February 10, 2010

متن پیاده شده روز چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۸

سلام، چهارشنبه 21 بهمن 88، 10 فوریه 2010 میلادی
امروز در مورد پنج موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول طبیعتاً راهپیمایی بزرگ و سرنوشت ساز فردا پنج شنبه 22 بهمن ماه است.
همانطور که قبلاً هم صحبت کردیم 9 تا دستورالعمل ساده است که با اجازه شما
یکبار دیگر با همدیگر مرور می کنیم، البته شما اینها رو بهتر از من می دانید و
من فقط برای یادآوری عرض می کنم.
اول شناختن مسیر راهپیمایی می باشد. همانطوریکه قبلاً هم صحبت کردیم، ما از
مسیرهایی که حکومت اعلام کرده راهپیمایی می کنیم برای اینکه امنیت داشته باشیم،
در تهران هم هفت مسیری که اعلام شده انتهایش میدان آزادی است بنابراین حضور چند
میلیونی که پیش بینی می شود قاعدتاً میدان آزادی و همه اطراف آنرا پر خواهد کرد
و چند ده هزار مزدوری را که حکومت جمع کرده از سراسر ایران در خودش بخار خواهد
کرد. بلندگوهایی کشیدند و می خواهند صدای بلندی را بفرستند و شعار واحد بدهنددر
حالیکه این فکر را نکردند که اگر مرکز آن شعار دادن دست بچه ها بیافتد آنوقت
همه این بلندگوهایشان دست جنبش قرار می گیرد و یا بعضی بچه ها پیشنهاد کردند که
سوتهای داوری فوتبال بیاوریم و یکمرتبه چند هزار نفر با همدیگر سوت بزنیم صدای
هر بلندگویی را خنثی خواهد کرد. پیشنهاد بدی نیست به شرط اینکه پنبه همراه تان
باشد برای اینکه ممکن است گوش شما و یا همراه هایتان را اذیت کند. به هر صورت
همانطور که قبلاً صحبت کردیم در مورد مسیرهای راهپیمایی اگر با هر مشکلی مواجه
شویم، هر نوع ممانعتی باشد، مسیرهای جایگزین هم داریم، مسیر ولیعصر به بالا،
تلویزیون و تا رو به شمال و مسیر از میدان توحید به بالا تا زندان اوین که این
مسیرها در صورت احتیاطی است که اگر مسیر اصلی ما که از امام حسین به آزادی و از
سه طرف دیگر وارد میدان آزادی می شود با مشکلی مواجه شد، ضمن اینکه اگر حتی
مسیرهای جایگزین هم مشکلی داشته باشد تمام سطح شهر در اختیار ماست آنچنان هم که
قبلاً این کار را تمرین کردیم.


دستوالعمل دوم استقرار در محل های مناسب مسیر برای فیلم و عکس می باشد.
همانطوریکه قبلاً هم صحبت کردیم عکس و فیلم بخش لاینفک حرکتهای ماست و برای
ارسال آنها هم اگر چه سرعت اینترنت را پایین می آورند یا می بندند، بچه ها راه
حل های مناسبی دارند که اجرا می کنند.
دستوالعمل سوم دعوت از دیگران برای شرکت در راهپیمایی است که در فاصله 24 ساعتی
که فرصت هست لطفاً به هر کسی یادآوری بکنید که هر کس که به نوعی با دولت احمدی
نژاد یا آقای خامنه ای یا کل نظام جمهوری اسلامی می خواهد مخالفتش را اعلام کند
باید پا در خیابان بگذارد، برای اینکه روزی است که خود حکومت هم دعوت کرده که
طرفین موافق و مخالف بیایند در خیابان تا معلوم شود که چه کسی بیشتر است
بنابراین حرکت ما در این روز در کمال آرامش و امانی که حکومت در واقع داده می
تواند اکثریت 92 درصدی ما را نشان دهد.
دستوالعمل چهارم جدا نشدن از یکدیگر، زن، مرد، پیر، جوان، کودک و بزرگ است، حتی
الامکان با همدیگر حرکت کنید بخصوص بعد از راهپیمایی که اگر تمام شد می توانیم
ساعتها در خیابان باشیم ولی حتی المقدور طوری باشیم که زیر دسته های 50 نفری
نباشیم.
دستوالعمل پنجم آوردن اتومبیل و حضور در خیابانها ست که حتماً کسانی که از نقاط
دور دست تر می آیند تا یک مسیری را با اتومبیل می آیند و تجربه نشان داده که
اتومبیل ها کمک می کند به پیاده رو ها هم که ترافیک ایجاد شود و اگر کودتا چیان
بخواهند جابجا شوند تردد آنها را با مشکل مواجه می کند.
دستوالعمل ششم سر ساعت آمدن است. یعنی اگر شروع تظاهرات 10 صبح است حتماً سعی
کنیم که از مسیرهایی که می خواهیم مجتمع شویم و وارد مسیرهای اصلی شویم سر ساعت
حرکت کنیم تا دیگران به اشکال برخورد نکنند.
دستوالعمل هفتم ندادن دستگیری است. تجربه نشان داده که اگر به سراغ کسی بروند
برای دستگیری وقتی که بقیه بچه ها او را احاطه کنند، حرف بزنند با پلیسها یا
مامورهایی که هستند، می توانند آن همراهشان را نجات بدهند و اجازه ندهند که از
ما دستگیری داشته باشند.
دستوالعمل هشتم همراه داشتن پاره ای از علامتها بخصوص عکس شهداست در این روز با
علامتهای سبز همانطوریکه همه دعوت کردند، علامتهای جنبش از V نشان دادن، عکس
شهدا و غیره باید در تظاهرات حضور داشت که کمک بکند که صف ما هم از آنها جدا
شود.
و دستوالعمل آخر حفظ انظباط مبارزات بی خشونت است که آقای مهندس موسوی هم بر آن
تاکید داشتند. نکته این است که در جریان این تظاهرات بزرگ حواسمان باید باشد
کماکان انظباط مبارزات بی خشونت به این معنی است که ما هرگز کاری نمی کنیم که
خشونت ورزی طرف مقابل در ذهنش برای او و یا برای دیگرانی که مشاهده می کنند
موجه جلوه بکند اما اگر کسی بخواهد به روی ما دست دراز بکند با آن برخورد می
کنیم و از خودمان دفاع می کنیم.
نکته دوم ماجرای هک کردن سایت بنده است که اینجوری که در همین 10-12 ساعت گذشته
خیلی از بچه ها برای من فرستادند و راهنمایی کردند این است که اینها از تابستان
در واقع چندتا کارشناس از شرکت Kaspers Key روسیه استخدام کردند و الان تعدادی
هم از روشها وکارشناسهای چینی را به خدمت گرفتند و اسمش را ارتش سایبری
گذاشتند، چندین ماه زحمت کشیدند که سایت بنده را هک بکنند، بتوانند بروند
در Youtube,
Twitter, Facebook و به این ترتیب در واقع به خیال خودشان مبارزه بکنند. جالب
این است که پسر بنده شهاب که الان پشت دوربین و در حال فیلمبرداری است و نمی
تواند بیاید جلوی دوربین و با شما صحبت کند، ارتش سایبری بنده است و با چند تا
از دوستانش امروز ظرف سه چهار ساعت مشورت کردند، با همدیگر کمک کردند و
Youtubeدوباره برگشت،
Twitter سرجاش هست، Facebook سرجاش هست، سایت هم به دلیل اینکه این سروری که ما
داریم مقداری پروسه اداری دارد، یکی دو روز طول می کشد که این کارها را انجام
بدهند تا برگردد سر جای اولش. من فقط نکته ام این است که کسانی که این کارها را
می کنند خدا می داند چند صد نفر یا چند هزار نفرند که دارند از این راه نان می
خورند ولی امیدوارم که اگر باز هم دست به این کارها بزنند برای آنها یک حقوق
دایمی باشدکه بتوانند کارهایشان را بکنند اما مطمئن باشند که برای ما با همین
بضاعت اندکی که داریم، پسر من و بنده و یکی دو نفر دیگر از دوستانشان که با
همدیگر همفکری میکنند، زحمت چند ساعت است و برمی گردد. جواب این کار را در کف
خیابان از ملت خواهند گرفت و سیلی و تودهنی محکمی که ملت روز پنج شنبه به آنها
خواهند زد، چرا که به نظر من خوش خیالانه فکر می کنند که با این کارها مثلاً
اگر جلوی اطلاع رسانی و یا جلوی چهار کلمه حرفی راکه من می زنم بگیرند ، می
توانند جلوی حرکت یک ملت بزرگ را بگیرند.
نکته سوم این است که 44 برنده جایزه نوبل در نا مه ای خطاب به رهبران اروپا و
آمریکا در مورد سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران هشدار دادند و به جامعه جهانی
اخطار کردند که با ید جلوی رفتار حکومت ایران را نسبت به شهروندانش بگیرند و
این همان موجی است که دیروز هم راجع به آن صحبت کردیم، فشاری که افکار عمومی
دنیا، روشنفکران، شخصیتهای علمی و برجسته دنیا دارند به همه سیاستمداران می
آورند که یک حکومت خونریز و آدمکش حق ندارد که با شهروندان خودش رفتارهای
اینچنینی داشته باشد، بنابراین دنیا باید با آن برخورد نماید.
نکته چهارم این است که برای ترساندن مردم قبل از 22 بهمن از آن پرونده ای که
گفته بودند 9 نفر را محارب اعلام می کنند، اعلام شد دیروز که یک نفر را به
اعدام محکوم می کنیم و 8 نفر را به حبس. به هر حال به نظرم اگر هر کسی می خواهد
کمک بکند به زندانیها و جلوی دست خونریزها را بگیرد، آمدنش در خیابان در روز 22
بهمن مطمئن باشید که کودتا چیان و خونریزها را به عقب خواهد راند و تکلیف آنها
را یکسره خواهد کرد. دکتر یزدی را با سن زیاد و بیماری از زندان به بیمارستان
خاتم الانبیاء منتقل کردند و پنج سال حبس آقای مهندس نبوی را هم در دادگاه
تجدید نظر ابرام کردند. به هر صورت این خشونت ورزی که دارند در زندانها می کنند
همه برای پیشگیری از 22 بهمن است که بازهم تکرار می کنم سیلی محکم ملت در 22
بهمن پاسخگوی آنهاست.
مطلب آخر اینکه تعداد زیادی از کارگرانیکه برای تونل توحید در تهران کار می
کردند به دلیل اینکه حقوقشان را نگرفتند جلوی تونل دراز کشیدند و آن را بستند و
مقدار زیادی در واقع ترافیک ایجاد کردند.
تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.