February 9, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۸

سلام
سه شنبه ۲۰ بهمن ۸۸، ۹فوریه ۲۰۱۰ میلادی
امروز در مورد ۹ موضوع صحبت می‌کنیم.
موضوع اول ، بحث ۲۲ بهمن است. روزی که صف آرایی دولت احمدی‌نژاد و آقای
خامنه‌ای در یک طرف و ملت در سوی دیگر میخواهند خود را در سراسر کشور نشان دهد.
همانطور که قبلا هم گفته شده اهمیت ۲۲ بهمن با توجه به اینکه چنین صف آرئی ،
آرام آرام شکل گرفته است در این است که اگر در کمال آرامش بتوانیم در تهران و
تمام شهرها، به خیابان ها بیا ایم و شعار‌های خودمان را بدهیم و رنگ سبز خود را
داشته باشیم و با علامت V حود را نشان دهیم که اکثریت مطلق در این سمت ایستاده
است، به جرات می‌توان گفت که در مسیری که حکومت آمده است، مسیری که از کشتن
مردم در خیابان، دستگیری و تجاوز،کتک زدن،گروه ترور درست کردن تا اعدام و محارب
خواندن مخالفان ، عبور کرده است، آنگاه می‌توان گفت، اگر بعد از آن مردم نشان
دهند که نترسیده اند و دوباره به خیابان آماده اند و بر خواستهٔ خود که پائین
آوردن دولت کودتا چی‌ است مصر هستند، می‌توان گفت که دولت ۲راه پیش پایش قرار
خواهد گرفت، یا مجبور خواهد شد که بر سر میز مذاکره آمده و دولت کودتاچی را از
میان بر دارد که در آن زمان ما می توانیم وارد مراحل بعدی کار خود شویم و یا
این که در یک آکسیون نهایی برای اینکه توازن قوا بین مردم و حکومت از بین رفته
است، هر لحظه ممکن است به دلیلی‌ یا بهانه‌ای یک آکسیون نهایی اتفاق بیفتد و
مردمی که برتری قدرتی‌ به حکومت دارند کار آن را تمام کرده و مراکز قدرت آن را
بگیرند و به این دلیل ۲۲ بهمن پیشاپیش توجه همهٔ دنیا را به خود جلب کرده و همه
با توجه کامل به این روز نگاه می کنند.


قبلا هم در این بار صحبت کردیم که حکومت ترفنداش آن است که با ۱۰۰ هزار نفر یا
۲۰۰ هزار نفر که بسیج می‌کند و همه را نیز در تهران متمرکز کرده است امیدوار
است، بتواند تظاهرات دزدی کند و جمعیت بی شمار سبزها و ملت را پای خودش بنویسد
و با شعار هایی که از بلندگو پخش می‌کند بتواند نشان دهد که مردم نیز آنچه را
می خواهند که حکومت می خواهد و به همین دلیل هم ما باید در مسیرهأی که اعلام
شده، همان ۷ مسیری که اعلام شده و در شهرستان ها اعلام خواهد شد ، برای امنیت
خودمان در این مسیرها حرکت کنیم و شعارهای جنبش را در مسیرها بگوییم، فیلم و
عکس بگیریم و صف‌هایمان را از بقیه جدا کنیم و اجازه بدهیم آنها هم حرف شان را
بزنند و شعار دهند و در تهران به خصوص محور امام حسین به آزادی، به نظر می‌رسد
مسیر اصلی‌ ماست چرا که تمام مسیرها به این مسیر ختم می شود و همان طور که قبلا
هم گفتیم اگر به هر دلیلی‌ به مشکل برخورد کردیم ، همان طور که در تظاهرات‌های
قبلی‌ هم داشتیم که مسیرهأیی را جایگزین کردیم، در ۲۲ بهمن نیز مسیرهای محور
ولی‌ عصر ، تلویزیون تا زندان اوین و محور میدان توحید تا زندان اوین که می توانیم
از آنها استفاده کرده و تظاهرات خود را داشته باشیم و اگر باز هم به هر دلیلی‌
این دو مسیر نیز با سرکوب مواجه شد همانند چهلم شهدا باز هم تمام شهر در اختیار
ماست.
.
من باز هم در پاسخ به تمام سوالاتی که بچه‌ها از شهرستان‌ها کردند ، تکرار
می‌کنم که اگر در شهر خودتان با توجه به اینکه نیروهای اصلی‌ سرکوب گرها که
همهٔ براوردها نشان میدهد که عددی بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر نیروی سرکوب قابل حساب
و قابل تکیه ، حکومت بیشتر ندارد چرا که بخش اعظم آن را به تهران آورده اند،
اگر در شهر خودتان حرکت شما در روز ۲۲ بهمن میتواند مؤثر باشد و تمام شعارها
گفته شود و عکس و فیلم گرفته شود و اگر نمی‌تواند مؤثر باشد، میتوانید به
بچه‌های تهران کمک کنید.
به ۲ نکته اشاره می‌کنم، که همانند گرم کردن قبل از ۲۲ بهمن در حال اتفاق
افتادن است ،
۱.یکی‌ از بچه‌ها در بزرگ راه نواب، پل کمیل، تابلوی مرگ بر خامنه‌ای را نصب
کرده اند که نشان می دهد مردم نمی ترسند همچنین برای چندمین شب متوالی تجمع
خانوادهای زندانیان و مردمی که به آنها می پیوندند در جلوی زندان اوین ادامه
داشته است و بخش دیگری از زندانیان آزاد شده اند.
۲.نکتهٔ دومی‌ که می خواهم به آن اشاره کنم ، صحبتهای مهندس موسوی است که
اصلی‌‌ترین محورهای صحبتهای ایشان تاکید بر مستقل و ملی‌ بودن جنبش سبز ایران
است و من به عنوان کسی‌ که در خارج هستم می‌توانم شهادت بدهم که از ابتدای شروع
جنبش، دنیا نه فقط پشتیبانی خاصی‌ نداشت بلکه با تردید نگاه می کرد خصوصاً
حکومت آقای اوباما که باور نداشتند که جنبش به این بزرگی‌ حرکت کند و آرام آرام
توجه دنیا به خواست ملت ایران جلب شده بنابرین تغییر حکومت ایران انحصارا وظیفه
ملت ایران است و به هیچ قدرت خارجی‌ ارتباط ندارد اصلی‌ است که همه آن را باور
دارند و آقای مهندس موسوی هم به درستی‌ تاکید کرده اند اما تغییر رفتار حکومت
ایران نسبت به مردمش چیزی است که نه در ایران بلکه همهٔ دنیا باید کمک کند
موازین حقوق بشر و دمکراسی در ایران رعایت شود آن چنان که اتحادیه اروپا و
امریکا خوشبختانه بیانیه مشترکی که در نوع خودش بی نظیر است را صادر کرده اند
که بی‌ سابقه است و از حکومت ایران خواستیند که دست از سرکوب و کشتن مردم
بردارد بهرحال اینکه دنیا خواهان تغییر رفتار حکومت نسبت به شهروندانش شود و
این امریست از جنس همدردی دنیا است و به قول آقای کهروبی که در مصاحبه اش گفت
است که حد اقل اطلاع رسانی درست بشود و این آن چیزی است که مردم ما می تواند از
دنیا توقع داشته باشد ولی‌ هر نوع تغییر در ایران انحصارا وظیفهٔ مردم ایران
است و به هیچ قدرتی‌ در دنیا ربط ندارد.
آقای موسوی تاکید با مسالمت آمیز بودن و حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت است و
تائید ایشان بر تکثر وپلوراستیکبودن جنبش است و هر کس با حفظ هویت خود میتواند
در جنبش حضور داشته باشد و اصرار و تاکید بر اینکه ما در ۲۲ بهمن میتوانیم با
نماد‌های سبز ظاهر شویم و با باوری که داریم در کنار هم حرکت کنیم.
نکتهٔ سوم مصاحبهٔ آقای کروبی با مجله اشپیگل هست که ایشان هم بر آزادی
زندانیان سیاسی ، آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات و انتخابات آزاد و تاکید کرده
است که ما سازش نمی‌کنیم
. نکتهٔ چهارم که میخواستم به آن اشاره کنم گزارش خانم شیرین عبادی به شورای
حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در جلسهٔ ۲۶بهمن ماه این شورا که در آن خانم شیرین
عبادی ضمن بر شمردن نقض حقوق بشر در ایران ، درخواست فرستادن مامور ویژه به
ایران را کرده است و نکتهٔ پنجم محکومیت آقای محسن امین زده است که قبلان معاون
وزیر خارجه و معاون وزیر ارشاد بوده است و ۶ فعال آذربایجانی که از ۶ماه تا ۶سال
زندان است و همینطور آقای تاج زاده برای بار دیگر حاضر نشد در دادگاه از خودش
دفاع کند و گفت است که هروقت به شکایت ایشان از آقای جنتی که مربوط به ۱۰ سال
پیش است رسیدگی شد ، ایشان نیز از خود دفاع خواهد کرد.
نکتهٔ ششم، نامهٔ ۵۷ نفر وکیل مجلس است که خواهان برکناری آقای مرتضوی شدند، و
به عنوان عامل اصلی کهریزک از شغل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز .
نکتهٔ هفتم، حرفهای تکراری آقای خامنه‌ای در روز گذشته و درخواست آقای موسوی
اردبیلی برای آزادی بی‌ قید و شرط زندانیان و دور کردن تندرها از اطراف آقای
خامنه‌ای، همچنین برکناری ۴۰۰ نفر از کارگران واگن پارس به علت عدم پرداخت پول
از طرف دولت به مترو برای پرداخت به واگن پارس است.
و نکتهٔ آخر، در تمام دنیا بچها جلوی سفارتخانه ها، دست به تجمع و تحصن ،
اعتراض و اعتصاب زدند و بنابرین پشتیبانی‌ از حرکت۲۲ بهمن در تمام دنیا آغاز
شده است.
تا فردا، شاد ، پیروز ، موفق و سر افراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی