April 20, 2010

متن پیاده شده روز سه شنبه 31 فروردین 1389

سلام
سه شنبه
31 فروردین 1389، 20 آوریل 2010 میلادی
امروز درباره پنج موضوع صحبت می کنیم. اما پیشاپیش به دلیل این که در سفر هستم از کیفیت و پایین و مدت کم برنامه عذرخواهی می کنم.
نکته اول این که آقای کروبی روز گذشته در صحبتی که با دانشجویان داشتند مطالب خوبی رو بیان کردند که توصیه می کنم حتما بخونید. از جمله اینکه ایشان گفته جنبش عمق و وسعت بیشتری پیدا کرده که حرف کاملا درستی است و یک متلکی هم گفته به آقایانی دنیال مدیریت جهانی اند و حالا دنبال مدیریت خانواده و افزایش جمعیت افتاده اند و از این حرف های بی سر انجامی که به جایی هم نمی رسد.
نکته دوم این که روزنامه بهار هم رسما توقیف شد و سخنگوی کمیسیون ماده ده احزاب هم رسما اعلام کرد که پروانه احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی لغو شده، خبری که پیشتر هم گفته شده بود.
نکته سوم این که بی بی سی در نظرسنجی که از سطح دنیا کرده و بیش از سی هزار نفر مورد سوال وقع شده اند در بین 28 کشوری که در لیست بوده حکومت ایران نامحبوب ترین حکومت دنیا شده و جالب است که آقای مهندس موسوی در نظرسنجی مجله تایم به عنوان تاثیر گذار ترین شخصیت سال گذشته شناخته می شود . مجموع این دوتا خبر به خوبی نشان می دهد که جنبش سبز ایران در دنیا چقدر محبوب است و توانسته حکومت کودتایی را به جهان بشناساند.
نکته چهارم این که تجمع کارگران شرکت میلاد در برابر دفتر جتمع قائم الرضای اصفهان برای گرفتن حقوق معوقه شان انجام شده همین طور چهل نفر ار گارگران شرکت برد سیر هم برای حقوق شان جلو دفتر مرکزی این کارخانه تجمع کرده اند و همین طور 400 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج هم در اعتراض به کیفیت بد غذا و مدیدرت دانشگاه سینی های غذا را از سلف سرویس تا دفتر رییس دانشگاه روی زمین چیدند و تجمعی هم داشته اند.
نکته آخری این که بر اساس پیشنهادی که یکی از دوستان کرده بود که در فلسطین و در انقلاب سنگ، آن چیزی که مبارزات بی خشنونت فلسطینی ها بود و آن موقع کسی نمی شناخت در کمیته اجرایی که داشتند در آنجا به صورت هفته ای برنامه ها طی اعلامیه ای به آگهی مردم می رسید . پیشنهاد این بود که ماهم بر اساس برنامه ای در جنبش سبز داریم و در آن پیشنهاد ها از طرف مردم می آید ما حداقل ماهیانه برنامه ها یمان را ارائه کنیم که من دیروز بر اساس نظرات برنامه چهارگانه را پیشنهاداش را خدمتتون ارائه کردم تا در مورد نهایی کردن و نحوه اجرا یش بعدا صحبت کنیم .
تا فردا شاد ، پیروز ، موفق و سرفراز باشید
به امید پیروزی ایران و ایرانی