March 16, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه 25 اسفند 1388

سلام ۳شنبه ۲۵ اسفند ۸۸، ۱۶ مارس ۲۰۱۰ میلادی

امروز درمورد ۷ موضوع صحبت می‌کنیم

موضوع اول اینکه کمیسیون مشترکی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی انتظامی تشکیل شده برای مقابل با ۴شنبه سوری. همینطور دادستان تهران هم اعلام کرده است که ۶نفر به اعدام محکوم شدند از متهمین روز عاشورا و همچنین حرفهای دیگری هم گفته است همانند آدمی‌ که شب از ترس در کوچه باغ راه میروند و آواز میخواند ، از ترسش همانند مقامات دیگر میگوید که همه چیز را خواباندیم و حتا وعده داده است که بعدا ما برخوردهای اجتماعی و اخلاقی‌ را دوباره از سر خواهیم گرفت و دوباره به جان زن و بچهٔ مردم خواهیم افتاد. به هر صورت آنچه که اهم است برای ایجاد رعب و وحشت ، آقایون همه بسیج شده اند بلکه بتوانند مردم را از برگزاری مراسمی که هزاران سال است که اجرا میکنند باز بدارند. انچکه من میخواستم از شما خواهش کنم این است که امشب که مراسم ۴ شنبه سوری برگزار میشود طبقه سنتهای دیرینهٔ ما ایرانیان در کمال آرامش با احتراز از اینکه کسی‌ به خطر بیفتد در مقابل این خون آشامان و شب پرستان و در عوض با تمام قوا شاد بودن و زندگی‌ خواهی و زنده بودنمان را با سرو صدا با ترافیک ایجاد کردن از ۶ بعد از ظهر، مراسم ۴شنبه سوری را با قاشق زنی‌ پر سروصدا از ۹ شب به بعد در واقع اعتراض خودمان را با زندگی‌ خواهی نشان خواهیم داد و این بزرگترین ضربه ایست است که در مقابل می‌توان به حکومت زد.


نکتهٔ دوم تجمع صدها نفر از خانوادههای زندانیان سیاسی، و آزادی تعدادی از زندانیان بوده است

نکتهٔ سوم ممنوعیت حزب مشارکت توسط قوهٔ قضائیه و برگزاری کنگرهٔ حزب توسط وزارت کشور بوده است

چهارم فتوای آیات الله دستغیب است در مورد کسانیکه مردم را سرکوب و شکنجه میکنند. آنها محارب هستند

نکتهٔ پنجم ، یک بازجوی آقای بهزاد نبوی در مصاحبه‌ای درواقع اعتراف کرده و از دهانش در رفته است که ما حکم دستگیری امثال آقای نبوی و دیگران یکروز قبل از انتخابات صادر شده بود و ما فکر میکردیم که با این دستگیر‌ها اعتراضی در کار نخواهد بود و مردم اعتراضی نخوهند کرد و پیشاپیش سرکوب میشوند.

نکتهٔ ششم اینکه مجمع فعالان حقوق بشر مطرح کردند که در بند ۳۵۰ زندان اوین، زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا نامحدود زده اند و ۵نفر از آنها به سلول انفرادی منتقل شده اند. زندانیان این بند به شرایط بلاتکلیف خودشان اعتراض دارند و همینطور به شرایط بد این زندان و ریس سختگیر و شکنجه گار این بند آقای بزرگ نیا به آنها حمله کرده است. به هر صورت این قبیل مزدوران بدانند که اسم و رسم و مشخصا تشان بزودی اعلام میشود.

نکتهٔ هفتم ، مصاحبهٔ خانوم کروبی است در مورد حملهٔ ۴۰، یا ۵۰ نفر به حمایت نیروی انتظامی به منزل ایشان و عذرخواهی که ایشان از همسایه ها یشان کرده است و انصافا پافشاری که بر تداوم مبارزه کرده است از طرف خود ایشان و آقای کروبی و خانواده.

تا فردا شاد ، پیروز ، موفق و سر افراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان