February 26, 2010

متن پیاده شده روز جمعه 7 اسفند 1388

سلام

جمعه 7 اسفند 88، 26 فوریه 2010 میلادی

امروز راجع به 5 موضوع صحبت می کنیم،

موضوع اول: صحبت های آقای خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان است. برای چندمین بار آقای خامنه ای تاکید کرده که دیگر تمام شد اگر بعد از این کسی بگوید انتخابات صحت ندارد، بیرون از نظام است و در واقع خط نشان کشیده است. دقیقا مثل آدمی که واقعیت بیرونی برایش یک کابوس است و دلش می خواهد از خواب بیدار شود و این کابوس تمام شده باشد. صحبت از اینکه کسی بیرون نظام است مثل اینست که ایشان نمی فهمد که هشتاد درصد مردم او و حکومتش را و او را قبول ندارند و در واقع بیرون از نظامند.

آن چیزی که آقای خامنه ای نمی داند و نمی خواهد بداند اینست که آنچه که در ایران اتفاق می افتد، جنبش سبز مردم ایران جنبش بزرگ اجتماعی است که ریشه در چهار موضوع مهم دارد، اول ناکارآمدی سی و یک ساله رژیمی که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شکست خورده، همین الان ÷یش بینی تورم چهل درصدی و نرخ بیکاری بالای بیست درصد می شود، دوم تغییرات درون جامعه ایران است که رشد شهر نشینی رشد سواد آموزی رشد مشارکت زنان در اجتماع رشد صنعت و رشد ارتباطات جهانی تغییراتی را ایجاد کرده که نظام موجود با آن هماهنگ نیست، سوم گسل های پنج گانه ای است که انرژی زیادی درونش نهفته است، مثل گسل نسلی و جنسی و قومی و طبقاتی و گسل علم و جهل، شکافی که بین علم یک ملت و جهل کارگزارانش بوجود آمده و چهارم غلبه گفتمان حق مدارانه به جای گفتمان تکلیف مدارانه دینی است، غلبه گفتمان دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر در نه فقط روشن فکران ما بلکه در نظر عامه مردم ما. و این چهار محور در واقع چیزی نیست که یک شبه بوجود آمده باشد و یک شبه هم از بین برود. آنچه که در انتخابات خرداد سال گذشته اتفاق افتاد، تنها و تنها یک حرکتی بود که کمک کرد به اینکه آنچه که در درون جامعه ایران است بیرون بیاید، ممکن بود به دلیل دیگری خودش را نشان بدهد. و آنچه که الان دارد اتفاق می افتد اینست که یک ملت ایستاده و اتفاقا دارد به آقای خامنه ای می گوید که آیه قرآن ... ایشان حق ندارد به نفع خودش مصادره کند، آن آیه راجع به چیز دیگری، بحث دیگری ست، در مورد مسائل آن روز دنیای اسلام است و در دنیای امروز آقای خامنه ای نمی تواند به جای ملت و به جای همه تصمیم بگیرد و بگوید که همه رای داده اید که داده اید، هیچ حقی ندارید، من می گویم احمدی نژاد رئیس جمهور بشود و بقیه بنشینند سر جایشان و با نمایشی که سپاه برایشان درست کرده و دویست سیصد هزار نفر، آدم اجاره ای را نشان داده و بعد هم شو نشان داده و دروغ های گنده گفته، جای مردم واقعی را نمی گیرد و بعد هم مردم را در روز 22 بهمن کتک زده و زندان کرده این مشکل آقای خامنه ای را حل نمی کند و جای مردم واقعی را نمی گیرد. این را از این جهت عرض کردم که تم تبلیغاتی یک هفته ده روز حکومت ایران شب و روز مجلس بی خاصیت خبرگان و حرف های آقای خامنه ای خلاصه اش اینست که از کابوسی که وجود دارد بیدار بشوند بلکه این کابوس نیست و واقعیتی ریشه دار در جامعه امروز مردم ایران است. و حق ملت ایران که متحقق خواهد شد.

موضوع دوم: سوالاتی بود که یکی دو نفر در مورد بحث دیروز من راجع به بحث مبارزات خشونت آمیز و بی خشونت در مقابل رژیم ایران، و بعضی ها فکر کرده بودند که منظور من اینست که دستگاه اطلاعاتی ایران خیلی قوی است، همچین باوری را من ندارم، پدر جد سازمان امنیت حکومت ایران کی جی بی شوروی یا سازمان های اطلاعاتی کمونیستی بودند که بسیار قوی تر و نیرومند تر از آقایون بودند و در واقع معلم آقایون بودند، اما همه این رژیم ها که سازمان امنیتی شان معتقد بودند مگس از آسمان شوروی یا کشور های کمونیستی نمی پرد مگر اینکه آن ها می دانند، اما تمام این ها در مقابل مبارزات بی خشونت مردم رنگ باختند، چون اساس مبارزات بی خشونت بر مشارکت هرچه بیشتر مردم، حل کردن پایه های حکومت مردم در درون مردم است و وقتی این مسیر را شما طی بکنی از دستگاه های امنیتی کاری ساخته نیست. و گرنه دستگاه اطلاعاتی این آدم را بگیرد، آن را بگیرد، حداقلش اینست که با دستگاه اطلاعاتی یک کشور ساخت و پاخت کرده خط لوله گاز را می خواهند برایشان با قیمت بسیار پایین بکشند، و باج بدهند و همکاری کنند و توانشان را هم در این مدت دیده ایم و خیلی چیزهای ساده را هم نمی فهمند.

موضوع سوم: این روزها در محافل مختلف سیاسی بین المللی این موضوع مطرح است که دو موضوع اتفاق خواهد افتاد، یک نوع اجماعی ایجاد شده برای تحریم سپاه بعد از سرکوبی که صورت گرفته بخصوص بعد از 22 بهمن که نقش سپاه خیلی آشکار در خیابان های تهران و خیلی شهر ها دیده شده و در این طرف به دنیا خیلی شتاب داده و دوم مقابله با برخود حکومت ایران برای مسئله سانسور ماهواره ها و اینترنت و مقابله دنیا با این مورد و فراهم کردن زمینه هایی که گردش آزاد ارتباطات در همه جای دنیا بتواند به راحتی انجام بشود و دیکتاتور ها نتوانند در آن دخالت کنند. این چکیده بسیاری بحث هایی است که در محافل سیاسی دنیا، اروپا و آمریکا مطرح است.

موضوع چهارم: صحبت های آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه است که آب پاکی را روی دست حکومت ایران ریخته و گفته که سیستم دفاع موشکی را به دلیل اینکه توازن در منطقه به هم می خورد دیگر ما به ایران نمی دهیم. البته مراد از توازن فشاری است که اسرائیلی ها روی روسیه آورده اند. به هر حال باید گفت که بهانه قبلی روس ها که یک روز می گفتند مشکل فنی است، یکی روز می گفتند مشکل از ایران بوده، یک روز می گفتند کشتی گم شده و یک روز می گفتند بعدا می دهیم، و حالا خجالت را کنار گذاشتند و توی سر حکومت ایران زده اند و گفته اند که چند سال پول هم دادی داده باش، ما سیستم دفاع موشکی را بهت نخواهیم داد.

موضوع پنجم: نکته بعدی در مورد آکسیون های پیش رو است که از آکسیون هایی که در خدمت سه هدف بود می رسیم به فلج سازی. فلج سازی انواع و اقسامی دارد، این آن چیزی است که در مورد بحث آفریقای جنوبی هم صحبت کردیم که در آفریقای جنوبی برای مقابله با رژیم نژاد پرست در واقع تحریم و عدم همکاری با رژیم و عدم خرید از سفید پوست ها و تحریم جهانی، باعث شد که حکومت آپارتاید سقوط کرد. در ایران فلج سازی به شکل بایکوت کالاها، عدم همکاری و اعتصاب مثلا ده دقیقه ای به سبک لهستان و مسائلی از این قبیل همکاری با اعتصاب و غیره زمینه هایی است که ما را به سمت فلج سازی می برد. در این مورد در روز های آینده بیشتر صحبت می کنیم و آکسیون مهم چهارشنبه سوری.

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی