March 29, 2010

متن پیاده شده روز دوشنبه 9 فروردین 1389

سلام
دوشنبه 9 فروردین 1389 – 29 مارچ 2010 میلادی
امروز درباره 8 موضوع صحبت می کنیم.
موضوع اول: تشییع جنازه همسر آیت الله منتظری در قم
دیروزتشییع جنازه همسرآیت الله منتظری درقم انجام شد. اما به قول جمعیت هزاران نفری که شرکت کرده بودند، "تشییع بی جنازه، این هم یه ظلم تازه".یعنی حکومت جنازه مرحومه همسرآقای منتظری را دزیده بودند برده بودند و تا گورستان تحویل ندادند ولی مردم ترجیح دادند که ولو بی جنازه درمسیری که خانواده اعلام کرده بودند تشییع جنازه انجام بدهند. سواراتوبوس های حکومت هم نشدند. عملا در خیابان "چهارمردان" قم به شکل یک تظاهرات حرکت کردند وشعارهایی مثل "عزاعزاست امروز، ملت سبزایران صاحب عزاست امروز" وسایرشعارهای جنبش سبزرا سردادند. پاره ای علامتهای جنبش سبزمانند علامت "وی" وعکس های آقای منتظری را نشان دادند. درگیری هایی هم درحرم شد، عکس آقای خامنه ای را بعضی ها خواستند بالا ببرند که مردم گرفتند پاره کردند، به مردم حمله کردند ونهایتا هم آن طورکه سایت آیت الله منتظری می گوید 30 نفررا دستگیر کردند. این حرکت آن هم درایام تعطیلات نوروزی به حکومت نشان داد که هرچقدرهم بخواهد ظلم وخشونت بکند، نمی تواند مردم را بازبدارد ازمقابله ای که به هربهانه ای با حکومت می کنند و مهراراده خودشان را می کوبند.


موضوع دوم: احکام سنگین برای دانشجویان عضو "شورای دفاع ازحق تحصیل"
"شورای دفاع ازحق تحصیل" ازپاره ای ازبچه هایی که ستاره دارشده بودند وازتحصیل محروم شده بودند - بچه هایی که جزء بهترین و بافکرترین و باهوش ترین فرزندان این مملکت هستند - تشکیل شده بود. اعضای این شورا بعدازانتخابات دستگیرشدند و درشعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست آقای"پیرعباسی" شروع کردند که احکام سنگین به آنها بدهند.
آقای "ضیا نبوی" سخنگوی شورا که از 25 خرداد تا الان درزندان است به 15 سال حبس محکوم شده وجالب است که خود قاضی اعتراف کرده که 10 سال آن را وزارت اطلاعات بهش گفته بابت ارتباط با سازمان مجاهدین خلق برای آقای نبوی ببرد. درحالیکه خود آقای نبوی گفته با وجودی که فشارزیادی آوردند و شکنجه کردند و کتک زدند که همچین چیزی را گردنش بگذارند، هرگزگردن نگرفته است. این هم شده ترفند جدید آقایان اطلاعاتی ها که برای اینکه حبس های طولانی مدت بدهند به طورواهی ارتباط با پاره ای سازمانها مثل مجاهدین خلق را درپرونده می گنجانند وسعی می کنند به دروغ بباورانند.
آقای "مجید دری" که از 18 تیرماه گذشته درزندان است، به 11 سال زندان محکوم شده که مجددا 10 سال آن به خاطرارتباط با سازمان مجاهدین خلق است که بازهم صحت ندارد.
خانم "مهدیه گلرو" که از 13 آذرماه ازهمین شورا درزندان است با مشکلات جسمی وعفونت روده دست وپنجه نرم می کند وخیلی ها نگران حکم اوهستند.
خانم"شیوانظرآهاری" که 100 روزاست که دربازداشت به سرمی برد وغیراز عضویت درشورای دفاع ازحق تحصیل، ازفعالین حقوق زنان وحقوق بشراست و دانشجوی فوق لیسانس مهندسی عمران است نگرانی برای حکمی که درانتظارش است شدت گرفته است.
"پیمان عارف" عضودیگراین شورا است که ازمدرسه تیزهوشان فارغ التحصیل شده. ابتدا مهندسی می خواند بعد به رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران رفت وازشاگردان درخشان وبا استعداد وخوش قلم وخوش فکربود که اوهم از 28 خرداد گذشته درزندان است. یک سال حبس برایش بریده اند بعلاوه یک ونیم سال تعلیقی که قبلا برایش بریده بودند اضافه کرده اند ومحرومیت ابد ازروزنامه نگاری وعضویت درهر حزب و گروه سیاسی.

"حسام سلامت" شاگرد اول کنکوردکترای جامعه شناسی که جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول شده بود، از 30 خرداد گذشته درزندان است و به دوسال حبس تعزیری محکوم شده است.
"سعید جلالی فر" که از 9 آذرماه دستگیر شده وازفعالین حقوق بشرودفاع ازکودکان کاروخیابان هم است دستگیرشده دیگراین جمع است.
"زهراتوحیدی" و"علیرضا خوشبخت" که درچند ماه اخیردستگیرشده بودند.
همانطور که دیده می شود بچه هایی که به نمایندگی ازجمع بزرگی ازدانشجویان ودانش آموختگانی که طی سه چهارسال گذشته ستاره دارشان کرده اند وازتحصیل محرومشان کردند (وهمه شان ازدرخشان ترین وبا استعدادترین بچه های مملکت ایران هستند) درزندان به سرمی برند واین حکومت استعدادکش ودشمن علم ودانش به جانشان افتاده وبا احکام قلابی سعی دارد که آنها را درزندان نگه دارد.

موضوع سوم: تعداد دیگری اززندانیان سیاسی که بلاتکلیف درزندان هستند.
آقای "علی بی کس" که دکترای تاریخ دارد وجرمش همکاری با ستاد تبلیغات آقای موسوی است نیز از 24خرداد ماه گذشته درزندان به سر می برد وهنوزبلاتکلیف است. همین طورآقای "محمدصادق جوادی حصار" روزنامه نگار باسابقه وخوشنام ایران که اوهم سه ماه است که به جرم طرفداری ازآقای کروبی دستگیر شده وهنوزاثری ازتعیین تکلیف اونیست. "رضاخندان" عضو هیئت مدیره هیئت دبیران کانون نویسندگان و "میتراعالی" دانشجوی دانشگاه شریف و"علیرضا پیروزی" گروه های دیگری هستند که چندین ماه است که درزندان هستند وهمچنان بلاتکلیف هستند.
موضوع چهارم: اعلام عدم تمایل اتحادیه عرب به صحبت با حکومت ایران
بعد ازپیشنهاد"عمرموسی" دبیر کل اتحادیه عرب که "خوب است کشورهای عربی با ایران صحبت بکنند"، روزگذشته وزیرخارجه مصراعلام کرد که راجع به این پیشنهاد پشت درهای بسته دراجلاس سران عرب صحبت شد و تصمیم براین است که کشورهای عربی تمایلی به صحبت با ایران ندارند. به این ترتیب پیشنهاد آقای عمرموسی - که حکومت ایران خیلی هم روی آن سروصدا کرده بود که شاید به این ترتیب ازانزوایی که دچارآن است به این ترتیب بیرون بیاید - رد شد ودرکنفرانس سران عرب مصوبه ای به دست نیامد.
نکته دیگردرهمین رابطه این است که آقای"سجادی" سفیر ایران درمسکودر مصاحبه ای گله کرده ازاین که چرا وقتی که ایران می گوید که نمی خواهد سلاح اتمی تولید کند، رهبران روسیه حرف ایران را باورنمی کنند؟ وچرا روسیه ازقطعنامه های تحریم ایران تا به حال پشتیبانی کرده وهم صدا با کشورهای غربی شده؟ به نظرمی رسد که باهمه نوکری که حکومت ایران برای روسیه می کند وهمه دست بازی که روسیه درسپاه پاسداران ودستگاه اطلاعاتی ایران دارد و عملا خیلی اوقات مشاوراین آقایان برای سرکوب مردم ایران است، اما به دلیل منافع بزرگتری که دارد وارتباطاتی که با آمریکایی ها دارد و زدوبندها وبده بستان هایی که با سایرکشورهای غربی دارد، اکنون پشت ایران را خالی کرده که داد سفیرایران هم درآمده ومثل یک بچه حکومت ایران را به بازی گرفته.
موضوع پنجم: سوء استفاده حکومت ایران ازاسم پلیس بین اللمل برای بار دوم
ایران سوء استفاده ازاسم پلیس بین اللمل را برای باردیگر تکرارکرد. یک باردر جریان برخورد با دکتر"آرش حجازی" به دروغ ایران ادعا کرد که پرونده ای را برایش تشکیل داده و به پلیس بین اللمل داده که بعد پلیس بین اللمل تکذیب کرد. اخیراهم در "پرس تی وی" اعلام کرده که برای آقای "احمد باطبی" و"کیوان رفیعی" دوتن ازفعالین حقوق بشرپرونده تشکیل داده وبه پلیس بین اللمل داده که بازهم درتماسی که با پلیس بین اللمل گرفته شد معلوم شد که این حرف از بیخ دروغ است. به هرصورت بهتراین نمی شد آبروی پلیس ایران وآبروی نداشته دستگاه قضایی ایران را برد.
موضوع ششم: تجمع خانواده زندانیان سیاسی
تجمع خانواده های زندانیان سیاسی دیشب درمقابل زندان اوین بود که مجددا این تجمعات شروع شده.
موضوع هفتم: ضمیمه شدن مقاله اعتصابات به برنامه امروز
مقاله "اعتصابات" نوشته"جرمی ویچر" که قبلا معرفی شده وضمیمه برنامه امروزبرایتان ارسال می شود. چرا که داریم وارد فازدوم مبارزه می شویم که فلج سازی حکومت است که روزهای بعد راجع به آن صحبت می کنیم.
موضوع هشتم: درباره "سیزده به در" است که می ماند برای فردا.
تا فردا شاد و پیروز و موفق باشید.
به امید پیروزی ایران و ایرانی.