February 16, 2010

متن پیاده شده سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۸

۳شنبه ۲۷ بهمن ۸۸، ۱۶ فوریه ۲۰۱۰ میلادی
امروز در مورد چهار موضوع صحبت می‌کنیم، موضوع اول خبر عجیبی‌ بود که رئیس
سندیکای برق اعلام کرده بود که دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت برق کشور
بدهکاری دارد و خطر بیکاری هزاران نفر را تهدید می‌کند و این به دنبال این است
که دولت کسر بودجه‌های بزرگ دارد و نفقط بودجهٔ پروژه‌های عمرانی را قطع کرده و
۱۰۰‌ها پیمان کار و کارگرهای پیمان کاری حقوق دریافت نکرده اند و در معرض
ورشکستگی هستند و حتی بدهی خود را به صنعت برق و شرکت‌های برق محلی هم نداده
است و یک دولت بدهکار مثل یک کشتی در حال غرق شدن، مجموعهٔ بزرگی‌ را هم با
خودش به زیر آب می‌کشد.

نکتهٔ دوم آنکه خانم کلینتون وزیر خارجهٔ آمریکا‌ که سفر ی به منطقهٔ خاور
میانه داشته است ، در صحبتی‌ که روز گذشته کرد، اولین بر بود که به صراحت اعلام
کرد که ایران تبدیل به دیکتاتوری نظامی شده است و شاهد او را هم حضور همه جانبه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تمام ارکان کشور گرفت و همچنین در مذاکراتی که
خانم کلینتون با عربستان داشته است سعی‌ کرده است که عربستان را قانع کند که
نفت مورد نیاز چین را که از ایران می‌‌خرد را تامین کند در نتیجه بتواند به چین
فشار بیاورند و چین را هم به کاروان فشار روی ایران اضافه کنند..
من ۲ دلیل برای حرفهای خانم کلینتون دارم
چیزی که در ۲۲ بهمن اتفاق افتاد. در ۲۲ بهمن تمام رسانه‌های دنیا به درستی‌
نشان دادند که حکومت پشتیبان مردمی ندارد و سازمانی به نام سپاه ، تظاهرات
قلابی را مدیریت کرده است و بد از آن هم مردم را کتک زده اند و این فشار افکار
دنیا ، سیاست مدارانی مانند خانم کلینتون و کابینه آقای اوباما را هم وادار
کرده است که به این واقعیت اعتراف کند که ایران زیر چکمهٔ نظامیان خون ریز قرار
دارد و آقای خامنه‌ای فرماندهٔ کل قوای خون ریزی است که مثل یک ژنرال نظامی به
سبک ژنرال‌های آمریکا‌ ی لاتین و اتفاقا به سبک آنها و یک سازمان آدم کش به جان
مردم افتاده اند.
از این حرکت خانم کلینتون باید این زمین سازی را گرفت برای بحثی‌ که در تمام
محافل دیپلماتیک دنیا مطرح است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابع
و وابسته به آن را در لیست تحریم قرار دهند،به دلیل اینکه این سازمان است که از
شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات سرمایه گذاری، کارخانه جات تولیدی و مخابرات و ۱۰۰‌ها
کار اقتصادی که توسط آن پول به دست می‌‌آورد و ۳۰۰ میلیارد تومان، ۳۰۰ میلیارد
تومن خرج می‌کند و عدم بسیج می‌کند و به جان زن و بچهٔ مردم می‌‌افتاد و به هر
حل این حرف زمینه سازی برای تحریم سپاه هم هست
نکتهٔ سوم ، سه داستان کمدی هست که دیروز اتفاق افتاده است، داستان هایی که
باید گفت از جنس سخنان سعید صحاف سخنگوی صدام حسین است
، اول آنکه دادستان تهران اعلام کرده است که پسر آقای کروبی دستگیر نشده است و
اگر میتواند بیاید و ثابت کند که دستگیر شده است و عکس‌های آقای کروبی هم که با
بدنی کبود هست ، حتما ایشان خودشان خود را کتک زده اند.
دوم آقای سعید عسکر ضارب آقای حجاریان، اعلام شد که مسئولیت ایثارگران بسیج به
عهدهٔ ایشان گذشته شده است و جالب اینجاست که کسی‌ که آدم کشته است، دست به
ترور زده است و از زندان اون را در آورده و الان هم به او مسئولیت داده اند.
و نکتهٔ خنده‌دار سوم صحبتهای آقای جواد لاریجانی به عنوان معاون حقوق بشر قوهٔ
قضائیه ایران در ژنو است که ایشان به صراحت گفت است که ایران از لحاظ حقوق بشر
وضع خوبی‌ دارد و از کشورهای عالی‌ دنیا آست که تمام فیلم و عکس‌های موجود را
ایشان در حقیقت انکار می‌کند که البته بازتاب سخنان ایشان خندیدنبه حرفهای
ایشان بوده است
اما بحث اصلی‌ ما بحثی‌ است که ما از دیشب وعده کرده این است که طی‌ چند روز
آینده ما این بحث را یعنی‌ برسی‌ ۲۲ بهمن و راهکار‌های آینده و نگاه رو به جلو
که وظیفهٔ ماست برنامه ریزی برای حرکت‌های آینده که انجام بدهیم.
اگر به یاد داشته باشید ،ما برسی‌ را ۴ بخش می‌کنیم.
اول مروری بر آرای آقای مهندس موسوی داشته باشیم و مشخص کنیم محورهای اصلی‌ را
که با ان حرکت می‌کنیم و متکی‌ به حرفهایی که آقای موسوی تا به الان زده و
میزند
دوم، ارزیابی واقعه ۲۲ بهمن است که در میدان عملیات در کفّ خیابان چه اتفاقی‌
افتاده است
سوم نقاط ضعفی را که ما در کار خودمان داریم را سعی‌ کیم دست بندی کنیم و
راهکار برای آن پیدا کنیم
نکتهٔ چهارم اکسون‌های جدیدی است برای حرکت‌های بعدی ما و پیشنهاداتی که
میتوانیم مطرح کنیم.
امروز در باره محور اول صحبت می‌کنیم:
من از مروری که به مجموع نوشته‌های آقای موسوی در ۸ ماه گذشته بوده ، ۴ محور
را اصل گرفتم به عنوانه ۴ اصل اساسی‌ گرفتم و از اینجا به بعد من متکی‌ بر این
۴ محور هم ارزیابی می‌کنم و هم به بحث نقطه ضعفها و مسائل خودمان میپردازم.
۴محوری که ما میتونیم به آنها اشاره کنیم:
تاکید آقای موسوی بر مبارزات بی‌ خشونت، که حرکتی‌ را ما انجام بدهیم که زن
حامله بچه کوچک و آدم‌های مسن هم بتواند پا در خیابان‌ها بگذارند و بتوانند آان
اکسیون را انجام بدهند و ابتکارتی که ما در این راه داریم
نکتهٔ دوم تاکید آقای موسوی بر شبکه بندی اجتماعی است که این شبکه بندی متکی‌
بر روابط اجتماعی روزانهٔ مردم ، ارتباطت عادی آنها، فعالیتهای اجتمأیس، فرهگی
یا سیاسی آنها، بتواند غیر متمرکز شکل بگیرد.اساس چنین شبکه بندی که تا الان
جنبش دنبال کرده است
بر ابتکارت فردی قرار دارد یعنی‌ همان شعار هر سرباز یک رهبر و هر رهبر یک
سرباز در آن محقق بشود و این محور دوم از آن جهت اهمیت دارد که ما در حرکت هایی
که می‌کنیم جهت کلی‌ را میتواینم تعیین کنیم اما این ابتکارت در میدان عمل است
یکی در روزهای آینده به آن میپردازیم، رمز پیروزی ما و برتری ما به حریف تا بن
دندان مسلح است .
و نکتهٔ سوم تاکید ایشان بر به رسمیت شناختن اختلافات در درون جنبش است و تاکید
بر اینکه ما ملت بزرگی‌ هستیم با سلائق مختلف از اقوام، ادیان، باورها،زبانها
و نژادهای مختلف که زیر یک چتر به نم ایران جمع شده ایم و مشت واحدی از هر گروه
و فرقه‌ای بر دهان استبداد دینی که از هر طریقی میخواهد به کشور تسلط پیدا کند
بنابرین این ... رمز وحدت ما است که دوش به دوش همدیگر برای گرفتن خواست حداقل
یه جنبش میتواند حرکت کند
و نکتهٔ چهارم انتخابات آزاد است که ما را در کنار هم با همهٔ اختلافات نگاه
میدارد و به جلو می‌رویم و زمانی‌ که خواست حداقل یه جنبش را گرفتیم و هر نظر و
گرایشی که داریم با صندوق رای حل خواهد شد.
تا فردا ، شاد ، پیروز ، موفق و سر افراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانیان
*