January 4, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

سلام
دوشنبه 14 دی ماه 1388 4 ژانویه 2010 میلادی
امروز درمورد 6 موضوع صحبت می کنیم.

ادامه اعتصابات واعتراضات دانشجویان و اساتید دانشگاهها
دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد در بیانیه ای بلایی که سرشان آورده اند و اوباشی که حمله کرده اند و دستگیری بیش از 200 نفر را شرح داده اند و تهدید کرده اند که مبارزه اشان را ادامه می دهند تا عاملین این حملات بخصوص رئیس دانشگاه استعفا بدهد و مسیری را ترسیم کرده اند که مسیر مبارزاتی این بچه ها است.
همینطوردانشگاه امیر کبیر در تهران برای دومین روز درروزگذشته اعتصابشان را ادامه دادند وامتحانات را برگزار نکردند. دانشجویان دانشگاه مشهد هم اعتصاب غذا کرده اند وبه دنبال خشونتی که دردانشگاه مشهد، دانشگاه سجاد و دانشگاه فردوسی شده اعتراض خودشان را ادامه داده اند.


نکته ای که می خواستم بگویم این است که همانطورکه پیش بینی می شد وقتی دانشجویان به سمت اعتصاب حرکت می کنند واکنش مقامات روشن بود. همانطورکه معاون وزارت علوم واکنش نشان داده، تهدید به صفردادن، تنبیه انضباطی وحتی تهدیدهای بزرگتر، که این آقای معاون وزیرعلوم چون با اطلاعات و کودتا چی ها وسرکوبگران سرّ وسر دارد تهدید به زندان و اینهاهم لابد کرده.
اما نکته ای که می خواستم بگویم این است که بازهم تاکید من براین است که رمزموفقیت درحرکت اعتصابی واعتراضی دانشجویان، اتحاد است. هرچه بیشترهمه دانشگاهها باهم متحد بشوند، همه دانشجویان باهم متحد بشوند، این قبیل تهدیدها کم اثرترمی شوند. من یادم هست که هم در سال 52 وهم سال 53 دردوره ای که من دردانشگاه صنعتی شریف درس می خواندم، اتحاد دانشجویان باعث شد که امتحانات را ندادند، کلاسها را تعطیل کردند و آخرسردانشگاه ناچارشد که ترم را منحل بکند. البته بچه هایی که سال بالاتر بودند چون داشتند فارغ التحصیل می شدند، جداگانه امتحانشان را دادند. بچه ها هم مخالفتی نداشتند ولی اتحاد همه دانشگاه باهم باعث شد که حرف دانشجویان پیش رفت. آن موقع هم اعتراض ما به دستگیری دوستانمان بود که به طرزگسترده ای انجام شد.
یک سوال راهم پاسخ بدهم. دانشجویان دانشگاه آزاد ازمن پرسیده اند که ما چون پول می دهیم اعتصاب دراین ترم که اخرش هستیم ممکن است منجرشود به این که ترم ازبین برود، آیا این امکان را داریم که ترم بعد اعتصاب را شروع کنیم؟ قبلاهم عرض کرده ام که من درصحنه و درمیان شما نیستم. تصمیم گیری با خودتان است در انجام آنچه که کشش دارد برای اینکه دانشجویان بهتان بپیوندند ولی حداقل کاراین است که ادامه مبارزه وادامه کاری که می کنید ازاین ترم به ترم بعد هم باید سرایت بکند وحداقل اش این است که درانتخاب واحد باهراستادی که با کودتا چی هاهست نباید کلاس گرفته بشود و روشن این اعتراض را نشان بدهید. ضمن اینکه اعتصاب از دانشگاهها نقطه شروع مهمی برای تمام کشور است.
درراستای حرکات دانشجویی این راهم عرض کنم که اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران هم نامه اعتراضی را خطاب به رهبری نوشته اند. نکات بسیار مهمی را مطرح کرده اند واصل حرف شان هم این است که حمله آدمهای اوباش به دانشگاهها، به خوابگاه دانشجویان وبه صحن مقدس دانشگاه محکوم است وخواهان خروج نیروهای نظامی وانتظامی از دانشگاهها وخواهان محاکمه و شناسایی اوباشی که به دانشگاه حمله کرده اند شده اند. امری که به نظرمن بسیارمهم است این است که بلافاصله بچه های دانشگاه تهران بخصوص دانشکده فنی باید ازاساتیدشان حمایت کنند و اتحاد استاد ودانشجو می تواند بسیارکارساز باشد.
روشهای آمادگی برای ورود به فازنهایی جنبش
در زرند کرمان هم سه نفرازفعالین دستگیرشده اند. ازسبزوار عکس شعارنویسی روی دیوارفرستاده اند. عکسهای شعارنویسی از خیلی جاها آمده. نکته ای که می خواهم بگویم همان مطلبی است که قبلا هم راجع به آن صحبت کردیم: جنبش وارد فازی شده است که می شود اسمش را "آمادگی برای مراحل نهایی جنبش" گذاشت. دراین فاز تمام تهدیدهایی که حکومت این روزها می کند - مثلا بعضی ها را محارب اعلام می کنند، می گویند که کسانی را ازروی عکس شناسایی کرده ایم ومی رویم می گیرمشان – برای این است که هرچه زودترگردمرگ و ترس و وحشت درجامعه پخش بکنند وبرای ما مهم این است که این فازرا پشت سربگذاریم. ما باید امید وحرکت را به جامعه تزریق بکنیم.
بنابراین کارهایی مانند توسعه شعارنویسی روی دیوارها، توسعه شعارنویسی روی اسکناس ها، تحریم کالاهای چینی برای اینکه خودروهای سرکوبگر فروخته است، تحریم کالاهایی که رادیو تلوزیون تبلیغ می کند، تحریم کالاهایی که سپاه تولید می کند درشرکتهایی که سپاه دست دارد، تظاهرات پراکنده، الله اکبرگفتن، درخیابان صحبت کردن با مامورهایی که جو رعب و وحشت ایجاد می کنند، گاهی به آنها گل دادن، گاهی شناسایی شان کردن و اگراهل محلشان هستیم دم خانه شان رفتن، فشارروانی روی انها آوردن و به دنبال حرکت دانشجوها رفتن ما را آماده می کند که وارد اصل کارمان شویم که آماده شدن برای دهه فجراست که وارد فازاعتصابات بزرگ شویم. دراین صورت ما آماده ایم که در22 بهمن و چهلم شهدای عاشورامان بتوانیم یک حرکت میلیونی بزرگ بکنیم. وقتی که این فازرا پشت سربگذاریم به سرازیری می رسیم و فروپاشی این آقایان بسیار بسیار در دسترس قرار می گیرد.

پیش بینی های مفسران خارجی از فروپاشی رژیم ایران در سال 2010
روزنامه "ورلدز دیلی" از بولتن "جی تو" که یک بولتن محرمانه است که فقط با عضویت برای کسانی می رود، نقل کرده که سرویس اطلاعاتی انگلیس(ام آی سیکس) در گزارشی که به نخست وزیر بریتانیا داده پیش بینی کرده که سال 2010 سال تغییررژیم در ایران است و تغییرات بزرگی در ایران اتفاق خواهد افتاد. همین طورآقای" مارتین شرام" مفسر معروف و بزرگ سیاسی در مقاله ای که دریکی از نشریات هاروارد نوشته است یک پیش بینی را انجام داده، که به دلیل پیشینه این مفسر سیاسی که هم سقوط شوروی و هم سقوط دیوار برلین را پیش بینی کرده بوده است این روزها حرفهایش درمحافل سیاسی اهمیت پیدا کرده است، چرا که آقای" مارتین شرام" هم پیش بینی کرده که رژیم ایران در سال 2010 سقوط می کند.

رکوددرکارخانجات لوازم خانگی
رکود درکارخانجات لوزام خانگی و کاهش تولید آنها به طور متوسط به یک سوم ظرفیت است واین مشکلی است که تمام کارخانجات لوازم خانگی در تامین حقوق شان پیدا کرده اند و خیلی ها هشدارداده اند که به زودی اینها امکان پرداخت ندارند. می بینم که به دنبال صنایع نساجی، صنایع لوازم خانگی وهمینطوربسیاری صنایع دیگر با بی لیاقتی حکومت مشکل دارند.
مهم ترازآن حضوربزرگ جنبش مردم است که کشوررا دارد می برد به سمتی که کودتاچی ها فلج بشوند و به سرنوشت نهایی شان نزدیک بشوند.

فعالیت مجدد زندان 56 سپاه در پادگان عشرت آباد
اخباری را دریافت کرده ایم که زندان 56 سپاه که در پادگان عشرت آباد در تهران قراردارد مجددا فعال شده است. به نظرمی رسد که آقایان زندان کم آورده اند. این همان زندانی است که یک بار با اعتراض اتحادیه اروپا که این زندان ندیده و نشناخته است تعطیل اش کرده بودند وصحبت ازاین است که ممکن است کهریزک ثانی باشد.

بیانیه تعدادی از روشنفکران دینی
بیانیه خوبی پنج تن ازروشنفکران دینی منتشرکرده اند.این کار خوبی است که به بقیه گروهها هم می توان توصیه کرد. همفکرانی که دورهم جمع بشوند واطلاعیه هایی را بدهند. همانطورکه این روشنفکران هم به نوعی خواسته هایی را گذاشته اند که لازمه اش تغییرقانون اساسی کشور است، دیگران هم وقتی هرکدام تبدیل بشوند به یک حلقه سبز از زنجیر بزرگ دموکراسی خواهی ملت ایران – زنجیر بزرگ سبزی که ایرانیان دست به دست هم درسراسر دنیا تشکیل داده اند – اتحاد را در سمت جنبش تقویت می کند و جالب است که درآن طرف تفرقه درسمت حکومت شدت گرفته است.
خبری داریم ازسنندج که بخشی ازاعضای سپاه استعفا داده اند وریزش کرده اند به عنوان اعتراض وناراحتی ازجنایاتی که سپاه کرده وخبردیگرهم این که هم آقای باهنروهم آقای ابوترابی اعتراض کرده اند به این تند روی ها و کارهایی که دوروبری های آقای احمدی نژاد وباند کودتاچی که سرش درسپاه است این روزها کرده اند وخشونت ها وآدم کشی هایی که این روزها می کنند. جهت عمومی خوشبختانه درسمت جنبش اتحاد ودست به دست دادن حلقه های سبز جنبش به هم است ودرسمت حکومت تفرقه و اختلاف است.
تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.