January 2, 2010

متن پیاده شده روز یکشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸

سلام یکشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸ برابر با سوم ژانویه ۲۰۱۰
درمورد ۷ موضوع امروز صحبت می کنیم.
موضوع اول مادران داغدار طبق معمول هر هفته راه پیمایی خود را در پارک لاله انجام دادند، با وجود اینکه بازای هر یک از مادران داغدار سه نفر از مأموران امنیتی و پلیس و نظامی همراه کرده بودند که تا از این کار مادران جلوگیری شود اما پشتکار اونها انصافأ ستودنی ست. من باز هم از همه شما درخواست می کنم هر طور که می توانید به این آکسیون هفتگی مادران داغدار مدد و کمک برسونید.
نکته دوم این است که دانشجویان علم و صنعت و مشهد نیز به دانشجویان دانشگاه امیر کبیرکه اعتصاب خودشون رو با عدم شرکت در امتحانات شروع کردند و دو خواسته آزادی دانشجویان زندانی وشناسایی و محکوم کردن کسانی که به حریم دانشگاه و حریم علم حمله کردند و دانشجوی مملکت را کتک زدند در رأس خواسته های دانشجویان به حق قرار دارد


نکته ای که می خواستم بگویم این است که مطمئنأ حکومت در برخورد با دانشجویان به سراغ تهدید میرود از قبیل اینکه امتحانتان را صفر می دهیم و از اتحصیل محروم می کنیم و بعد به سراغ تفرقه اندازی می رود که جمع اعتصاب کنندگان را کوچک کند تا بتواند تهدیداتش را عملی کند. پیروزی در مقابل سرکوبگران و حکومتگران تنها و تنها در گرو این است که اتحاد دانشجویان هرچه بیشتر برقرار باشد. هرچه اعتصابات گسترده تر باشد شانس پیروزی بیشتر است و لذا استدعای من از تمام دانشجویان تمام دانشگاههای سراسر کشور این است که به اعتصاب بپیوندند و در دانشگاه های خودشان خواسته های اعتصابیون را پیگیری کنند چرا که اثر این کار فراتر از اثر گذاشتن بر وضع دانشگاهها ست و در مقطعی که الآن جنبش سبز قرار دارد یک نقطه کلیدی برای پیشبرد آن است. زیرا کودتاچی ها همانگونه که قبلأ قابل پیش بینی بود به فاز سرکوب نظامی و قداره کشی و تهدید و اعدام وارد شدند و میخواهند با ایجاد رعب و وحشت بیشتر مردم را برانند و خانه نشین کنند. در این فاز اهمیت دارد که وقتی در خیابان خطر دارد وکشته می شوید باید سراغ توسعه نافرمانی های مدنییا روش های تشدید فلج سازی حاکمیت رفت. به خصوص اینکه جنبش در 6 ماه گذشته با روش های همبستگی ومقاومت عمومی هم رشد جغرافیایی و هم رشد در طبقات مختلف اجتماعی کند که به طور مثال در 16 آذر و عاشورا آن را به چشم دیدیم. لذا در این مقطع باید نافرمانی های مدنی را توسعه داد ونهایتأ با حرکت اعتصابی کودتاچی ها را فلج کرد.یکی از نقاط کلیدی این کار دانشجویان است، وقتی آنها اعتصاب را شروع کردند بعد پیوستن آنها به یکدیگر و دعوت از مردم در پیوستن به آنها نقطه کلیدی است که جنبش را به جلو می برد، پس ارزش حرکت های دانشجویی از چارچوب دانشگاه فراتر می رود و بر کل جنبش اثر می گذارد و دانشجویان در اینجا نقش پیشتازی و رهبری به خود می گیرند. در این مورد روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد که فلج سازی دولت کودتایی که در حال حاضر تا حدودی انجام شده و اقتصاد کشور را به جایی برده که بی لیاقتی دولت را نشان می دهد چگونه می تواند تداوم و توسعه یابد.
نکته سومی که میخواستم بگم اینه که مجمع مدرسین یک اعلامیه یک نفره به اسم شیخ محمد یزدی صادر کرده و در آن گفته آقای آیت الله صانعی به درد مرجعیت نمی خورد، این از آن کارهای تماشایی است وقتی بخصوص روحانی فاسدی مثل شیخ محمد یزدی این کار را بکند. اما فایده این حرکت ها این است که آیت الله صانعی رو هرچه بیشتر به سوی مرجع سبز شدن پیش می برد وایشان را جانشین شایسته ای برای آیت الله منتظری می کند.
نکته چهارم تجمع کارگران نساجی مازندران دراعتراض به حقوق معوقه شان است. که این حرکت کارگران در این کارخانه بار چندم است که اتفاق می افتد و در بسیاری از کارخانجات دیگر هم اتفاق افتاده ادامه داره و حرکت اعتصابی که از دانشگاه ها شکل گرفته مطمئن باشید در قدم بعدی با مشکلاتی که در کارخانجات است می تواند پیوستگی خودش را با دیگران تداوم و تحکیم ببخشد.
نکته پنجم موج دستگیری هایی است که در شهرهای مختلف شروع شده در هفته گذشته به گرگان رسیده و چندین نفر از بچه های فعال گرگان رو دستگیر کردن بنبال شهرهای دیگه و اندازه های این دستگیری ها در حدیه که گاهی واقعأ کسانی رو دستگیر کردن که هیچ نوع هم حتی فعالیتی نداشتند و مریض بودن یا پیر بودند و به نظر می رسد که این حرکت کودتاچی ها بیشتر باز در راستای ایجاد ارعابه یا مثلأ ابرام حکم آقای دکتر زید آبادی در دادگاه تجدید نظر 6 سال حبس 5 سال تبعید ومحرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و روزنامه نگاری کاملأ نشان می دهد که قصد کودتاچی ها در واقع بزرگ نشان دادن قدرت خودشون از طریق دستگیری و زندانه و فقط نکته ای که باید گفت اینست که ممکنه که برای شوک دادن به اجتماع حتی به سراغ اعدام پاره ای از زندانیان سیاسی برن اما اون چیزی که حاصل این کار اینه خواهد شد به نظر من دو چیز خواهد بود یکی این که واکنش جامعه جهانی را بیش از پیش بر خواهد انگیخت و بیش از پیش کودتا چی ها را در دنیا رسوا می کنه و در ایران منفور میکنه و نکته دوم اینکه بارها هم صحبت کردیم این است که جنبش رو در مسیری که داره محکم تر و قوی تر خواهد کرد. این رو کودتا چی ها امتحان کردن که وقتی دستگیر می کنن فعالین جنبش رو مثل کاری را که در 16 آذر کردن هیچ تأثیری در حرکت جنبش نه تنها نداره بلکه جنبش رو مصمم تر و قوی تر به میدون میفرسته من قبلا هم عرض کردم اینها با این کارهاشون فقط عرض خود می برند و زحمت ما می دارند.
نکته ششم این است که در شیراز مسجد قبا یا مسجد آتشی ها که آقای دستغیب قبلأ در اونجا بودن یکبار اوباش حمله کردند و بچه هایی که اونجا بودند پس گرفتند و بالاخره با پادرمیونی شورای امنیت استان و به صلاحدید خود آقای دستغیب شورای امنیت استان اونجا رو مهر وموم کرده و مسجد را پلمپ کرده ولی نکته جالب این است که وقتی بچه های مسجد ایستادن تونستن اوباش رو به عقب برانند.
اما نکته آخری که می خواستم عرض بکنم این است که بنده فردا به دعوت آقای فرهودی در برنامه دو روز اول شرکت می کنم و پاره ای از بحث هایی رو که در مورد مرحله کنونی جنبش هست و براساس سوالاتی هم که ایشان از من می کنند در آن برنامه ارائه خواهم کرد.
تا فردا شاد پیروز موفق و سر افراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی