March 10, 2010

متن روز چهارشنبه روز 19 اسفند 88

مروز 19 اسفند 88 و 10 مارچ 2009 میلادی

امروز درباره 8 موضوع صحبت می کنیم.

بودجه 89

نکته اول این که دعوا در مجلس بر سر شکل جدید یاراانه ها که نقدی شده بالا گرفته و آقای احمدی نژاد که می خواهد چهل هزار میلیارد تومان پول را می خواهد دست خودش باشد واین که کار که به آقای خامنه ای کشیده و او به مجلس گفته بشنید و گوش کنید و در جلسه غیر علنی مجلس بعد همه چک و چانه ها بیست هزار میلیارد تومان پول در اختیار آقای احمدی نژاد قرار گرفت.

مطمئنا آقای احمدی نژاد این پول را در راه های پوپولیستی و امثال دوست عزیزش مثل آقای چاوز خرج می کند. و این پول که بحث خانه سازی های انبوه را می کند بیش از همه احتمالا باجی خواهد بود که به سپاهیانی که او را بر سر کار آورده اند خواهند پرداخت. اما آنچه که از این قانون بودجه و پرداخت نقدی رایانه و این صحبت ها عاید ملت خواهد شد به احتمال زیاد دو چیز خواهد بود:یکی فساد گسترده و سوء استفاده های بیشتر خواهد بود و دوم تورم و گرانی سرسام آور و بیشتر که همین حالا آثارش قابل ملاحظه است.


مبارزقدیمی

نکته دوم این که دوست و مبارز قدیمی ما دکتر محمد ملکی را اعلام کردند ممکن است حکم محارب داده باشند پسر ایشان در مصاحبه ای اعلام کرده در ملاقاتی که با پدرش داشته ، دکتر ملکی گفته "ما را ز سر بریده می ترسانند" و انصافا هم برای مبارز برزگ و قدیمی ای مثل دکتر ملکی این جور تهدید ها خنده دار است .

محاکمه نمایشی

نکته سوم این که محاکمه عاملین کهریزک کاملا غیر علنی و پشت درهای بسته بدون این که اصلا معلوم باشد چه کسی در حال محاکمه است و چند تا آدم در سایه را سرشان را لب باغچه می برند اما من فکر می کنم مثل جریان کوی دانشگاه چند نفر را به جرم دزدیدن ریر تراش محاکمه می کنند. صرفا بریا این که بگویند آقای خامنه ای خواسته و انجام شده. اما قطعا عدالت اجرا نخواهد شد.

اعتصاب و اعتراض

نکته چهارم این که کارکنان اداره مخابرات راه دور فارس بعد از این که وقتی نتیجه از اعتصاب خودشان در استان نگرفتند برای گرفتن حقوق عقب افتاده شان جلو وزارت صنایع در تهران تجمع کردند.

نکته دیگر این که دانشجویان دختر دانشگاه آزاد قم تجمع اعتراضی را داشته اند که در آن به تبعیض علیه زندان در دانشگاه اعتراض داشته اند .

نکته ششم این که ویزیر اموخارجه فرانسه به بازداشت آقای جعفر پناهی فلیمساز جهانی ایرانی و ممنوع الخروج کردن خانم سیمین بهبانی شاعر باند آواز ایران به شدت اعتراض کرده است.

چهارشنبه سوری

نکته هفتم این که باز من مجموع چند سوال را یک جا جواب می دهم و آن این که راجه چهلرشنبه سوری و در واقع سه شنبه شب سوالاتی به این مضمون هست که فرض کنید ما در این شب ترافیک ساعت 6 را مختل کردیم و یا سایر کارها مثل از روی اتش پریدن سنتی و غیره و ساعت نه شب هم با قاشق زنی سبز اعتراض مان را به دیگر محله ها بردیم. این چه تاثیری می گذارد؟

قبلا هم توضیخ داده ام در استراتژی بزرگ یک حرکت اعتراضی در یک حرکت اعتراضی مثل چهارشنبه سوری هم تقویت نیروی مقاومت و حس یک پارچگی را دارد و هم کودتاچی ها را فرسوده می کند و نشان می دهد همه این تبلیغات و تداراکی که می کنند باد هواست و هم این که وضعیت کشور را فوق العاده نگه می دارد که به فلج سازی آنها کمک می کند.

اما به خصوص این چهارشنبه سوری مسلبقه بین مرگ و زندگی ، بین مرگ و ناامیدی و ترس و شجاعت که چکیده مبارزات بی خشونت هست را نشان می دهد. حکومت با تمام توان اش سعی می کند گرد ترس و مرگ و ناامیدی را سر جامعه بپاشند و این واکنش مردم است که آنها به عقب می برد . حکومت اگر زورش برسد دوست دارد همه را از رهبریان جنبش تا کادر های آن را دستگیر کند و و اگر نمی کند به دلیل ترسی است که از مردم دارد. بنابریان هر کدام از این کارهای اعتراضی بزرگ در واقع آنها را آچ مز می کند و عقب می راند.

یک سوال و چهار اصل اساسی

نکته هشتم این که شش سوالی که اغلب پرسده می شود که حنبش سبز از کجا آمده ، استراتژی و رهبری اش چیست ، چگونه پیروز می شود، کی پیروز می شود ، دنیا چه کار می کند و بعد از خروج دولت احمدی نژاد چه مسیری را طی می کند.

این شش سوال را سعی می کنم هر شب به یکی از آن ها جواب بدهم . دیشب راجع به این که جبش از کجا آمده و با انتخابات خرداد شروع نشده بلکه ریشه های عمیقی دارد صحبت شد.

امروز می پردازیم به این نکته که سازماندهی جنبش سبز چگونه است از نظر من انچه جنبش در نه ماه گذشته نشان داده حول محور مرحله ای روشن، شفاف و دست یافتنی پایین آوردن دولت کودتاچی و به کرسی نشاندن آقای موسوی به رییس جمهور منتخب مردم، جنبش چهار اصل را در دستور کارش قرار داده اند و ما در باره اش صخبت کرده ایم.

اول پافشاری بر مبارزات بی خشونت و حفظ انظباط آن است دوم سازماندهی غیر متمرکز و تکیه بر ابتکارات فردی و استفاده از شبکه های اجتماعی است.

سوم به رسمیت شناختن اختلافات درون جنبش و پلورالیسم جنبش سبز و به این ترتیب حفظ وحدت نیروهای درون جنبش ضمن این که هر گروه و فردی عقاید خاص خودش را دارد و دیگران این اختلاف نظر را به رسمیت می شناسند.

چهارم حل اختلافات میان حکومت و مردم و نیز گرایش های مختلف از طریق انتخابات آزاد و که هم آقای کروبی و هم آقای موسوی بر آن تاکید کردند .

این چهار اصل راهبردی به نظر من به خوبی تا امروز جنبش را راه آورده و این روش رهبری جنبش یعنی روش پایین به بالا که با شعار محوری هر سرباز یک رهبر و هر رهبر یک سرباز روش جنبش سبز ایران است و دنیا هم دارد از ایران یاد می گیرد.

تا فردا شاد پیروز موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانی