March 17, 2010

متن پیاده شده روز چهار شنبه 26 اسفند 1388

سلام، چهارشنبه 26 اسفند 88، 17 مارس 2010 میلادی

خسته نباشید، دست مریزاد. شب گذشته سراسر کشور نورباران بود. از کوچکترین شهرهای کشور تا محلات شهرهای بزرگ ایران زمین همه جا صدای مرگ بر دیکتاتور شنیده می شد. آنچه که جشنواره نور نامیده شده بود به درستی تحقق پیدا کرد. مردم ما در سراسر ایران تا آنجاییکه من اخبار دریافت کردم از اهواز تا مشهد، از تهران تا درود، ازشیراز تا اصفهان، ازکوچکترین شهرها تا بزرگترین شهرها همه جا مراسم چهارشنبه سوری توام بود با صدای مرگ بر دیکتاتور، به آتش افکندن اهریمن و دیکتاتور ایران، مقابله با شب گرایان و تاریک اندیشان کشور و به درستی یک نافرمانی مدنی تمام عیار در سطح کشور، بسیار بسیار عالی شد. مبارزات بی خشونت در تحلیل نهایی چیزی نیست جز جنگ روانی و نافرمانی مدنی. جنگ روانی حکومت که بیش از یک ماه سعی کرده بود با ارعاب، با آدمکشی، با اعدام، با ایجاد ترس و وحشت و پاشیدن گرد مرگ بر سر کشور، مردم را از ادامه مبارزه نا امید کند و حرفهایی که آقایان از دادستان تا خود آقای خامنه ای دایماً تکرار کرده بودند که ما دیگر سرکوب کردیم و همه چیز تحت کنترل است، شب گذشته نقش برآب شد، تمام آن جنگ روانی حکومت باد هوا شد و مردم به درستی نشان دادند که نمی ترسند.


تاکتیک جنبش که به صورت پراکنده ازروزهای ملی که مورد توافق همه هست استفاده بکند، شب گذشته نشان داده شد که کاملاً درست بود و کار کرد در سراسر کشور و این پیروزی مطمئناً ذخیره بسیار خوبی است برای جنبش در مقطع ورود به سال جدید که به قول آقای مهندس موسوی سال صبر، ایستادگی و مقاومت است.

به هر صورت مهمترین وجه چهارشنبه سوری در امسال نافرمانی مدنی بود که مردم انجام دادند چرا که همه مقامات تاکید کرده بودند که این مراسم نباید انجام شود بخصوص اشتباه بزرگ آقای خامنه ای که تاکید کرده بود وجه شرعی ندارد و مردم با گوش نکردن به آن، به خصوص خیلی ها گفتند فقط به خاطر اینکه به آقای خامنه ای نشان دهیم که حرف او برای ما پشیزی ارزش ندارد و در مقابل آن می ایستیم، با حرکتی که دیشب کردند ایستادگی خود درمقابل حکومت و شخص دیکتاتور را نشان دادند و بهتراز هر چیزی نشان داده شد که در مقابل حکومت مرگ اندیش و غم افزایی که سراسر کشور را غمگین و ناراحت می خواهد بهترین روش زندگی خواهی و شادی است که از این به بعد هم جنبش می تواند دنبال کند.

تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرافراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.