March 12, 2010

متن پیاده شده روز جمعه 21 اسفند 88

سلام
امروزجمعه 21 اسفند 88 12 مارس 2010 میلادی
امروز در مورد هشت موضوع صحبت می کنم.
موضوع اول مصاحبه خانم رهنورد با سایت کلمه است که همه را به خواندن این مصاحبه دعوت می کنم.
من چند نکته را در این مصاحبه جالب دیدم، اول این که خانم رهنورد باز هم تاکید کرده است من این دولت را نامشروع می دانم ، دوم این که ایشان به درستی مطرح کرده که جنبش سبز جنبش پلورالیستیک و متکثری است که جنبش های زنان ، کارگری، دانشجویان و اقوام مختلف را همگی در کنار هم قرار داده است و همه برای هدف دموکراسی خواهی در ایران کار می کنند و باز هم به درستی ایشان تاکید کرده است که جنبش زنان علی رغم فعالیت در جنبش سبز جداگانه هم باید فعالیت خودش را دنبال کند و خواسته های به حق زنان را دنبال کند و خانم رهنورد تاکید کرده بر نقش زنان در جنبش سبز و آزادی خواهی ملت ایران.

سوم این که خانم رهنورد تاکید کرده چهارشنبه سوری مراسمی است شاد، صلح آمیز و این بار مردم با برگزاری یک سنت ملی اعتراض خودشان هم را نشان خواهند داد با استفاده از سمبل های چهارشنبه سوری مثل پریدن از روی اتش و قاشق زنی و سر و صدا و به خصوص با شادی و شادمانی در برابر حکومت غم خواه اعتراض خودشان را نشان می دهندو لذا پیشاپیش ایشان تاکید کرده است اگر هر گونه خشونت ورزی اتفاق بیافتد از طرف عوامل حکومت است.
آقای مهندس موسوی هم در دیدار با مصطفی تاج زاده تاکید کرده است که ما می ایستیم تا به اهدافمان برسیم و این برای چندمین بار است که اقای موسوی مثل خانم رهنورد یا آقای کروبی به درستی تاکید کرده بر ایستادگی بر قولی که به مردم داده اند. به قول مجتبی کاشانی شاعر معاصر سبز یعنی استقامت تا بهار و ما تا بهار دموکراسی و تا بهار سقوط حکومت کودتایی و به زانو انداختن حکومت دیکتاتوری او استقامت و مقاومت سبز ها ادامه دارد.
نکته دوم این که آقای یوسفی غروی از مدرسین قم اضحار فضل کرده و گفته چهارشنبه سوری از مظاهر آتش پرستی است و خرافی است. ای کاش اقای غروی کمی مطالعه می کرد هموطنان زرتشتی ما و متدینین به دین پاک زرتشت هیچ گاه آتش را نمی پرستدیند بلکه اتش را به عنوان مظهر نور و پاکی و اهورا مزدا تقدیس و ستایش می کردند آن چنان که در همه ادیان از جمله اسلام نور مظهر خداست و خدا نور آسمان و زمین است . در مورد غیر عقلی بودن هم هیچ کدام از مناسک در ادیان مختلف مبانی عقلی ندارد و تنها اداب و رسومی است پیروان هر دینی آن را اجرا می کنند انچنان که در اسلام هم هیچ دلیل عقلی نمی توان ارائه کرد که چرا فلان نماز سه رکعت است و چرا باید طواف کرد و در مورد مناسک و اداب و رسومی که وجود دارد معمولا ادیان از حمله اسلام بی طرف هستند همان طور که اسلام هم نسبت به خیلی از آداب و سنن اعراب کاری نداشت و آقایون به غلط آن را از اسلام می داند و به نظرم این آقایون نمی دانند که سنن ملی تشکیل دهند هویت و وجود یک ملت است.
نکته سوم این که اعتصاب دوساعته ای را کارگزان در بخش کوک سازی ذوب آهن اصفهان سازمان دادند و فیش حقوقی شان را پاره کرده اند و مدیر عامل در میان شان خاصر شده و قول بر طرف شدن موضوع را داده است فکر می کنم در کارخانه هایی مانند ذوب ۀهن که بجه ها متشکل هستند و سازمان دهی اعتصاب های یک روزه، دو ساعته و حتی ده دقیقه ای کارهای خوبی است که می تواند اخصاری به دست اندرکاران باشد و نیز می تواند مورد تقلید سایر کارگران هم قرار بگیرد.
نکته چهارم این که صندوق توسعه ملی به جای صندوق ذخیره ارزی قرار است به دست رییس جمهور تشکیل شود و این بار به جای بانک مرکزی با تشکیل این صندوق یک سره دست رییس جمهور قرار بگیرد که بیش از گذشته به غارت ان مشغول شوند.
نکته پنجم اینکه ، معاون آقای احمدی نژاد در سفری که به آلمان داشته با اعتراض بچه های برلین مواجه شده ،تظاهراتی که شکل دادند و سفارتخانه را سبز کردند ،همین تر در اتاوا هم بچه ها برای نشان دادانه اعتراض خودشان با رقصهای سنتی و ملی در جلوی سفارتخانه به یکی از بهترین اشکال ،اعتراض خودشان و جهت گیری شاد و زندگی خواهانه جنبشه سبز را نشان دادند .
نکته ششم اینکه دو هزار نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با امضای اعلا میه ای اعتراض خودشان را به ادامه حبس و زندان هم شاگردیهاشون اعلام کردند و خواهان آزادی آنها شدند .
نکته هفتم اینکه آقای اوباما ،رییس جمهوری آمریکا برای یک سال دیگر تحریمهای آمریکا علیه ایران را تمدید کرد و این روزها در دستگاه حاکمه آمریکا تحرکات زیادی برای فشار آوردن بر حکومت ایران دیده میشود از جمله اظهارات آقای بایدن ،معاون رییس جمهور آمریکا ، در مورد سلاح هسته ای و ایران در روز گذشته هم همین معنی را می رساند .
و نکته هشتم ادامه بحث ماست در پاسخ به همان شش سوالی که اغلب درمورد جنبش سبز پرسیده می شود ،یعنی ، از کجا آمده ، چه جور رهبری و سازماندهی دارد ،چگونه پیروز می شود ،چه زمانی پیروز میشود ،دنیا چه کار میتواند انجام بدهد و بعد از سقوط احمدی نژاد چه ؟
در پاسخ به این سوالات به سوال سوم رسیده بودیم ،اینکه جنبش سبز چگونه به پیروز میشود ،همون جورکه دیروز توضیح داده بودیم در واقع در سمت جنبش سه زمینهٔ رشد ،رشد جغرافیایی ،رشد در بین طبقات و گروههای اجتماعی جدید و رشد کیفی به معنی رشد آموزش کادرهای جنبش ورشد سازماندهی و ارتباطات در سوی جنبش باید اتفاق بیفتد و در سمت مبارزه نیز در واقع ،رسیدن و کار کردن روی چهار هدف، مشروعیت زدایی از حکومت ،فرسایش حکومت و ایجاد شکاف در آن ،تقویت یکپارچگی و مقاومت ملی‌ و فلج سازی حکومت ،این دو طرف وقتی‌ به حدی از تکافو برساند آنگاه موازنهٔ قوا را به هم خواهند زد .همین طور روز گذشته هم تاکید کردیم که ایستادگی بر سه مفهوم وحدت کل نیروهای مخالف، برنامه ریزی و سازمندهی وحفظ دیسیپلین مبارزات بی‌ خشونت ،سه اصلی‌ است که اگر بر آن بمانیم جنبش میتواند پیروز شود اگر نه عدول از آنها، جنبش‌ها را با بن بست و شکست مواجه می‌کند، با مرور این بحثها می رسیم به اکسیونها یی که هر کدام از آن‌ها در خدمت یکی‌ از این اهداف چهار گانه میتوانند قرار بگیرند،که فردا مختصری راجع به آن توضیح میدهم و ضمیمه برنامهٔ فردا خواهم کرد ،همینطور فردا راجع به تاکتیک ها ی رژیم هم در این مرحله که می‌خواهد مقابل کند با حرکت پیروزمند جنبش بیشتر بحث خواهیم کرد و اینکه چگونه با آنها مقابله کنیم .
تا فردا شاد پیروز و موفق و سرفراز باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی‌