April 5, 2010

متن گفتار روز دوشنبه 16 فروردین 1389

سلام
دوشنبه 16 فرودین 1389 – 5 آپریل 2010 میلادی
امروز در مورد 5 موضوع صحبت می کنیم
موضوع اول: تحرکاتی برای فشار به آقای رفسنجانی
آقای"حسین مرعشی" عضو برجسته کارگزاران سازندگی و فامیل همسرآقای هاشمی رفسنجانی و نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی - علیرغم این که با تمدید مرخصی اش اززندان به مدت 24 ساعت به دلیل زایمان دخترش موافقت کرده بودند - دادستان زیرقول اش زد و او را صدا زدند و به زندان بردند. این موضوع بعلاوه ارسال پرونده "حسن لاهوتی" نوه آقای رفسنجانی و پسرفائزه هاشمی به دادگاه و نامه دویست وکیل مجلس به رئیس قوه قضاییه با اشارات و کنایات روشن که منظورشان آقای هاشمی رفسنجانی است، مجموعا نشان می دهند که خطی درداخل حکومت وجود دارد که هروقت آقای رفسنجانی بخواهد به آقای خامنه ای نزدیک شود یا برعکس، روی این نزدیکی فشارمی آورد و فشار را روی آقای هاشمی تشدید می کند. تشدید اختلافات درداخل حکومت به خصوص به آقای رفسنجانی و فشاری که از طرف جناح هایی می آید که یک سرش در بیت رهبری و یک سرش در داخل سپاه ویک سرش در دولت آقای احمدی نژاد است نشان می دهد که چه جور دسته بندی و باندهایی داخل حکومت دارد کارمی کند. واکنش آقای رفسنجانی به فشارهایی که به اومی آید درچند روز آینده می تواند مقدار زیادی معلوم کند که جهت این اتفاقات به کجا خواهد رفت.
موضوع دوم: جایگزینی فردی به جای آقای محتشمی پور
آقای باهنرهم مطرح کرده که حکم فرد جایگزین آقای محتشمی پوردر"کمیته صیانت ازفلسطینی ها" صادرشده است. این نشان می دهد که حتی فردی مثل آقای محتشمی پورکه با نظرآقای خامنه ای چند سال بود که دراین موقعیت قرار داشت تحمل نمی شود.
موضوع سوم: درخواست احمدی نژاد ازمجلس برای تغییردرلایحه حذف یارانه ها
آقای احمدی نژاد طی نامه ای به مجلس درمورد "لایحه حذف یارانه ها" درخواست کرده که متممی براین قانون نوشته بشود وتغییراتی درآن داده بشود. درهمین راستا مصاحبه آقای "بادامچیان" عضو قدیمی وشناخته شده جمعیت موتلفه هم جالب است که به آقای احمدی نژاد انتقاد کرده. با همه درماندگی موتلفه ای ها وقتی که دیده می شود آنها هم به احمدی نژاد انتقاد می کنند، می شود گفت که بادسنج موتلفه ای ها کارمی کند واختلاف بین آقای احمدی نژاد و خامنه ای را احساس کرده اند که اینطورآقای بادامچیان - که جرات نمی کرد که دراین کشمکش ها چیزی بگوید - شروع کرده به انتقاد ازآقای احمدی نژاد که این قانون باید اجرا بشود. به نظرمی رسد که محاسبه آقای احمدی نژاد این است که یا مجلس کوتاه نمی آید و او لایحه را اجرا نخواهد کرد. (یعنی آن چیزی که قبلا هم صحبت کردیم وآن وحشتی است که دولت دارد از گرانی ای که به دنبال اجرای این لایحه می آید وآقای احمدی نژاد و دولت اوهمانطورکه آقای بادامچان اشاره کرده دنبال بهانه ای می گردد که بیندازد گردن مجلس و از زیر بارآن شانه خالی کند درحالیکه مشکلات دیگری برایش خواهد داشت). یا اینکه اگرمجلس کوتاه بیاید که حتما با دخالت آقای خامنه ای خواهد بود، آقای احمدی نژاد تبعات آن را که به شکل اعتراضات بزرگ مردم خواهد بود گردن رهبری بیندازد و در درگیری با مردم حسب معمول سعی کند که خود را کنار بکشد. سرنوشت این لایحه درروزهای آینده یکی ازشاخص هایی است که به ما نشان خواهد داد که اختلافات درون حکومت به چه سمتی می رود وتوانایی آقای خامنه ای برای حل این مشکلات تا چه حد است.
موضوع چهارم: آگاهی حکومت ازاحتمال تصویب قطعنامه ای دیگرعلیه ایران
آقای "بروجردی" نماینده مجلس درمصاحبه ای مطرح کرده که حداکثراین اتفاقاتی که دردنیا دارد می افتد، قطعنامه چهارمی است که علیه ایران تصویب خواهد شد. اخباری که بعد از سفرآقای جلیلی - وعلیرغم این که گفت سفرش به چین سفرموفقی بود- به گوش مقاماتی مثل آقای بروجردی رسیده یا به رسانه های دنیا درز کرده، نشان ازاین دارد که چینی ها حرفهای کلی زده اند و حداکثر قولی که به آقای جلیلی داده اند این است که درکنفرانس دستپاچه ای که قراراست تا آخر این ماه درباره خلع سلاح جهانی درتهران برگزاربشود، نماینده ای بفرستند و شرکت بکنند که طبیعتا ازآن طرح های بی سرانجامی است که درهیچ جای دنیا تاثیری نخواهد گذاشت. ولی ماجرا را به سمت تحریم بیشترایران و قطعنامه جدید شورای امنیت می برد وچینی ها بیشتردرصدد گرفتن امتیاز از آمریکایی ها وغربی ها برای همراهی با این قطعنامه هستند.
موضوع پنجم: معرفی چهارآکسیون دیگر
ادامه بحث ما راجع به آکسیونهایی است که چند شب است داریم صحبت می کنیم.
اگرخاطرتان باشد صحبت کردیم که انواع آکسونهایی که اجرا می کنیم درخدمت چهارزیرهدف است: 1- مشروعیت زدایی ازحکومت 2- فرسایش حکومت وایجاد اختلاف درآن 3- تقویت همبستگی و مقاومت ملی 4- فلج سازی حکومت. هرکدام ازاین آکسیون ها به یک یا چند تا ازاین زیرهدف ها کمک می کند ومجوع آنهاباهم هست که می تواند ما رابه مقصد برساند. امشب چهارآکسیون دیگررا خدمتتان ارائه می کنم.
یک: بیرون کشیدن پول از بانکها. بخصوص درایران که بانکها دولتی هستد و پاره ای از آنها به سپاه و بیت رهبری وصل هستند مثل بانک پاسارگاد، بانک تات یا بانکهای خصوصی که روی آن دست گذاشته اند یا بانکهای دولتی مثل بانک ملی یا بانک ملت. وقتی که مردم پول شان را بیرون می کشند اختلالاتی را ایجاد می کنند که به فلج سازی حکومت یعنی هدف شماره 4 ما کمک می کند.این آکسیون یعنی بیرون کشیدن پول از بانک را قبلاهم تمرین کردیم.
دو: اعتصابات کارگری. من اعتصابات کارگری را مثل اعتصابات دانشجویی جداگانه ذکرکردم، برای اینکه درایران زمینه دارد و جنبش کارگری الان دردفاع ازحقوق کارگرها، حق سندیکای آزاد ومستقل، حق دریافت حقوق ومزایای به موقع که آلان ماه ها گاهی به تعویق می افتد تحرکاتی خوبی دارد وهم رهبران شناخته شده ای ازجنبش مثل آقای "اسلانلو" درزندان هستند. بنابراین اعتصابات کارگری جایگاه ویژه ای دارد. درپاره ای کشورها مثل لهستان به قول "میچ نیک" تئوریسن جنبش همبستگی وقتی که روشنفکرها با کلیسا و جنبش کارگری دست به دست دادند امکان شکست کمونیست فراهم شد. درهمه جای دنیا اعتصابات کارگری جای مهم و ویژه ای دارد.
سه: اعتصابات نمادین کوتاه مدت مثلا سی دقیقه ای. این هم می تواند همبستگی و مقاومت ملی را تقویت کند وهم به فلج سازی حکومت کمک می کند.دراعتصابات کوتاه مدت تمام مردم می توانند به دعوت مبارزان ما، زندانیان ما، رهبران جنبش و دست اندرکاران در یک روز خاص برای نمایش همبستگی و قدرت شان سی دقیقه هرجا هستند دست از کاربکشند. این بحثی است که بعدا راجع به آن بیشتر صحبت خواهیم کرد.
چهار: کند کردن کارولنگ کذاشتن کاربا ظاهرقانونی. این اززمینه هایی است که می تواند به فلج سازی حکومت کمک کند و من شماره 4 را بیشتر درآن دخیل می دانم. این به "اعتصاب سفید" یا اعتصاب ایتالیایی معروف است. یعنی شما می توانید سرکارحاضر بشوید اما بخش کیفیت کنترل کارخانه ایراداتی بگذارد که محصول نهایی بیرون نیاید یا بخش برق مشکلاتی بگذارد که کارلنگ بشود یا کارمندها به دلایلی سرکار، کارنکنند یا با کند کردن کاربازده نهایی را به تاخیر بیندازند. همه اینها مقدماتی است برای کاراساسی که اعتصابات را سراسری کند. راجع به این مباحث بازهم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
تا فردا شاد و پیروز و موفق و سرافراز باشید.
به امید پیروز ایران و ایرانی.