February 15, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه ۲۶بهمن ۱۳۸۸

سلام
دوشنبه 26بهمن 1388 – 15 فوریه 2010 میلادی
امروز در مورد 6 موضوع صحبت میکنیم
موضوع اول:ادامه تجمع هرشب خانواده ها و گروهی از مردم مقابل زندان اوین
تجمع تا پاسی از شب ادامه می یابد ومنجر به آزاد شدن بسیارباروحیه زندانیان
اززندان است که خودشان هم گفته اند که این پافشاری خانواده درآزادی اشان
موثراست. اولین گروه هایی که بعد از 22 بهمن بیرون آمده اند، گفته اند که گاهی
توی حیاط بازداشتگاه جوان ها وحتی آدم های مسن را با لباس زیر، لخت درسرما نگه
می داشتند برای اینکه اذیت یا تحقیر کرده باشند وازاین نوع کارهایی که روال
شکنجه گران هست. به هرصورت ادامه تجمع در مقابل زندان اوین و جبهه ای که
خانواده های زندانیان باز کردند و نگه می دارند آکسیون موثری ست که کماکان
ادامه دارد وازحمایت بسیاری ازمردم برخورداراست.


موضوع دوم: مصاحبه آقای کروبی با روزنامه ساندی تلگراف
ایشان اشاره کرده به اینکه درملاقاتی که با آقای موسوی خواهد داشت، روش های
جدیدی را اعلام می کنند ودردستورمی گذارند.
موضوع سوم: نامه شش سازمان حمایت ازنویسندگان وخبرنگاران به آقای خامنه ای
سازمان هایی مثل انجمن قلم بن، خبرنگاران بدون مرز، سازمان بین المللی ناشران و
دیگران درنامه ای به آقای خامنه ای یادآوری و تاکید واعتراض کرده اند که ایران
تبدیل به بزرگترین زندان روزنامه نگاران شده و ده ها نویسنده وروزنامه
نگاردرزندان هستند.
موضوع چهارم: انتشارفیلم های جدیدی از تظاهرات روز 22 بهمن
این فیلمها که تازه دارد به خارج ازکشور و شبکه های اینترنتی می رسد، کاملا
عظمت حرکت مردم را نشان میدهد وعلاوه برعکس وتصویرهایی که گوگل فرستاده بود،
حقارت کودتاچی ها را با همه تلاشی که کرده بودند، نشان میدهد. مجمع روحانیون
مبارز وحزب مشارکت هم طی 2 اطلاعیه جداگانه ضمن توصیف مسائل 22 بهمن، هر دو بر
یک نکته به درستی دست گذاشتند که درواقع جمعیت سبزها را که توی میدان آمدند،
حکومت تظاهرات دزدی کرده وبه جای طرفداران خودش جا زده. همان چیزی که قبل از 22
بهمن هم پیش بینی می شد. نکته جالب این است که "پرس تی وی" که فرستنده انگلیسی
زبان صدا و سیماست گفته که مخالفین فقط 100 نفر بودند. رادیو تلویزیون ایران هم
شروع به تبلیغات پی درپی کرده ومرتبا هم عدد خودشان را بالاترمی برند. انصافا
دروغ هایی که می گویند، مصداق حرف معروف گوبلزاست که می گفت دروغ را هر چه
بزرگتر بگویی باور کردنش آسانتراست. منتها رادیو تلوزیون ایران درواقع گوبلزاز
نوع "صحاف" ایش است، یعنی جوری دروغ می گوید که هرکسی میتواند بفهمد که دروغ
است. ازقبیل اینکه تصاویررا نشان میدهد و میگوید که مردم اکثریت اینجا بودند،
اینطوری بودند، میلیون ها نفر بودند. حالا دارند جمعیت را به 50 میلیون درسطح
کشورمی رسانند که لابد آن 20 میلیون هم فقط بچه ها وآدم های مریض وخیلی مسن
بودند که به خیابان نیامدند. واگرکسی ازشان بپرسد: پس شما چرا به مخالفین این
طورحمله می کنید؟ چرامخالفین را کتک می زنید؟ چرا با انواع واقسام سلاح ها
ووسائل به مقابله مردم می آیید؟ اگرشما واقعا اینطوراکثریت دارید چرا مجاری
اطلاع رسانی را می بندید؟ چرا ازیک اینترنت ساده می ترسید؟ یا اینطورامواج
شبانه روزی با قدرت بالا روی سر شهر تهران یا جاهای دیگر می فرستید- که همه
مردم را درمعرض مریضی قرار می دهد- برای اینکه جلوی تلویزیون های ماهواره ای رو
بگیرید؟ وده ها کار دیگری که می کنید. یا حتی خیلی ساده تر یادشان می رود که
هرکسی میتواند ازخانواده و همراه و دوست وآشنایانش بپرسد که آیا واقعا به
خیابان رفته وازحکومت پشتیبانی بکند؟ چون 50 میلیون عددی هست که باید هر
ایرانی، خودش که هیچ، همه دور و اطرافش هم آن روزرفته باشند تظاهرات وبه نفع
آقای خامنه ای واحمدی نژاد شعار داده باشند. به همین دلیل به نظر من این
تبلیغات کاملا آشکاردروغ آلود که بیشتر مثل چاپ کردن اسکناس 7 تومانی است که هر
کسی تا نگاه کند میفهمد دروغ است، بیشتر به نظر میرسد برای این است که اولا به
آقای خامنه ای روحیه بدهند، ثانیا لشکر شکست خورده خودشان را بلکه دوراین جمع
بکنند و بتوانند به لشکرخودشان روحیه بدهند.
به هر صورت روز قبل صحبت کردیم از مقدارهزینه ای که کردند. یکی ازدوستان مجموع
هزینه ملی را برآورد کرده بود، غیراز پرداخت مستقیمی که بیست وچند میلیارد
تومان به عنوان پول توجیبی به آدم هایی که بیاورند پرداخت کرده بودند، مجموعه
هزینه ملی و دستگاه های دولتی و وسائلی که استفاده شده وهزینه کردن های غیر
نقدی وغیره وغیره به عدد باورنکردنی 300 میلیارد تومان نزدیک شده بود. مجموع
محاسبات این دوست ما نشان می داد این مقداررا هزینه کردند برای اینکه یک نمایش
توخالی راه بندازند. به هر صورت دراین خصوص بعد ازاین فیلم های جدید ابعاد
ماجرا خیلی روشنتر شد.
موضوع پنجم: درسهای 22 بهمن
امروزسرفصل های بحث را می گویم و احتمالا در 2 تا 3 روز آینده هم دنبال می کنم
که بتوانیم یک مجموعه کاملی را با هم دیگر مرورکرده باشیم. من مجموعه سوال های
خیلی زیادی را که رسیده جمع آوری کرده ام و امیدوارم که بتواند پاسخ همه سوالات
را بدهد.
من بحث ها را در 4 محورتنظیم کرده ام.
محوراول: ارزیابی آنچه است که اتفاق افتاده. تصویر کامل راحالا دیگرمی توانیم
ارائه بدهیم که چه جوری اتفاق افتاده وابعاد حرکت جنبش در 22 بهمن چگونه بوده.
محوردوم: یک سری درس هایی که ازمجموع مطالب آقای مهندس موسوی استخراج کرده ام
که به درد این بحثمان می خورد ومی توانیم بحثمان رابراساس آن شکل بدهیم.
محورسوم: این را بعد ازارزیابی ها اختصاص دادم به نقاط ضعفی که باید رفع کنیم.
مثل همین مشکل ارتباطات که روزهای قبل هم به آن اشاره کردم(یعنی وقتی که ما
اطلاع رسانی عمومی مان مشکل پیدا کرده وازطریق تلویزیون های ماهواره ای پارازیت
می فرستند ومشکل داریم، یا جی میل را می بندند وارتباط درونی صدمه میخورد) این
ضعفی که پیدا می شود را چگونه وبا چه روشی باهاش مقابله کنیم. یا وقتی که خشونت
کودتاچی ها بالامی رود ما چگونه بهترازخودمان محافظت بکنیم. چه دستورالعمل های
ساده ای می تواند ما را بهترمحافظت بکند. یا اینکه مثلا درخصوص نوع شبکه
بندیمان درتشکیلاتی که داریم چگونه می توانیم با همدیگررابطه داشته باشیم،
رابطه بگیریم، عمق ووسعت بدهیم کارمان را، بالابردن دانشمان ومسائلی ازاین
قبیل. من هم در کمک به بعضی دوستان روی یک سری نرم افزارها کارمی کنیم که به نقاط
ضعف احتمالی که باید تقویت بشود در چند روز آینده بپردازیم.
محورآخر: بحث آکسیون های جدید است. مثل تحریم سپاه و فشار روی سازمان های
اقتصادی سپاه یا کاری که می کردیم(افشاگری درباره آدم هایی که در سپاه هستند و
فشار اخلاقی رویشان و ازاین قبیل کارها) یا آکسیون هایی که چگونه همیاری عمومی
بکنیم و امثالهم، بحث هایی ست که دراین سرفصل آکسیون های جدید راجع بهش صحبت
میکنیم.
موضوع ششم: راه اندازی سایت موقت
بعد از حمله ای که آن ارتش به اصطلاح سایبری حکومت بعد ازماه ها هزینه به
یوتیوب و فیس بوک وسایت بنده کرده بود و همان طور که می دانید ظرف چند ساعت همه
آن ها راه افتاد. اما به دلیل بوروکراسی شرکتی که سروررا ازآن خریده ایم ، 72
ساعت هم گذشت وآن سرورنتوانست کارهایش را بکند ودرآمریکا هم به تعطیلی خورد،
یکی ازدوستان کمک کرد ویک سایت موقت راه افتاده که آدرس آن این است:
www.Sazegara1.com
تا فردا شادو پیروز و موفق باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی