این مطلب صحبت کردیم.

نکته پنجم حمله به دانشگاه مشهد که احتمال دارد که دو یا سه نفر از دانشجویان شهید شده باشند، من اخبار بیشترش را می دهم .
نکته آخرهم در همین رابطه است ، اعتصاب دانشگاهها مقاومت مدنی درستی است که از هفته آینده وقتی که شروع بشود ،می تواند که هم از حمله این اوباش به دانشگاهها جلوگیری کند وقتی که در سراسر دانشگا ههای آزاد و دولتی باشد و هم بهترین نقطه شروعی است برای اینکه مردم را هم دعوت بکنیم که از فرزندان دانشجوشون پشتیبانی بکنند و نا فرمانی های مدنی، عدم پرداخت قبضها و اعتصلبات پیامدش باشد.در این باره باز هم صحبت میکنیم.
تا فردا شاد ، پیروز ، موفق و سر افراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.