February 24, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۸۸

سلام ۳شنبه ۴اسفند ۸۸، ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ میلادی

امروز در مورد چهار موضوع صحبت می‌کنیم و پیشاپیش هم عذر خواهی می‌کنم به خاطره بدی کیفیت صدا و تصویر، چرا که من در مسافرت هستم.

نکتهٔ اول اینکه خانوادهای زندانیان در جلوی زندان اوین همانند شب‌های قبل ادامه دارد که آزادی زندانیان را به دنبال آن داشتیم و همچنین تجمع روز گذشته در جلوی دادستانی انقلاب.

نکتهٔ دوم این که پخش فیلم حملهٔ وحشیانه مزدوران رژیم به خوابگاه دانشگاه تهران توسط بی‌بی‌سی موج بزرگی‌ از نفرت و خشم در میان مردم بر انگیخته که به قول بعضی‌ها میشود فقط آن را با خشم و نفرت زمان قتل های زنجیرای مقایسه کرد و به دنبال این ماجرا و برکناری سردار رجب زاده از ریاست پلیس تهران و نطقی که او در مراسم تودیع اش کرده بود که گفت بوده است که ما افتخارمان بر این است که کسی‌ را نکشتیم زمانی‌ که سر کار بودیم اما این قرار گاه ثار الله سپاه بوده است که مردم را کشته است و این نشان می دهد که اختلافات درون سپاه و پلیس بیش از گذشته وجود داشته است و فکر می‌کنم که آن هدفی‌ که کودتا چی ها و آن کمیته چهار نفرهٔ نوابغ یعنی‌ آقای نجار، نقدی، خامنه‌ای و طائب از برگزاری ۲۲ بهمن داشته اند که هم به دنیا نمایشی را نشان دهند و هم مردم را کوچک و سرکوب کنند و به مردم ایران نمایش دهند و هم جبهه‌ پشت سرشان را متحد کنند و به آقای خامنه‌ای هم بتواند دل بدهند، الان می شود گفت که تمام این اهداف شکست خورده چرا که دنیا آبرویشان را برد و آقای خامنه‌ای زمانی‌ که اخبار را شنیده است بیش از پیش حالشان بعد شده است و مردم هم که عصبانی و ناراحت از حکومت و وحشیگری های او بیش از پیش شده اند و جمع کردن جبهه‌ پشت سرشان هم بعد از شکست ۲۲ بهمن ، معلوم شده است که باعث تفرقه بین خودشان شده است.

نکتهٔ سوم این که آقای کروبی هم در همین راستا بیانیه‌ای منتشر کرده و به درستی‌ دست بر این مطلب گذاشته است که شما نیازی نیست که این نمایش را درست کنید، خواستی که جنبش قبلان هم اعلام کرده بود که یک جائی‌ را اعلام کنید که مردم بتواند جمع شوند که اصل ۲۷ قانون اساسی‌ هم این را صحه میگذارد، تجمع مسالمت آمیز ببینیم به قول ایشان که وزن کشی‌ بکنیم که راه عاقلانه تر وزن کشی‌ رأی گیری زیر نظر سازمان سازمان‌های بی طرف و مستقل که معلوم می‌کند چه کسانی‌ در کشور اکثریت دارند و چگونه این کودتا چی ها یه اقلیت کمتر از ۸درصد هستند در کشور و ایشان به درستی‌ تاکید بر رفراندوم کرده است که یکی‌ از اشکال خوب و درست استفاده از صندوق برای نشان دادن حاکمیت ملی‌ و نظر عموم مردم است .

اما نکتهٔ چهارم که می خواستم عرض کنم بحثی‌ است در مورد آنچه که در آفریقا ی جنوبی اتفاق افتاده است. توام شدن فشار بین المللی بر رژیم آپارتاید و عدم همکاری مردم با رژیم ، این دو عنصر دست به دست داد که سر انجام سفید پوستان طرفدار تبعیض نژادی آن اقلیت را مجبور به عقب نشینی کرد و حاکمیت اکثریت سیاهپوست را در آنجا برقرار کرد.

این بحث را برای فردا میگذارم و مقایسه آن با آنچه در ایران است. اما از سلسله اکسیون هایی که پیشنهاد شده، دو پیشنهاد دیگر را هم مطرح می‌کنم برای ماه اسفند غیر از پیشنهاداتی که روزهای قبل مطرح کردم؛

یکی‌ رفتن به بهشت زهرا در آخرین پنج شنبه سال به عنوان فاتحهٔ اهل قبور که از سنت های ما است و تاکید بر راهپیمائی ۵شنبه‌ها راهپیمائی سبز نزدیک غروب در خیابان آمدن که بعضی‌ از بچه‌ها مسیر هایی را هم مشخص کرده اند که در روزهای آینده ارائه می‌کنم و بوق زدن در خیابان ها که حضور جنبش را نشان دهد به اضافه اکسیون‌های دیگر که ما را آماده خواهد کرد برای آنچه که در ۴شنبه سوری و ۱۳ بدر و روز کارگر در پیش داریم و به اضافه آن بحثی‌ که ما چگونه داریم حکومت را به تنگنا می‌بریم.

تا فردا شاد ، پیروز، موفق و سر افراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان