February 1, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۸

سلام
دوشنبه 12 بهمن 1388 – اول فوریه 2010 میلادی
امروز درمورد 6 موضوع صحبت می کنیم.
اعتصاب واعتراض کارگران کارخانه کیان تایر
حدود 700 نفرازکارگران کارخانه "کیان تایر"سابق که الان اسمش "لاستیک
البرز"شده، دست به اعتصاب واعتراض زده اند.به دلیل اینکه 5ماه حقوق معوقه بهشان
پرداخت نشده ویک ونیم ماه است که حقوق نگرفته اند.کارگران با آتش زدن لاستیک
بخشداری را هم که درسمت مقابل کارخانه بوده متوجه کرده اند وخواسته هایشان
رامطرح کرده اند. قولهایی هم بهشان داده شده. این کارخانه ازکارخانه هایی است
که مدتها دست وزارت اطلاعات ایران بود وبسیاربسیاربد اداره شده. دهها مشکل دارد
والان هم که هیئت مدیریت ازسوی وزارت صنایع گذاشته شده، سوء مدیریت هست و وضع
کارخانه بد اندربدترشده وکارگران کماکان درتنگنا ومشکل به سرمی برند.بعید هم به
نظرمی رسد که بتواند به قولهایی که داده اند بتوانندعمل کنند.


همینطوردرفولاد مبارکه هم که از صنایع بزرگ کشوراست کارگران دست به اعتصاب غذا
زده اند وناهارنخورده اند.(مثل دانشگاهها که گاهی بچه ها عمل می کنند) آنجا هم
حقوق معوقه دارند ودریافت نکرده اند وتهدید کرده اند که درقدم بعدی وارد اعتصاب
خواهند شد.داستان کارخانه جات که قبلاهم صحبت کرده ایم محدود به این دو کارخانه
نیست. شاید تمام صنایع لاستیک سازی، فولاد، نساجی، لوازم خانگی، الکترونیک،
ریخته گری وصنایع سنگین همگی دارای مشکل هستند وقدمها یکی بعد ازدیگری درجنبش
کارگری برداشته می شود.
خبرهایی هم از وزارت نفت رسیده که با قطع کردن ناهارکارمندان وزارت نفت خیلی
ازکارمندان تصمیم گرفته اند که نروند ودراتاقشان بنشینند. مشکلات دروزارت نفت
شاید بشود گفت یکی ازبالاترین سطوح مشکلات دروزارتخانه های حکومت است.
صحبتهای سفیرسابق ایران درژاپن
|آقای "ابولفضل اسلامی" کنسول سابق ایران درژاپن که به جنبش سبزپیوسته واعلام
برائت کرده ازدولت کودتاچی درمصاحبه ای که کرده توضیحات مفصلی داده که یک نکته
اش به نطرمن جالب است. ایشان مطرح کرده که در وزارت خارجه درصد زیادی از پرسنل
ناراضی هستند، دولت را قبول ندارند، جوامنیتی واختناق دروزراتخانه حتی نسبت به
کارمندان ودیپلماتهای وزارت خارجه هست ودرجایی مثل وزارت خارجه هم اکثریت با
جنبش سبزهستند. معمولا وزارت خارجه این جوررژیم ها باید جای بسیار محرم این
حکومت ها و نزدیک به آنهاباشد ولی فعلا کودتا چی ها نه فقط دروزارت خارجه که
دروزارت اطلاعات هم مشکل دارند. چه برسد به وزارتخانه های دیگر که بجز وزیرو
چند نفراعوان وانصارشان اکثریت مطلق کارمندان ناراضی ازحکومت ورژیم وهمراه
باجنبش هستید.
اعلام شرکتهای خارجی برای قطع همکاری با ایران
خبرگزاریها خبرداده اند که شرکت "ای وی دی" سوئیسی که یکی ازبزرگترین
پیمانکاران نیروگاهها وصنایع مختلف است ودرایران هم سالها دست اندرکارپروژه های
متعدد بوده، اعلام کرده که مثل زیمنیس درایران دیگرکار نخواهد کرد وبا ایران
قطع رابطه خواهد کرد وپروژه های موجود که دستش است را تحویل می دهد ومی رود.
پاره ای شرکتهای دیگرسوئیسی هم اعلام کرده اندمثل "سولتزر"ودیگران که احتمالا
یا فعالیتهایشان را بسیارمحدود خواهند کرد ویا به کل قطع رابطه خواهند کرد.
این موجی که به کمپانی های مختلف سرایت کرده نشان می دهد که حرکت جنبش
سبزدرافشاگری علیه جنایتهای حکومت و سرکوبهایی که علیه مبارزان ایرانی وآزادی
خواهان ایرانی می کند، جوی را دردنیا ایجاد کرده و حرکت بچه های ایرانی خارج از
کشورفضایی را به وجود آورده که بسیاری کمپانی ها ترجیح میدهند برای حفظ آبروی
خودشان(تحت فشاری که مطبوعات و افکارعمومی و حتی سیاستمداران می آوردند) قید
منافع درایران را بزنند و کار نکنند ودرواقع منفعت درازمدت ترشان را که
آبرویشان دردنیا است،حفظ بکنند.
به هر صورت نشان می دهد تحریم کالاهای غربی و شرکت هایی که ایران هستند هم عامل
موثری است، به خصوص وقتی در جاهای دیگر دنیا هم اعلام می شود که ایرانی هابه
فلان شرکتی که درایران است وبا کودتا چی ها همکاری می کند پشت کرده اند.
آزادی 40 نفراز زندانیان سیاسی در پی تجمع خانواده ها جلو زندان اوین
به دنبال اعتراضی که پریشب خانواده های زندانیان سیاسی (بیش از2000 نفر) جلوی
زندان اوین وباهمراهی مادران داغدارانجام داد اند،درنهایت هم چهل نفراززندانیان
آزاد شدند که آکسیون بسیار موفقی بود. براساس برآوردی که می شود بیش از4000
زندانی سیاسی داریم که حمایت از آنها کار بسیار واجبی است. به خصوص که اخباری
هم هست که جان زندانی ها در خطر است، نه فقط اعدام هایی که اعلام می کنند(که
حکومت وحشی 5نفردیگر را درلیست اعدام گذاشته) بلکه زمزمه هایی هست که اگر این
جنایتکارها و کودتاچی ها مانعی جلو خودشان نبینند ممکن است بخواهند فاجعه سال
67 را تکرار کنند.
همان طورکه گاندی هم تاکید می کند اگرخشونت قدرتی را در برابرخودش نبیند، دلیلی
ندارد که دست ازخشونت ورزی بردارد.
بنابراین آنچه که این خشونت طلب ها وآدمکش ها را به عقب می راند، قدرت ملت
وهمبستگی عمومی است که اگرمیل بکند به سمت اینکه چرخ حکومت را درکشورفلج کند،
مملکت را بخواباند واعتراضات گسترده اتفاق بیفتد(به خصوص که 22 بهمن هم درپیش
است)کمک اصلی ومهمترین پشتیبانی است که می توان برای توقف خشونت و نجات جان بچه
هایی که درزندان هستند. وهمکاری با خانواده هایی که همگی دلواپسند و پدران و
مادران و همسرانی که خواب وخوراک ندارند.
آماده باش برای انتقال خامنه ای به نقطه دیگردر روز 22 بهمن
این که خبر را به صورت درونی دریافت کردیم که در بیت رهبری مثل عاشورا، این
صحبت مطرح شده که همان طور که آقای خامنه ای را مثل روزعاشورا منتقل اش کردند
به جای دیگر، ازحالا دارند تدارک می کنند که برای 22 بهمن هم، نه فقط شخص آقای
خامنه ای بلکه حتی پسر ها ودختر ها وعروس ها و نوه ها وغیرو را هم از آن جا
منتقل کنند و به جا های امنی ببرند. چرا که نگران هستند که اگرحرکت میلیونی
مردم کمی تمایل پیدا کند به سمت بیت رهبری، نتوانند که جان ایشان را حفظ بکنند.
این خبر همچنین نشان داد خبری هم که درعاشورا داشتیم که آقای خامنه ای را از
ترسشان منتقل کرده بودند خبردرستی بوده.
تشدید فعالیتهای مبارزان داخل ایران و خارج از ایران درآستانه 22 بهمن
ازتهران خبر می رسد که خیلی جاها پخش شبنامه برای دعوت حرکت از مردم در 22 بهمن
در محله ها اتفاق افتاده. ازخیلی شهرستان های کوچک ازمن پرسیده اند که ایا ما
بیاییم به تهران یا نه؟
پاسخ این است که همان طورکه قبلا هم عرض کرده ام، کودتاچی ها هم می خواهند همه
نیروشان را بیاورد و درتهران نمایشی بدهند. به همین دلیل اگر درشهری که شما
هستید،خطری نیست و امکان این هست که درمسیرهایی که حکومت اعلام می کند حضور
بزرگ داشته باشید وآنجا شعارهای جنبش سبز را بدهید و فیلم وعکس آن را بفرستید،
کارخوبی است وبچه ها خودشان درتهران هستند. اما اگر در شهری که هستید این امکان
نیست، پیوستن به بچه های تهران و کمک کردن به آنها قطعا کار خوبی است.
درخارج هم قطعا اخباررا دنبال کرده اید، کنسرت هایی در ایتالیا، هلند، نوفل
لوشاتو دربرابرخشونت وزری حکومت، بچه های سبز حاضر شدند و هیجانی که در ایران
بالا می رود در خارج هم به موازات حرکت می کند و افکارعمومی را به آن سمت می
برد.
راجع به 22 بهمن در روزهای آینده بازهم صحبت می کنیم که اصلی ترین موضوع صحبت
ماست و آکسیونهایی که در دستور کار قراردارد.
تافردا شاد ، پیروز، موفق و سرفزار باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.