April 4, 2010

متن گفتار یکشنبه 15 فروردین 89

یکشنبه۱۵ فروردین ۱۳۸۹ و ۴ آوریل ۲۰۱۰

امروز در مورد ۶ موضوع صحبت خواهیم کرد:

موضوع اول نامهٔ خانم زهرا رهنورد در مورد عزیزان زندانی است که آنها را به هفت گروه تقسیم کرده اند: زندانیان ناشناس که از آنها به عنوان بدنهٔ ملت نام برده اند، زنان، سیاسیون، فعالین حقوق بشر،اقوام و ملیتهای ایرانی‌،روزنامه نگاران،هنرمندان و دیگر گروگانها. خانم رهنورد در این نامه به درستی‌ اشاره کرده اند که زندانی کردن این عزیزان در بهار و به گروگان گرفتن آنها نشان دهنده ضعف حکومت است و دفاع از زندانیان نیز بر عهدهٔ همهٔ ما قرار دارد. خواندان این نامه را به شما توصیه می‌کنم.

نکتهٔ دوم اینکه در بررسی روز سیزده بدر دیده می شود در خیلی‌ از نقاط ایران به شکل پراکنده،همانطور که دیروز هم گفته شد، حرکاتی از سوی مردم انجام شد و در مقابل در روز جمعه یعنی‌ روز سیزده به در،حکومت امکان اینکه چنگ و دندان در همه جا نشان دهند را نداشت.به عنوان مثال در پارک تنیس کرج نیز شعارهای ضد حکومتی داده شد و هر کجا که جمعی از مردم بودند با شادی و برگزاری مراسم روز سیزده به در و سبز کردن این روز هم مخالفت خود را نشان دادند و هم اینکه نشان داد که حرکت پراکنده و در سراسر کشور حکومت را عاجز از مقابله می‌کند.

موضوع سوم اینکه روز گذشته در شهر مهاباد، نیروی انتظامی‌ با مردم درگیر شد و در اثر تیراندازی یکنفر کشته شده است. خشونت در کردستان و نقاطی که اقلیتهای قومی،نژادی و مذهبی‌ ما به سر می برند،امری است که باید اذعان کرد که گاهی چندین برابر نقاط دیگر کشور است. متاسفانه سرکوب و خشونت سکهٔ رایج حکومت در قبال این دسته از هموطنان ما است.

نکتهٔ چهارم اینکه ژاپن بدون اینکه اعلام رسمی‌ کند،خرید نفت از ایران را کاهش داده است. ژاپن اولین و بزرگترین کشور خریدار نفت خام از ایران است که روزانه ۴۸۰هزار بشکه نفت میخرد که به سرعت شروع به کاهش خرید نفت از ایران کرده است. ژاپن به دنبال چین که ۳۰ درصد از خرید ۴۳۰ هزار بشکه ایش در روز را کم کرده، این کار را انجام داده است.همچنین شرکتهای هندی مانند شرکت ریا لینس که روزانه ۹۰هزار بشکه نفت از ایران میخرید،آن را متوقف کرده است. در بین کشورهای اروپایی نیز فرانسه با ۱۰۰ هزار بشکه از بقیه بیشتر است که در دستور کار کشورهای اروپا کاهش خرید نفت از ایران وجود دارد. به نظر می‌رسد که بدون اعلام رسمی‌ و عمومی کاهش خرید نفت از ایران و جایگزین کردن خرید نفت از روسیه یا عربستان و سایر کشورها در دستور کار کشورهای صنعتی قرار دارد و به احتمال زیاد این ماجرا به دنبال عدم فروش بنزین به ایران می تواند دردسر جدی ای ‌ برای دولت باشد.

نکتهٔ پنجم اینکه آقای احمدی نژاد در سخنرانی‌ که در سیرجان و در مراسم افتتاح گندله سازی معدن گل گوهر داشته است،غیراز حرفهای کلی‌ که زده است، در مورد تحریم‌ها مرتباً تکرار کرده است که ما از تحریم‌ها نمی ترسیم و مشکلی‌ نداریم. از لابه لای حرفهای آقای احمدی نژاد می‌توان ترس و وحشت دولت را دید و اینکه فشارهای بین‌المللی می تواند دولت آقای احمدی نژاد را در وضعیت بسیار حساسی قرار دهد، بخصوص که دولت همینطوری هم با مشکلاتی مانند کسری بودجه و نارسایی سیاستهای مدیریتی خودش مواجه است. اثر آن را می توان در صنعت، معدن، کشاورزی کشور و سایر زمینه‌ها مشاهده کرد. به هر حال باید به آقای احمدی نژاد گفت که اگر دولت ترسی‌ از تحریم‌های بین مللی ندارد، چرا آقای جلیلی را به چین یا جاهای دیگر دنیا می فرستند تا شاید بتوانند از قطعنامه‌های جدید علیه ایران جلوگیری کنند. به هر صورت تنور تحریم علیه ایران این روزها داغ شده است و می‌توان گفت که سرنوشت آن در روز‌های آینده روشن تر و شفاف تر خواهد شد، بخصوص جلسه‌ای، که برای خلع ‌ سلاح اتمی‌، در جمهوری چک و در پراگ قرار است که برگزار شود، مطرح است که موضوع اصلی‌ آن فشار بر ایران و قانع کردن چین برای همراهی با کشورهای دیگر برای تحریم‌ها ی جدید علیه ایران خواهد بود.

نکته آخر در مورد آکسیون‌های پیشنهادی است که روزهای قبل آغاز کردیم.همانطور هم که قبلا هم اشاره کردم، سعی‌ ما در این سلسله بحث‌ها این است که شبی‌ ۴ تا از این آکسیون‌های پیشنهادی را با توجه به تجربهٔ خودمان در ایران و سایر کشورها بیان کرده و پیرامون آن بحث می‌کنیم تا آنکه در انتها بتوانیم تصویر و برنامه ای‌ برای چند ماه آینده یا حداقل ۳ماه اول سال داشته باشیم تا بتوانیم از دل آنها و با اجماع فعالین در مورد آنها بهترین آکسیون‌ها را در این مرحله از جنبش در دستور کار خود قرار دهیم.

دوباره برمی گردیم به بحث قبلی امان.اگر خاطرتان باشد در بحثهای قبلی‌ هم گفتیم که این آکسیون‌های پیشنهادی درذیل ۴ مورد : ۱) مشروعیت زدایی از حکومت، ۲) فرسایش حکومت و ایجاد اختلاف در آن،۳) تقویت همبستگی‌ و مقاومت ملی‌ و4) فلج سازی حکومت قرار می گیرند و آنها را شامل می شوند. اما امشب در مورد چهار آکسیون صحبت می‌کنیم که عبارتند از:

مورد اول،اعتصابات دانشجویی است که بیشتر از هر چیزی در خدمت فلج سازی حکومت(یعنی‌ همان مورد ۴ است). دانشجویان نه در ایران بلکه در تمام دنیا موتور حرکت‌ها و جنبش‌های مردمی هستند. اعتصابات دانشجویی، نه به این عنوان که خودش اهمیّت دارد، بلکه در همه جای دنیا اعتصابات دانشجویی،حرکت‌های دانشجویی،تعطیلی‌ کلاسها،تعطیلی‌ سلف سرویس ها و تجمع در محوطه‌های دانشجوی،شعار دادن و امثالهم،که دانشجویان در ترم گذشته آن را تمرین کرده و انجام دادند، معمولا موتوری است که سایر حرکت‌های اجتماعی را هم به حرکت در می‌‌آورد.

آکسیون دوم، نافرمانی مدنی بطورعام و گردن نگذاشتن به دستورالعمل‌های حاکمین و خودداری از تبعیت از آن هاست. در واقع این کار هم در خدمت فلج سازی(مورد ۴) و هم در جهت تقویت همبستگی‌ و مقاومت ملی‌(مورد ۳) است و هم از حکومت مشروعیت زدایی می‌کند(مورد ۱) و حتا می‌توان گفت که در خدمت فرسایش و شکاف در حکومت هم هست(مورد۲). در واقع در تحلیل نهایی‌ آن کارهایی که عدم همکاری و گردن نگذاشتن به دستورالعمل‌های حاکمین است،مهمترین کاری است که در مبارزات بدون خشونت اتفاق می‌افتد. فرض کنید اگر حکومت به زنها تکلیف می‌کند که باید مویشان را بپوشانند و سی‌ سال است که زنان با این مورد نافرمانی مدنی می کنند و به این ترتیب حاکمیت حکومت را به چالش می‌طلبند یا وقتی‌ که دسترالعمل حکومت این است که مردم مالیت دهند یا قبض‌های آب،برق و تلفنشان را بپردازند یا از مقرراتی که در کوچه و خیابان می‌گذرد،تبعیت کنند و مردم خودداری می کنند، در واقع بیشترین چالش را برای حکومت ایجاد می کنند.درخصوص این سرفصل و مصادیقش که میتوانیم اجرا کنیم، بعدا صحبت خواهیم کرد.

آکسیون بعدی تحریم کالاهایی است که در صدا و سیما تبلیغ می شوند و همچنین تحریم کالاها و خدمات سپاه است.این مورد تاثیر بسزایی در مورد فلج سازی(مورد ۴) دارد و هم مردم در آن تقویت همبستگی‌ و مقاومت ملی‌ دارند(مورد ۳ ). در مورد این آکسیون هم روز‌های آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد،بخصوص تحریم سپاه.

آکسیون چهارم بستن بازار و مغازه هاست. این مورد در خدمت فلج سازی حکومت(مورد ۴) بیش از همهٔ زمینه‌ها قرار دارد،ضمن اینکه هم باعث فرسایش حکومت(مورد2) شده و هم باعث افزایش همبستگی(مورد3)‌ شود. به هر صورت بسته شدن مغازه‌ها در هر حرکت عمومی‌ بهترین نمایشی است که میتواند همهٔ دنیا را هم متوجه کند که چگونه ملت یکپارچه هستند.اما اینکه این آکسیون و سایر آکسیون‌های مورد بحث، چگونه می تواند انجام شود و اینکه چگونه می‌توان روی آن برنامه ریزی کرد، در روزهای آینده صحبت خواهیم کرد. در حال حاضرمن فقط می‌خواهم کارهای ممکن را دسته بندی کنم.

تا فردا شاد،پیروز،موفق و سرافراز باشید

به امید پیروزی ایران و ایرانیان