February 24, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 3 اسفند 1388

سلام

دوشنبه 3 اسفند ماه 1388 - 22 فوریه 2010 میلادی

ابتداعذرخواهی بکنم ازاین که من امروزوفردا درمسافرت هستم و بنابراین برنامه کوتاه تروکیفیت صدا وتصویربدترخواهد بود.به بزرگواری خودتان ببخشید.

امروزراجع به 4 موضوع صحبت می کنیم.

موضوع اول: اعتراض واعتصاب کارگران مخابرات راه دورفارس است که برای چندمین باراست وجالب است که کارگرها درتراکتهایی که پخش کرده اند(چون آقای احمدی نژاد یک بار گفته بوده که وزیر مخابرات را می دهم دستتان) گفته اند حالا وزیررا بده دست ما وهمینطورگفته اند که آبروی خودتان را به قیمت بردن آبروی کارگرها می خواهید حفظ کنید. کنایه از این که کارگروقتی حقوق ودستمزد ندارد خجل زن وبچه وسرافکنده بین دوست وآشناخواهد شد.

همینطورکارگران روکش چوب قزوین هم به علت عدم دریافت 10 ماه حقوق دست به اعتراض واعتصاب زده اند.


موضوع دوم: 2 زمزمه مطرح شده.

یکی اینکه زندانیان سیاسی را تاشب عید آزاد بکنند وسپاه هم به پادگانها برگردد. دوم بحث تغییرقانون انتخابات درشورای تشخیص مصلحت نظام است. هردوی این کارها کارخوبی است واصلا واجب است و وظیفه حکومت است که اینها را انجام بدهد. اما به قول مشهدی ها" اوسوا ،ای سوا" همه این کارها را که حکومت انجام بدهد- بسی بیش ازاینها هم باید انجام بدهد- اما خواسته محوری جنبش یعنی پایین آمدن دولت کودتایی احمدی نژاد به عنوان کف مطالبات مردم سرجایش است وهیچ فرمول سیاسی با حضوردولت آقای احمدی نژاد قابل پذیرش نیست و"تااحمدی نژاده هرروزهمین بساطه". باید دولت احمدی نژاد ازقدرت کنار برود، رئیس جمهورمنتخب مردم آقا مهندس موسوی روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند. خواست های دیگر مردم بعد ازآن با انتخابات آزاد می تواند تحقق پیدا بکند وباید تحقق پیدا کند.

اما اینکه این بحث مطرح شده که سپاه از جلوی چشم کناربرود برای این است که در 22 بهمن ناچار شدند که سپاه را برای شویی که می خواستند درست کنند ونمایشی که می خواستند بدهند و برای سرکوب مردم به خیابان بیاورند. این باعث شده که دردرون سپاه به شدت اختلاف ایجاد شده. بخصوص اخباری که داریم ازخانواده های سپاهی ها است که به انها فشارآورده اند. همینطورپاره ای از اعضا و ژنرالها وفرماندهان سپاه.

نکته دوم تحریم بین اللملی است که به طور جدی مطرح شده. چرا که دنیا به خوبی فهمید واین پیام را گرفت که سپاه مسئول سرکوب وکشتارمردم است.بنابراین جو خوبی درسطح بین اللمللی ایجاد شده برای اینکه این سازمان سرکوبگر تحریم بشود. به احتمال زیاد هم دراجلاس بعدی کشورهای 1+5 و پس از آن هم درشورای امنیت سازمان ملل احتمالا تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رای خواهد آورد.

موضوع سوم: تجمع بیش از 1000 نفراز خانواده های زندانیان سیاسی ومردم به سبک شبهای قبل جلوی اوین وآزاد شدن 20 نفردیگراززندانیان سیاسی و همه بچه هایی که آنجا بوده اند می گویند که روحیه بسیارخوب و بالایی زندانیان ما دارند.

موضوع چهارم: بحث 22 بهمن است که سه سرفصل آن را درروزهای قبل بحث کردیم ورسیدیم به سرفصل آخرکه همان آکسیونهایی است که پیش رویمان قرار دارد.

همانطور که قبلا هم صحبت کردیم وقتی با فضای امنیتی وسرکوب وارعاب حکومت مواجه می شویم که کاملا هم تو خالی است، باید به سراغ آکسیونهایی برویم که کم خطرتر است وباهزینه کمتروبا مشارکت بیشترمردم قابل انجام است و به تدریج که این فضارا زایل کردیم، در یک حرکت بزرگ می توانیم این مرحله کودتاچی ها را پشت سربگذاریم.

به همین دلیل هم پیشنهاداتی مانند راهپیمایی سبزدرروزهای پنج شنبه بعدازظهرغروب، ترافیک ایجاد کردن و بوق زدن درخیابانها، شعارنویسی روی اسکناس وعیدی سبزدادن با این اسکناسها، 8 مارچ (18 اسفند) بحث پشتیبانی اززنان مبارزما که درزندان هستند و خانواده ها ومادران وخواهران داغداری که بیرون هستند وخانواده های زندانی ها، پخش اعلامیه، نوشتن مقالات واشاعه دادن آنها، همه می تواند زمینه ساز باشد برای چهارشنبه سوری که می تواند آن حرکتی باشد که این فضای رعب ووحشت را که می خواهند ایجاد بکنند بالکل بشکند. به همین دلیل هم است که آقای احمدی مقدم فرمانده پلیس این طورجزع فزع می کند وحتی خالی بندی می کند بلکه توی دل مردم را خالی کند وآنهاراازچهارشنبه سوری بترساند.

پیشنهادی هم آمده که چهارشنبه سوری به سبک مردم ومبارزان شیلی به جای قاشق زنی پشت درخانه ها، روی پشت بامها مثلا بعد ازاالله اکبر ساعت 10شب با زدن روی سطلهای خالی پلاستیکی یا قابلمه های بزرگ صدای زیاد ایجاد کنیم وبه این ترتیب اعتراض را درسراسرشهرنشان دهیم وهمزمان هم هرکس که درخیابان است بوق بزند.به نظرمن پیشنهادخوبی است وخیلی پیشنهادات خوب دیگرهم هست که من درروزهای آینده درباره اشان صحبت خواهم کرد.

تا فردا شاد و موفق و سرافراز باشید.

به امید پیروزی ایران وایرانی